Akceptacja zmiany kursów

Przycisk "Wnieś zakład" w określonych warunkach może zostać zmieniony na inny. Jeśli kurs wybranego zakładu lub zakładów ulegnie zmianie (np. na wyższy), zamiast przycisku "Wnieś zakład", wyświetlony zostanie przycisk "Zaakceptuj nowy kurs". Dotknij przycisku, aby zaakceptować zmiany kursów dla wszystkich zakładów.

Po zaakceptowaniu zmiany kursów, możliwe wygrane zostaną ponownie obliczone.

Po dotknięciu przycisku "Zaakceptuj nowy kurs" ponownie pojawi się przycisk "Wnieś zakład", który umożliwi zakończenie wnoszenia zakładu.