Balls of Fire

ballsoffire

Typuj wyniki losowania ze stałymi kursami. Losowanie odbędzie się co minutę po wniesieniu zakładów. Wylosowane zostanie 6 z 36 kulek. Każda kulka ma kolor (czerwony, pomarańczowy lub niebieski) oraz wartość (1 do 36). W bębnie jest 12 czerwonych, 12 pomarańczowych i 12 niebieskich kulek (łącznie 36 kulek). W naszej ofercie znajdują się obecnie następujące gry: Lotto, Colour Wars, Balls of Fire, Odd/Even, Sum Range, 1st vs. 6th.

Losowanie odbywa się indywidualnie dla każdego użytkownika i nie jest jednym ogólnodostępnym losowaniem.

Lotto

Losowanie co minutę. Już jeden poprawnie wytypowany wynik oznacza zwrot stawki. Wybierz 4 z 36 kulek, ustal stawkę i zakończ wybór. Poczekaj do losowania i przekonaj się natychmiast, czy wygrałeś!

Colour Wars

Czerwony, pomarańczowy czy niebieski - który kolor padnie najczęściej? Jeśli wylosowana zostanie kulka niebieska, a do tego dwie czerwone i trzy pomarańczowe, to wygra kolor pomarańczowy. Możesz obstawić także, że nie będzie dominował żaden kolor (rozkład 2-2-2 lub 3-3-0), albo że kulki określonego koloru nie zostaną wylosowane.

Balls of Fire

Wytypuj, ile kulek tego samego koloru zostanie wylosowanych. Wybierz, ile czerwonych, niebieskich lub pomarańczowych kulek zostanie wylosowane - 1, 2, 3, 4, 5 czy 6. Twój typ musi być dokładnie trafiony. Sześć kulek jednego koloru określane jest mianem Balls of Fire.

Odd/Even

W zakładzie Odd/Even musisz wytypować, czy wylosowane liczby będą parzyste czy nieparzyste. Możesz postawić na liczbę parzystą lub nieparzystą, sumę wszystkich wylosowanych liczb (przedstawioną znakiem "+" między liczbami) oraz na to, czy wszystkie wylosowane liczby będą parzyste lub nieparzyste.

Zakres sumy

W tym zakładzie musisz wytypować zakres, w którym znajdzie się suma wylosowanych kulek. Porada: Minimalna suma wynosi 21, maksymalna suma wynosi 201, a średnia to 111. Masz cztery możliwości do wyboru: ponad 129, 112 do 129, 94 do 111 i poniżej 94.

1 czy 6

Wytypuj, czy wartość pierwszej kulki będzie wyższa czy niższa od ostatniej kulki. Liczy się tylko pierwsza i ostatnia kulka. W innej odmianie porównywane są wartości każdej wylosowanej kulki. Możesz wtedy wytypować, czy kulka będzie miała mniejszą czy większą wartość od każdej kolejnej.

Wnoszenie stawek:

 • Wybierz grę.
 • Wybierz zakład, którego wynik chcesz wytypować.
 • Wybierz stawkę, klikając na "+" i "-" obok pola "Stawka". Zależnie od wybranej odmiany obowiązywać może minimalna stawka (wyświetlona po lewej stronie pola) oraz maksymalna stawka (wyświetlona po prawej stronie).
 • Kliknij na "GO".
 • "Powtórz": Jeśli chcesz powtórzyć zakład w kilku losowaniach, podaj liczbę powtórzeń i kliknij na "GO". Twój zakład zostanie wniesiony wybraną liczbę razy.

Po przyjęciu zakładu, nie będzie on mógł zostać zmieniony lub anulowany.

Potwierdzanie stawki

Wybrana stawka zostanie także wyświetlona w "Historii stawek" na dole ekranu gry. W oknie statusu widzisz, czy aktualny zakład jest opracowywany albo czy już został przyjęty. Jeśli podczas wnoszenia stawki wystąpi błąd, w polu statusu pokazana zostanie wiadomość "Odrzucony". Jeśli stawka zostanie przyjęta, w polu statusu pokazana zostanie wiadomość "Zaakceptowany". Po lewej stronie listy zakładów znajdziesz numer losowania, w którym typowałeś wynik. Jeśli wniosłeś więcej, niż 5 zakładów, możesz przewinąć listę w dół, aby zapoznać się z ich szczegółami. Wynik każdego zakładu zostanie pokazany odpowiednim symbolem w lobby, co pozwala na śledzenie wszystkich wyników jednocześnie.

