Opodatkowanie zakładów sportowych w Niemczech

Czym jest ustawa o wyścigach, zakładach oraz grach losowych?

Ustawa ta została uchwalona przez niemiecki parlament i weszła w życie 01.07.2012. Od tego dnia wszystkie stawki wnoszone w zakładach sportowych (online oraz offline) zostały opodatkowane w wysokości 5% wnoszonej stawki. Kwota ta musi zostać przekazana odpowiednim władzom skarbowym. Ustawa ta dotyczy nie tylko bwin, lecz całego rynku zakładów sportowych w Niemczech.

W jaki sposób ustawa ta wpłynie na użytkowników bwin?

W przypadku wszystkich przegranych zakładów bwin przejmie na siebie kwotę podatku. W przypadku wygranych zakładów, pobierzemy 5% od wygranej brutto, by częściowo pokryć dodatkowe obciążenie podatkowe.

Jak zmieni się kupon zakładów?

Od tej pory na Twoim kuponie zakładów znajdzie się nie tylko kurs oraz stawka, lecz także:
- Możliwa wygrana (brutto)
- 5% opodatkowanie (tylko w przypadku wygranych zakładów)
- Możliwa wygrana (netto)

W jaki sposób działa ustawa o wyścigach, zakładach oraz grach losowych?

Oto przykład. Wyobraź sobie, że wnosisz zakład sportowy na kwotę 10 EUR po kursie wynoszącym 2,00.
Jeśli wygrasz zakład, Twoja wygrana brutto wyniesie 20 EUR. W tym przypadku pobierzemy 1 EUR (5% wygranej brutt) w ramach Twojego udziału w opodatkowaniu zakładów. Twoja wygrana netto wyniesie 19 EUR. Jeśli przegrasz zakład, bwin przejmie na siebie kwotę podatku.

Pamiętaj także, że ze względu na nowe przepisy podatkowe, wnoszenie zakładów po kursie niższym niż 1,06 jest niemożliwe.

Ustawa ta dotyczy jedynie zakładów sportowych.

Więcej informacji znajdziesz w Ogólnych warunkach handlowych. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z naszym Kontakt.

Team z bwin