Warunki korzystania z opcji PROTEKTOR

1. Wybór opcji PROTEKTOR i koszt opcji PROTEKTOR

W przypadku wybranych zakładów sportowych kombi możemy oferować opcję "PROTEKTOR". Opcja ta jest zależna jedynie od naszego uznania. Użytkownicy będą mieli możliwość wyboru opcji PROTEKTOR w wybranej liczbie typów w zakładach kombi, za opłatą, nazywaną "kosztem opcji PROTEKTOR" ("Koszt opcji PROTEKTOR"). Koszt opcji PROTEKTOR kalkulowany jest na podstawie prawdopodobieństwa przegrania wybranej liczby typów w zakładzie kombi oraz ustalonego przez nas mnożnika. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z opcji PROTEKTOR, jej koszt zostanie pobrany z konta użytkownika po zaakceptowaniu zakładu oraz opcji PROTEKTOR.

2. Odrzucenie opcji PROTEKTOR

Jeśli środki na koncie użytkownika nie pozwalają na opłacenie opcji PROTEKTOR, cały zakład oraz jego ubezpieczenie zostaną odrzucone. Jeśli w trakcie wnoszenia zakładu koszt opcji PROTEKTOR ulegnie zmianie, lub jeśli odkryjemy błąd techniczny w kalkulacji kosztu PROTEKTOR, zakład oraz ochrona PROTEKTOR również zostaną odrzucone, a stawka oraz koszt ochrony PROTEKTOR nie zostaną pobrane z konta użytkownika.

3. Możliwości po wyborze opcji PROTEKTOR

(A) Jeśli użytkownik wygra wszystkie typy w zakładzie kombi, otrzyma wygraną z zakładu, lecz nie otrzyma zwrotu kosztu ochrony PROTEKTOR. (B) Jeśli ochrona PROTEKTOR okaże się niewystarczająca i typy w zakładzie kombi zostaną przegrane, użytkownik straci stawkę zakładu oraz koszt ochrony PROTEKTOR. (C) Jeśli ochrona PROTEKTOR okaże się wystarczająca i użytkownik przegra jedynie chronione typy, otrzyma zwrot stawki zakładu oraz kosztu ochrony PROTEKTOR. Więcej informacji na ten temat na stronie pomocy.

4. Ograniczenia ochrony PROTEKTOR

Ochrona PROTEKTOR nie może zostać opłacona w przypadku środków bonusowych oraz freebetów. Za zakłady z ochroną PROTEKTOR nie będą naliczane punkty w programie lojalnościowym. Zakłady z ochroną PROTEKTOR nie będą także uwzględniane w promocjach oraz bonusach, wymagających wnoszenia zakładów.

5. Anulowanie ochrony PROTEKTOR

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania ochrony PROTEKTOR w sytuacjach, w których naszym zdaniem jest ona nadużywana. W przypadku anulowania ochrony, stawka PROTEKTOR zostanie zwrócona. Anulujemy ochronę PROTEKTOR i zwrócimy stawkę, jeśli część zakładu kombi zostanie anulowana. Zakład ten nie będzie już chroniony ubezpieczeniem PROTEKTOR.