b'friends Warunki udziału

 1. Definicje. Poza definicjami określonymi w Naszym Regulaminie korzystanie ze strony, zastosowanie będą mieć następujące definicje: ”Ty” jesteś osobą, która zaprasza znajomego za pomocą Strony b'friends; ”Zaproszony znajomy” to każda z osób poinformowana o Platformie za pomocą Strony b'friends; ”Bonus powitalny” to bonus powitalny dla Zaproszonego znajomego; ”Ograniczenia dot. bonusu” to warunki, które spełnić musi Zaproszony Znajomy, aby na jego/jej Konto wydany został Bonus powitalny lub aby mógł być on wypłacony (w zależności od rodzaju bonusu); ”Wydarzenie kwalifikujące” to wyzwanie, które ukończyć musi Zaproszony znajomy, zanim Ty będziesz mógł otrzymać nagrodę; ”Nagroda” to wynagrodzenie, które otrzymasz, gdy Zaproszony znajomy ukończy Wydarzenie kwalifikujące. Obecne oferty odnoszące się do Bonusu powitalnego, Warunków wydania, Wydarzenia kwalifikującego oraz Nagrody wyszczególnione są na stronie “b'friends”.
 2. Możliwość udziału. Masz prawo do uczestnictwa w programie b'friends i do zaproszenia swoich znajomych do otwarcia Konta na dowolnej z Naszych Platform. Twoi bliscy krewni (rodzice, rodzeństwo, dzieci, małżonek/małżonka, partner/partnerka i inni członkowie rodziny o tym samym nazwisku) oraz osoby podające ten sam adres e-mail lub korzystające z tego samego konta, z którego przelewana jest wpłata (ta sama karta kredytowa, konto bankowe, e-portfel, płatność za pomocą telefonu komórkowego itp.) NIE zostaną zaakceptowane jako Zaproszeni znajomi. Oprócz tego, żaden z Zaproszonych znajomych nie może być obecnym lub byłym posiadaczem Konta w naszej witrynie. Ani Ty, ani Twój Zaproszony znajomy nie możecie być mieszkańcami Zakazanego terytorium.
 3. Alternatywne opcje zaproszenia. Program b'friends oferuje kilka sposobów na zaproszenie nieograniczonej liczby Znajomych. W przypadku wszystkich tych opcji uwzględnione jest wykorzystanie "osobistego łącza" (niepowtarzalnego w przypadku każdego gracza), dzięki któremu możliwe jest monitorowanie wysyłanych przez Ciebie zaproszeń, a także postępy Twoich Zaproszonych znajomych. Jeśli Zaproszony znajomy mieszka w innym kraju, niż Ty, osobiste łącze przekieruje Zaproszonego znajomego na najbardziej odpowiednią dla tej lokalizacji stronę. Alternatywne opcje zaproszenia obejmują: E-mail - w ramach tej opcji możesz naraz wpisać pięć imion i adresów e-mail Zaproszonych znajomych; Eksport listy kontaktów - w ramach tej opcji możesz importować listę kontaktów z Twojego konta Gmail, Yahoo i MSN/Hotmail i wysłać wiadomości e-mail ze swoim osobistym łączem do wybranych osób; Udostępnianie - w ramach tej opcji możesz udostępnić osobiste łącze za pomocą serwisu Twitter oraz innego portalu społecznościowego; Promocja - w ramach tej opcji możesz skopiować swoje osbiste łącze i wykorzystać je w dowolny sposób. Jeśli korzystasz z opcji e-mailowej, upewnij się, że osoby, które zapraszasz, wyraziły zgodę na otrzymanie od nas wiadomości e-mail z zaproszeniem, są pełnoletnie (18+ lub wiek pełnoletności w jurysdykcji, w której mieszkają) i nie mieszkają w kraju, w którym Usługi są ograniczone.
 4. Zaproszony znajomy: czynności, które należy wykonać, aby otrzymać bonus powitalny. Aby Twoi Zaproszeni znajomi otrzymali bonusy powitalne na swoje konta bonusowe, muszą oni zastosować się do poniższych instrukcji w następującej kolejności:
  1. Kliknąć osobiste łącze, które im udostępniłeś, korzystając z dowolnej opcji zaproszenia. Łącze to przekieruje ich na "stronę produktu".
  2. Na stronie produktu muszą oni (i) wybrać bonus powitalny, jeśli dostępnych jest wiele bonusów powitalnych i wyrazić zgodę na warunki regulaminu, lub (ii) wyrazić zgodę na warunki regulaminu, jeśli dostępny jest tylko jeden bonus powitalny.
  3. Zanim minie 30 dni, Twój znajomy musi pobrać/zainstalować nasze oprogramowanie lub zarejestrować się za pomocą nie wymagającego pobierania klienta.
  4. Dokonać pierwszej wpłaty (po zarejestrowaniu się) według odpowiednich warunków programu b'friends na ich Konta na prawdziwe pieniądze.
 5. Ty: warunki otrzymania Nagrody. Abyś mógł otrzymać Nagrodę za zaproszenie Znajomego:
  1. Twój zaproszony znajomy musi zastosować się do punktów od 4(b) i 4(d).
  2. Twój Zaproszony znajomy musi spełnić warunki Wydarzenia kwalifikującego według zasad podanych na stronie b'friends - Jak to działa. Zanim to nastąpi, bonus nie może stracić ważności, ani przepaść.
  3. Otrzymasz Nagrodę, która dostępna jest w ofercie w momencie, gdy Twój znajomy zastosuje się do punktów od 4(b) do 4(d).
  Nawet jeśli jesteś graczem na wirtualne pieniądze, możesz zaprosić swoich znajomych. Musisz jednak zostać graczem na prawdziwe pieniądze, zanim Zaproszony znajomy spełni warunki wydarzenia kwalifikującego, abyś mógł otrzymać nagrodę.
 6. Ujawnienie danych konta zaproszonego znajomego. Biorąc udział w programie b'friends Zaproszony znajomy wyraża zgodę na to, abyś został poinformowany o rejestracji, a także o spełnieniu (lub niespełnieniu) warunków Wydarzenia kwalifikującego.
 7. Postanowienia końcowe. W przypadku podejrzenia manipulacji lub nadużyć oraz w przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa, zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia Ciebie i/lub jakiegokolwiek Zaproszonego znajomego z programu promocyjnego b'friends.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub odwołania programu b'friends w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Obowiązują Standardowe warunki udziału w promocjach, chyba że określono inaczej w powyższej sekcji. Wszystkie działania podlegają zasadom Ogólnych warunków handlowych.

Krewni, przyjaciele i znajomi Naszych pracowników są wyłączeni z udziału w programie b'friends.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2018