Losowanie

Obok maszyny losującej znajduje się licznik, który wyświetla czas do następnego losowania. Stawki są przyjmowane najpóźniej na 5 sekund przed kolejnym losowaniem. W każdym losowaniu możesz wnieść dowolną liczbę zakładów, pod warunkiem spełnienia kryterium czasu. Pamiętaj jednak, że każdy wynik możesz wytypować tylko raz na losowanie. (Przykład: Typujesz, że suma liczb na wszystkich kulkach będzie parzysta. Jeśli spróbujesz wnieść ten zakład ponownie w tym samym losowaniu, system odrzuci stawkę.)

Losowanie jest w pełni losowe oraz indywidualne dla każdego gracza.

Historia losowań

Tu znajdziesz wszystkie szczegóły oraz wyniki dotychczasowych losowań.

Wybór gry

Klikając w symbol gry możesz wybrać odmianę. Na następnym ekranie zobaczysz wszystkie wyniki gry, które możesz wytypować. Po wniesieniu stawki lub po kliknięciu na "Lobby", ponownie pokazana strona z wszystkimi wynikami, które możesz obstawić. Na stronie tej w formie graficznej pokazane zostaną także wyniki losowania. Po każdym losowaniu będą one aktualizowane.

Numer sekwencji wylosowanych kulek

Po lewej stronie, obok wylosowanych kulek w szklanej rurce znajdziesz numer, który jest numerem identyfikacyjnym obecnego losowania. Po wybraniu zakładu, numer sekwencji losowania zostanie także wyświetlony w zakładce "Historia zakładów". Numer ten jest indywidualny dla każdego losowania i ten sam dla wszystkich zakładów, wniesionych w tym losowaniu. Jeśli chcesz sprawdzić szczegóły zakładów, wniesionych w przeszłości, możesz to zrobić w zakładce "Historia losowań" oraz "Historia zakładów".

Historia zakładów

W tej zakładce wyświetlane są stawki, wniesione przez gracza na poszczególne losowania. Każda gra wyświetlana jest w nowym rzędzie.

Historia zakładów dla obecnych stawek znajduje się poniżej pola wyboru gry. Pokazuje ona dane obecnej gry i jest podzielona na następujące kolumny:

Losowanie

W tej kolumnie znajdziesz numer losowania, w którym wniosłeś stawkę.

Opcja powtórzenia zakładu

Jeśli chcesz powtórzyć wniesiony zakład, wybierz opcję "Rebet" ("Powtórz zakład").

Powtarzanie: Jeśli chcesz powtórzyć stawkę w kilku kolejnych losowaniach, podaj liczbę powtórzeń po wybraniu zakładu. Wybrany zakład zostanie automatycznie wniesiony w podanej liczbie losowań. Ta funkcja jest bardzo przydatna, jeśli wierzysz w konkretną kombinację liczb w lotto.

Porządek (np. 0/10) pokazuje, która z powtarzanych stawek została wniesiona. Pierwsza liczba pokazuje wniesioną obecnie stawkę, a druga liczbę losowań, w których zostanie ona powtórzona. Różnica między nimi to liczba losowań, w których stawka zostanie jeszcze powtórzona. Do momentu ukończenia rozgrywania wybranej liczby zakładów, funkcja manualnego powtórzenia zakładu ("Rebet") nie będzie dostępna. Ma to na celu przeciwdziałanie wniesieniu tego samego zakładu dwa razy, co i tak automatycznie zostałoby odrzucone przez system.

Zmiana: Jeśli chcesz wnieść te same zakłady, ale z inną stawką, wybierz opcję Change ("Zmiana") w kolumnie "Rebet". Po jej wybraniu, obstawiany wynik zostanie podświetlony. Wybierz nową stawkę i potwierdź zakład, klikając na "Go", zanim upłynie czas do losowania.

