Kasowanie / odznaczanie zakładu

Usunięcie lub odznaczenie zakładu to bardzo prosta czynność.

  • Jeśli chcesz usunąć zakład z kuponu, dotknij, który zmieni się w przycisk "Usuń". Dotknij go jeszcze raz, aby potwierdzić usunięcie zakładu z kuponu. Możesz także usunąć zakład, wykonując poziomy gest przesunięcia od prawej do lewej na zakładzie, który chcesz usunąć.
  • Możesz odznaczyć zakład, dotykając obok zakładu. Obok zakładu pojawi się odznaczone pole.