Czemu muszę przejść proces weryfikacji?

Przepisy dotyczące hazardu online nakładają na nas obowiązek weryfikacji tożsamości oraz wieku naszych użytkowników w celu uniemożliwienia osobom nieletnim dostępu do hazardu.