Co to jest podwójna opłata?

Podwójna opłata to chwilowa blokada kwoty, jaka została ostatnio wpłacona i naliczenie takiej samej sumy z dokonanej transakcji. Do takiej sytuacji może dojść przy depozycie kartą, reguła ta jest zgodna z aktualnie obowiązującymi porozumieniami pomiędzy bankami i instytuacjami wydającymi karty w Hiszpanii.