A jutalmazási rendszer részvételi feltételei

 1. Jelen feltételek az általános Felhasználási Feltételekkel együtt érvényesek. Az itt leírt feltételek ugyanolyan erővel bírnak, mint az általános Felhasználási Feltételek. Az abban foglaltakon felül az alábbi meghatározások érvényesek:
  1. 'Jutalmazási rendszer' a b’inside jutalmazási rendszere, amelyet időről időre módosítunk vagy változtatunk;
  2. 'Státusz Pontok' azok a pontok, amelyeket a játékosok valódi pénzes játék esetén kapnak a játékosok által elért szintnek (Green/Zöld, White/Fehér vagy Yellow/Sárga) megfelelően, a státuszt havonta felülvizsgáljuk;
  3. 'Market Pontok' azok a pontok, amelyeket a játékosok valódi pénzes játékkal szereznek, és amelyekeért a b‘inside Market-en különböző termékeket vásárolhatnak meghatározott feltételekkel;
  4. 'Inaktív' a kifejezés meghatározása a 12. záradékban található, akárcsak az ’Inaktivitás’ definíciója; 'Cikk értéke’ az a maximális érték, amelyet az áruház (Reward Store) egyes árucikkei képviselnek.
  5. 'Oldal' jelen jutalmazási rendszer esetében az alábbi internetes oldalt jelenti: DD2ED3E4-5B11-4B92-8F46-C58CE1BB6B89/RewardPlanLabels
  6. Hét', jelen jutalmazási rendszer esetében egy teljes naptári hetet jelent hétfőn 00:00:00.00-tól vasárnap 23:59:59.99-ig (GMT -5);
 2. Ahhoz, hogy csatlakozhasson jutalmazási rendszerünkhöz, valóvi pénzes számlával kell rendelkeznie az oldalon.

Market és/vagy Státusz Pontok

 1. Ön Market és/vagy Státusz Pontokat szerez minden valódi pénzes játékkal, a pontok gyűjtése oldalon (figyelem: a feltételek időről időre változhatnak), valamint az egyéb, az oldalon megtalálható szabályzatokban leírtaknak megfelelően.
 2. A Market és/vagy Státusz Pontok nem átriházhatók és nem képviselnek készpénzben kifejezhető értéket.
 3. A Market és/vagy Státusz Pontok megszerzésének, illetve felhasználásának szabályait kizárólag mi határozzuk meg, az ezzel kapcsolatos korlátozások oldalunkon találhatók meg, akárcsak az egyes promóciók vagy bónuszok egyedi részvételi feltételei. Ezen feltételek módosítása és értelmezése a mi kizárólagos jogunk.
 4. Az Ön felelőssége, hogy tájékoztasson minket lakcíme vagy egyéb személyes adata változásáról, a tájékoztatás hiányának következtében hibás címre küldött e-mailekért vagy egyéb következményekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben nem adja meg számunkra helyes személyes és kézbesítési adatait, az esetleges extra kézbesítési költségek Önt terhelik.
 5. Az Ön felelőssége annak ellenőrzése, hogy az Ön Market és/vagy Státusz Pontjait megfelelően jóváírtuk-e számláján. Bármely, a Market és/vagy Státusz Pontokkal kapcsolatos vitás kérdésben vagy bármely olyan esetben, amikor ezt szükségesnek érezzük, fenntartjuk a jogot, hogy igazolást kérjünk Öntől.
 6. Amennyiben Ön meghívást kap egy versenyre vagy egy élő eseményre, az esemény időpontját és a részvételi feltételeket kizárólag mi határozzuk meg. A részvételi jegy megszerzése még nem garantálja, hogy az eseményre valóban sor kerül. Az eseményen történő részvétel közvetett vagy közvetlen következményeként bekövetkező sérülésekért, veszteségekért, káreseményekért vagy költségekért, akár Önt, akár harmadik felet terhelnek, felelősséget nem vállalunk.
 7. Fenntartjuk a jogot, hogy bármely összeget olyan módszer használatával továbbítsunk, amely sem ránk, sem harmadik félre nem ró semmilyen költséget.
 8. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor odaítéljünk Market és/vagy Státusz Pontokat az általunk kiválasztott játékosoknak. Amennyiben bármely játékos nem teljesíti jelen részvételi feltételek bármelyikét, illetve nem rendeltetés-szerűen használja a b’inside jutalmazási rendszerét vagy bármilyen módon sérti a Társaság érdekeit, megszüntethetjük az illető játékos b’inside jutalmazási rendszer-tagságát, illetve törölhetjük Market és/vagy Státusz Pontjait.
 9. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, előzetes értesítéssel vagy anélkül módosítsuk, megváltoztassuk vagy felfüggesszük a b’inside jutalmazási rendszert, vagy annak bármely promócióját, illetve termékcsoportját (beleértve többek között a Market és/vagy Státusz Pontok megszerzésének, kiszámításának és odaítélésének, gyűjtésének vagy felhasználásának módosítását, beleértve a Market és/vagy Státusz Pontok megszerzésével kapcsolatos további feltételek közbeiktatását). A promócióban történő részvételhez szükséges lehet az új részvételi feltételek elfogadása.

