Czy jeśli kogoś zablokuję, osoba ta zostanie o tym poinformowana?

Nie wyślemy tej osobie bezpośredniej informacji o tym fakcie, ale blokada ta bardzo ogranicza możliwości interakcji. Istnieje zatem spora szansa, że osoba ta domyśli się, że została zablokowana.