Stawka Tu pokazana zostanie stawka na wybrane zakłady.
Gra/Wynik [Wybór] W tym polu pokazana zostanie wybrana gra oraz wytypowany wynik. W Lotto i innych grach, w których typowane są konkretne liczby, wybrane liczby zostaną pokazane w nawiasie.
Status Tu pokazywany jest status wniesionego zakładu. Jeśli stawka została przyjęta, pokazany zostanie status "Zaakceptowany". Jeśli stawki zostaną odrzucone, np. przez zbyt późne ich wniesienie, pokazany zostanie status "Odrzucony".

Możliwe jest wnoszenie tylko jednego zakładu jednocześnie. Jeśli podczas wnoszenia zakładu wystąpi błąd, pokazany zostanie status "Odrzucony".

Jeśli zakład zostanie przyjęty przez system, jego status będzie pokazywany jako "Zaakceptowany" aż do losowania. Po losowaniu, zakład zostanie rozliczony. Jeśli zostanie przegrany, wyświetlony zostanie status "Przegrany". Jeśli wygrasz zakład, wyświetlony zostanie status "Wygrany" oraz wygrana kwota.

1. Lotto

bof-lotto

W tej grze po wniesieniu stawek losowane jest 6 z 36 kulek. Uczestnik gry musi wytypować cztery z 36 kulek i potwierdzić zakład najpóźniej na 5 sekund przed rozpoczęciem losowania. Jeśli wytypowane liczby pokrywają się z wylosowanymi liczbami, wygrywasz. Wybór liczb oraz stawka obowiązują jedynie w najbliższym losowaniu. Po wybraniu liczb, w polu "Możliwa wygrana" pokazana zostanie kwota, którą możesz wygrać - jest ona zależna od stawki oraz kursu wniesionego zakładu.

Ekran przed wniesieniem stawki

bof-lotto-screen1

Ekran po wniesieniu stawki

bof-lotto-screen2

2. Colour Wars

colour-wars

W tej grze po wniesieniu stawek losowane jest 6 z 36 kulek. Celem gry jest wytypowanie, który z trzech dostępnych kolorów (czerwony, niebieski i pomarańczowy) będzie dominował wśród wylosowanych kulek. Wybór zakładu oraz stawki dotyczy jedynie najbliższego losowania. Po wybraniu zakładu, w polu "Możliwa wygrana" pokazana zostanie kwota, którą możesz wygrać - jest ona zależna od stawki oraz kursu wniesionego zakładu.

colour-wars-screen1

Jeśli wylosowana zostanie kulka niebieska, a do tego dwie czerwone i trzy pomarańczowe, to wygra kolor pomarańczowy. Możesz obstawić także, że nie będzie dominował żaden kolor (rozkład 2-2-2 lub 3-3-0), albo że kulki określonego koloru nie zostaną wylosowane.

3. Balls of Fire

bof-bof

W tej grze po wniesieniu stawek losowane jest 6 z 36 kulek. Musisz wytypować wynik i wnieść zakład najpóźniej na 5 sekund przed rozpoczęciem losowania. Możesz wybrać od 1 do 6 kulek tego samego koloru (czerwonych, pomarańczowych lub niebieskich). Aby wygrać, musisz dokładnie wytypować wynik. Sześć kulek jednego koloru określane jest mianem Balls of Fire. Wybór liczb oraz stawka obowiązują jedynie w najbliższym losowaniu. Po wybraniu liczb, w polu "Możliwa wygrana" pokazana zostanie kwota, którą możesz wygrać - jest ona zależna od stawki oraz kursu wniesionego zakładu.