Inaktivitás

 1. Amennyiben egymást követő 12 héten keresztül nem gyűjt egyetlen Market és/vagy Státusz Pontot sem, Ön ’Inaktív’-vá válik a jutalmazási rendszer tekintetében.
 2. Az inaktívvá vált személy elveszíti Market Pontjai 5%-át, vagy 5 Market Pontot (amelyik több).
 3. Minden további inaktívan töltött elveszíti Market Pontjai 5%-át, vagy 5 Market Pontot (amelyik több).
 4. Amennyiben Ön egymást követő 20 héten keresztül inaktív, minden megmaradt Market Pontját elveszíti b’inside számlájáról.
 5. Amint összegyűjt legalább egy Market és/vagy Státusz Pontot, azon a héten véget ér az inaktív időszaka.

b’inside Market

 1. Amennyiben Market Pontjaiért valamilyen terméket vásárol a Reward Store-ban, meg kell adnia személyes adatait (beleértve többek között a nevét, e-mail címét, postai címét és telefonszámát) egy beszállító harmadik fél számára. ('A termék szállítója'), hogy a beszállító kézbesíthesse a terméket az Ön számára.
 2. A b’inside Market egyes termékeit bizonyos beszállítók kézbesítik az Ön számára. Ebben az esetben Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ezek a termékek a beszállító termékei, és a termékekkel, azok kézbesítésével, illetve felhasználásával kapcsolatban nem vállalunk felelősséget. A felhasználó rendelkezhet bizonyos fogyasztói, valamint egyéb jogokkal (és kötelességekkel) a beszállító termékeinek felhasználásával kapcsolatban (és a beszállító kizárólagos felelőssége, hogy ezekkel a jogokkal kapcsolatban minden szükséges információt megosszon a felhasználóval).
 3. Amennyiben Market Pontjaiért valamilyen terméket vásárol a Reward Store-ban, beleegyezik abba, hogy úgy kell elfogadnia az adott terméket, „ahogy van” , vaalmint hogy a termék nem cserélhető ki és nem váltható készpénzre, kivéve ha mi, saját hatáskörünkben felkínáljuk a csere, illetve a készpénzre váltás lehetőségét (a készpénz-alternatíva lehet kevesebb is, mint a tárgy valós értéke). Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor helyettesítsük bármely termékünket egy vagy több más termékkel (de nem készpénzzel), melyek értéke hozzávetőleg megegyezik az eredeti termék értékével. Erre elsősorban akkor kerülhet sor, ha egy termék kézbesítése nem megoldható vagy túlságosan költséges az Ön lakhelyére, vagy amennyiben egy harmadik fél nem tudja szállítani a terméket. Amennyiben Önnek nincs elég Market Pontja egy termék megvásárlásához, megrendelését töröljük.
 4. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy egy terméknek a b’inside Marketen feltüntetett értéke azt a maximális összeget jelöli, amelyet mi (vagy bármely, a képviseletünkben eljáró harmadik fél) fizethet az adott termék az Ön részére történő eljuttatásáért, valamint azt, hogy az ezen felüli bármilyen költség, Önt terheli. Az esetleges viták elkerülése érdekében a termék értéke magában foglalja a szállítási költséget, az adókat, az árfolyamkülönbözetet és az egyéb költségeket, amelyek minket (vagy bármely, a képviseletünkben eljáró harmadik felet) terhelnek a termékkel kapcsolatban.
 5. Ezennel Ön tudomásul veszi, hogy az Ön megrendelésének teljesítése a készlet függvénye. Amennyiben az Ön által megrendelt termékből ideiglenes készlethiány lép fel, Önnek lehetősége nyílik egy másik termék megrendelésére vagy a kérdéses termékért fizetett Market Pontok visszaigénylésére.
 6. Amint megrendelése visszaigazolásra kerül, hat (6) héten belül meg kell kapnia a megrendelt terméket, a visszaigazolást követően a megrendelés módosítására vagy törlésére már nincs lehetőség.
 7. Gondoskodnia kell arról, hogy átvegye a megrendelt terméket és aláírásával igazolja a termék átvételét. Amennyiben erre bármilyen okból nem kerül sor, az újbóli kézbesítés költségei Önt terhelik.
 8. Amennyiben az Ön által megrendelt termék a beszállító, a gyártó, a raktár vagy a szállító hibájából megsérül, a beszállító kicseréli a terméket. Amennyiben a termék az Ön hibájából sérül meg, a termék nem cserélhető ki és az árát sem kaphatja vissza. Amennyiben sérülés miatt visszaküldi a terméket, Market Pontjait a megrendelés törlésétől számított 48 órán belül jóváírjuk b’inside számláján. Amennyiben egy terméket többször egymás után nem sikerül kézbesíteni, a termék árát (a kézbesítés költségeinek levonása után) jóváírjuk az Ön b’inside számláján.

Egyéb

 1. Jelen részvételi feltételek bármikor módosíthatók, amennyiben e-mailben tájékoztatjuk Önt az új feltételekről és/vagy bármely oldalunkon közzétesszük a módosított részvételi feltételeket.
 2. Jelen megállapodás Gibraltár törvényeivel összhangban jött létre.
 3. Amennyiben bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz vagy látogasson el a Gyakran Ismételt Kérdések oldalra.

  Módosítva 2012.12.17-én