Rugby Union

Obok następujących zasad specjalnych, obowiązują także Ogólne zasady wnoszenia zakładów. Zasady specjalne są wobec zasad ogólnych nadrzędne.

1.) Kto pierwszy dokona przyłożenia: Jeśli mecz zostanie przerwany w jakimkolwiek momencie po pierwszym przyłożeniu, zakłady pozostają ważne. Jeśli mecz został przerwany przed pierwszym przyłożeniem, wszystkie zakłady zostają unieważnione. Jeśli zawodnik nie wszedł na boisko przed pierwszym uznanym przyłożeniem, zostaje uznany za „non-runner” i wszystkie wniesione na niego zakłady zostają unieważnione.

2.) Zespoły w strefie spadkowej: Zakład ten dotyczy zespołów, które na zakończenie sezonu zajmują miejsca w strefie spadkowej. Wszelkie późniejsze zmiany, które z jakiegokolwiek powodu mogą mieć miejsce, uważa się za nieważne dla danego zakładu.

3.) Kto dokona ostatniego przyłożenia: Ten zakład zostanie rozliczony na rzecz gracza, który dokona ostatniego uznanego przyłożenia. Jeśli zawodnik nie wszedł na boisko przed ostatnim uznanym przyłożeniem, wszystkie wniesione na niego zakłady zostają unieważnione.