bof-bof-screen1

4. Parzyste / Nieparzyste

oddeven

W tej grze po wniesieniu stawek losowane jest 6 z 36 kulek. W tej odmianie musisz najpóźniej na 5 sekund przed rozpoczęciem losowania wytypować, czy wylosowane liczby będą parzyste czy nieparzyste. Możesz obstawić pojedyncze kulki lub sumę wartości wylosowanych kulek. Wybór liczb oraz stawka obowiązują jedynie w najbliższym losowaniu. Po wybraniu liczb, w polu "Możliwa wygrana" pokazana zostanie kwota, którą możesz wygrać - jest ona zależna od stawki oraz kursu wniesionego zakładu. Niebieskie kulki zostały pokazane jedynie przykładowo. Kolor kulek nie ma znaczenia w tej odmianie.

oddeven-screen1

5. Zakres sumy

sum-range

W tej grze po wniesieniu stawek losowane jest 6 z 36 kulek. W tej odmianie, najpóźniej na 5 sekund przed rozpoczęciem losowania, musisz wytypować zakres, w którym znajdzie się suma wszystkich wylosowanych kulek. Wybór liczb oraz stawka obowiązują jedynie w najbliższym losowaniu. Po wybraniu liczb, w polu "Możliwa wygrana" pokazana zostanie kwota, którą możesz wygrać - jest ona zależna od stawki oraz kursu wniesionego zakładu.

sum-range-screen1

6. 1 czy 6

vs6-1

W tej grze po wniesieniu stawek losowane jest 6 z 36 kulek. W tej odmianie musisz najpóźniej na 5 sekund przed rozpoczęciem losowania wytypować, czy wartość pierwszej kulki będzie większa niż wartość ostatniej kulki. Liczy się tylko pierwsza i ostatnia kulka.

W innej odmianie porównywane są wartości każdej wylosowanej kulki. Możesz wtedy wytypować, czy kulka będzie miała mniejszą czy większą wartość od każdej kolejnej. Wybór liczb oraz stawka obowiązują jedynie w najbliższym losowaniu. Po wybraniu liczb, w polu "Możliwa wygrana" pokazana zostanie kwota, którą możesz wygrać - jest ona zależna od stawki oraz kursu wniesionego zakładu. Niebieskie kulki zostały pokazane jedynie przykładowo. Kolor kulek nie ma znaczenia w tej odmianie.

1vs6-screen1

Jak wnosić stawki

2vs6-screen1

 1. Wybierz wynik losowania, który chcesz obstawić. Standardowo zostanie postawiona domyślna stawka. Możesz zmienić stawkę (w zakresie od minimalnej do maksymalnej). Wystarczy, że klikniesz w stawkę lub na przycisk jej zwiększenia/zmniejszenia.
 2. Zależnie od wybranej odmiany obowiązywać może minimalna stawka (wyświetlona po lewej stronie pola) oraz maksymalna stawka (wyświetlona po prawej stronie).
 3. "Powtórz": Jeśli chcesz powtórzyć zakład w kilku losowaniach, podaj liczbę powtórzeń i kliknij na "GO". Twój zakład zostanie wniesiony wybraną liczbę razy. Opcja powtórzenia zakładu dostępna jest jedynie w trakcie gry na prawdziwe pieniądze.
 4. Jeśli będziesz chciał powtórzyć zakład, który został wybrany do potwierdzenia, opcja ta zmieni się w opcję "Anuluj powtórzenie" ("Cancel Repeat").
 5. Aby anulować wybrany do potwierdzenia zakład, wybierz go i kliknij na "Anuluj powtórzenie").
 6. Jeśli stawka zostanie wniesiona na N kolejnych zakładów, to stawka zakładu pomnożona przez N zostanie zablokowana na Twoim koncie. Nie zostanie ona wyświetlona bezpośrednio w polu "Stawka". Jeśli gracz spróbuje postawić więcej, niż ma środków w grze, wyświetlony zostanie komunikat błędu. Przykład: Stan konta w grze wynosi 100$. Jeśli postawisz 10$ w grze i zdecydujesz się powtórzyć zakład 4 razy (10$ stawki plus cztery powtórki po 10$ = 50$), to na Twoim koncie zablokowane zostanie 50$. Z posiadanych środków możesz postawić 50$.
 7. Możesz anulować powtórzenia zakładów, aby odblokować kwotę.
 8. Jeśli zamkniesz grę, wybrane powtórzenia zakładów nie zostaną wniesione.
 9. "Możliwa wygrana" - w tym polu wyświetlona zostanie możliwa wygrana przy wybranej stawce.
 10. Jeśli klikniesz na "GO" bez wniesienia stawki, pokazany zostanie komunikat, informujący o konieczności dokonania wyboru. Wszystkie dodatkowe powiadomienia zostaną wyświetlone w nowych oknach.
 11. Po wybraniu zakładów i najechaniu kursorem myszy na "GO", wybrane stawki zostaną podświetlone, a nieobstawione pola zaciemnione. Po odsunięciu kursora myszy, wszystkie elementy zostaną wyświetlone normalnie. Kliknij na "GO" go-btn, aby rozpocząć grę. Przycisk "GO" go-btn-locked zostanie zablokowany na 5 sekund przed rozpoczęciem losowania. Wszystkie wniesione zakłady w tym czasie oczywiście zachowają ważność.
 12. Wniesione zakłady zostaną natychmiast wyświetlone w historii wniesionych stawek (na dole okna). W oknie statusu widzisz, czy aktualny zakład jest opracowywany czy już został przyjęty. Jeśli podczas wnoszenia zakładu wystąpi błąd, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie. Jeśli stawka zostanie przyjęta, w polu statusu pokazana zostanie wiadomość "Zaakceptowany". Po lewej stronie ekranu wyświetlany jest identyfikator losowania, na które wniesione zostały zakłady.
 13. Po przyjęciu zakładu przez system, nie może on zostać zmieniony ani anulowany. Po kliknięciu na "Lobby", system przejdzie do ekranu głównego, na którym widoczne będzie 6 odmian gry.
 14. Kolejne identyfikatory losowań wyświetlane są na tle różnego koloru. Ułatwia to orientację, które zakłady zostały wniesione na które losowanie.
 15. Wynik każdego zakładu zostanie pokazany odpowiednim symbolem w lobby, co pozwala na śledzenie wszystkich wyników jednocześnie.
 16. W każdym losowaniu dostępny jest tylko jeden zakład na dany wynik. Przykład: Użytkownik może tylko raz obstawić, że wylosowane zostaną 4 czerwone kulki w "Balls of Fire". Możliwe jest jednak wniesienie dodatkowych zakładów - np. na 3 czerwone kulki.
 17. Zmiana i ponowienie zakładu możliwe jest po kliknięciu na "Rebet" lub "Change" w polu historii wniesionych stawek, w kolumnie Rebet.
 18. Po kliknięciu na "Rebet", wybrane zakłady zostaną podświetlone (zmiana koloru i przesunięcie wybranych zakładów na górę ekranu przy jednoczesnym przyciemnieniu pozostałych), a wybrane w poprzednim losowaniu zakłady zostaną powtórzone bez możliwości zmiany.
 19. Po kliknięciu na "Change" będziesz mógł zmienić zakłady przed ich powtórzeniem. Przycisk "GO" potwierdza wybrane zakłady.
 20. Jeśli nie zostaną wniesione żadne zakłady, kulki nie zostaną wylosowane, a na ekranie po zakończeniu odliczania pojawi się informacja o braku zakładu w tym losowaniu. Jeśli przez 5 kolejnych losowań nie zostaną wniesione żadne stawki, okno gry zostanie automatycznie zamknięte.

Losowanie i odliczanie

 1. Kulki wylosowane w poprzednim losowaniu będą wyświetlane do 5 sekund przed rozpoczęciem nowego losowania. Jeśli na nadchodzące losowanie nie zostaną wniesione żadne stawki, to uprzednio wylosowane kulki nie zostaną usunięte, a nowe nie zostaną wylosowane.
 2. Wylosowane kulki przedstawiają wynik losowania (zgodnie z zasadami gry) i wyświetlone będą do 5 sekund przed następnym losowaniem, o ile wniesiona zostanie stawka.
 3. Ikony w grze zostaną przyciemnione na 5 sekund przed rozpoczęciem losowania, o ile zostanie na nie wniesiona stawka.
  draw-timer
 4. Na ekranie gry wyświetlony zostanie licznik, odliczający czas do następnego losowania. Stawki są przyjmowane najpóźniej na 5 sekund przed kolejnym losowaniem.
 5. Licznik zmieni kolor na 15 oraz na 5 sekund przed rozpoczęciem losowania.

Historia losowań

draw-history

W zakładce historii losowań pokazanych zostanie 100 ostatnich wyników, po 10 na każdej stronie. Przejście między kolejnymi stronami możliwe jest po kliknięciu na strzałki w prawo lub lewo. Na stronie tej nie zostaną pokazane typy użytkownika, a jedynie wylosowane kulki. Wniesione zakłady dostępne są na stronie "Game logs".

Wypłaty

 • W polu "Wygrana" pokazane zostaną wszystkie wygrane za wszystkie wniesione stawki w danym losowaniu.
 • Wszystkie wygrane wypłacane są zgodnie z kursem dla danego zakładu.
 • Teoretyczna stopa zwrotu dla gracza w tej grze wynosi od 69.44% do 97.6%, zależnie od wniesionego zakładu.

Błąd w grze anuluje wszystkie wyniki i wygrane.

Wpłata na konto

Aby dokonać wpłaty na konto, kliknij na "WPŁATA" w oknie systemu płatności, wybierz opcję wpłaty (w przypadku gry w przeglądarce) lub wybierz opcję ''WPŁATA'' w oknie płatności po lewej stronie lobby, a następnie wybierz opcję wpłaty (oprogramowanie kasynowe). Możesz także dokonać wpłaty, klikając na "REBUY" i wybierając opcję "Deposit now" (Wpłać teraz). Czas zaksięgowania transakcji oraz opłaty zależne są od wybranej metody.

Co zrobić, gdy osiągnę limit zakładów?

Jeśli stan konta spadnie poniżej stawki minimalnej, automatycznie otwarte zostanie okno wpłaty.

Aby dokonać wpłaty na konto, kliknij na "WPŁATA" w oknie systemu płatności, wybierz opcję wpłaty (w przypadku gry w przeglądarce) lub wybierz opcję ''WPŁATA'' w oknie płatności po lewej stronie lobby, a następnie wybierz opcję wpłaty (oprogramowanie kasynowe). Możesz także dokonać wpłaty, klikając na "Wpłać teraz" w okienku "Buy-In".

Nie udało się dokończyć gry. Co mam zrobić?

 • Jeśli zostaniesz rozłączony po wniesieniu stawek, to jeśli ponownie zalogujesz się do gry przed upływem czasu do losowania, gra zostanie dokończona od momentu wniesienia ostatniego zakładu.
 • Jeśli zostaniesz rozłączony po wniesieniu zakładu, ale ponownie połączysz się po upływie czasu do losowania, gra nie zostanie dokończona, a licznik do nowego losowania rozpoczęty zostanie od 60. Wszystkie losowania, które odbędą się po rozłączeniu, zostaną pokazane na stronie historii zakładów jako "Zakończone. Sprawdź historię gier."
 • Jeśli okno gry zostanie zamknięte po wniesieniu zakładów na losowanie, to jeśli gra zostanie ponownie uruchomiona przed upływem czasu do losowania, to czas do losowania zostanie ponownie rozpoczęty od 60 sekund. Po ponownym zalogowaniu będziesz mógł sprawdzić wynik gry w zakładce "Game Logs".
 • Jeśli zostaniesz rozłączony w trakcie rundy powtórzonych zakładów, to losowania z powtórzonymi zakładami zostaną normalnie rozegrane po ponownym połączeniu.
 • Jeśli okno gry zostanie zamknięte po powtórzeniu zakładów na losowanie, to jeśli gra zostanie ponownie uruchomiona przed upływem czasu do losowania, to czas do losowania zostanie ponownie rozpoczęty od 60 sekund.

Jeśli problem będzie się powtarzał, prosimy o kontakt z naszym dostępnym całodobowo Działem obsługi klienta.

Ostatnia aktualizacja: 18.11.2016