Black Jack Charlie 7

blackjackcharlie7

Úvod:

7- CARD CHARLIE: Ak má Váš list 7 kariet bez BUST vyhrávate automaticky bez ohľadu na krupiérov list.

Cieľom je nazbierať karty s celkovou hodnotou vyššou ako krupiérova a to bez toho, aby bola prekročená hodnota 21. Hodnota listu je sumou hodnôt všetkých kariet listu. Hodnota jednotlivých kariet je nasledovná:

 • Karty od 2 do 10 majú tú hodnotu, ktorá je na nich označená.
 • Karty J, Q a K majú hodnotu 10 bodov

A (čítaj ako eso) sa počíta ako 1 alebo 11: Ak by ste získaním 11 prekročili so svojím listom hodnotu 21 (bust), A sa bude počítať ako 1

Hrať môžete až tri listy naraz.

Info o hre:

 • V tejto hre sa používa osem balíčkov a každý balíček má 52 kariet
 • Balíček bude premiešaný pred každou hrou
 • Krupiér zostáva stáť pri soft 17
 • Každý list môže byť splitnutý raz, splitnuté/rozdelené listy nie je možné znova rozdeliť.
 • Double je po splite povolený
 • Pri splitnutých esách nemôžete ťahať
 • BLACKJACK vypláca 3:2
 • Ak hráč neskončí BUST, ťahať môže až do sedem kariet
 • 7- CARD CHARLIE: sedem kariet na ruke hráča bez BUST vyhráva
 • Ak má krupiér ako prvú kartu 10, J, Q, K alebo A, rozhodne sa pre PEEK po blackjacku ešte pred tým, ako si Vy potiahnete tretiu kartu.
 • Vzdanie sa je po krupiérovom PEEK povolené
 • Pravidlá hry a výplaty sú identické v režimoch o skutočné peniaze a hracie peniaze.
 • Prostriedky je možné pridať s + vedľa $

Ako hrať:

 • Váš herný zostatok je zobrazený na hernom displeji vpravo hore
 • Kliknite na + nad $, keď si zo svojho konta chcete pre hru zakúpiť viac kreditov
 • Vyberte si sumu, ktorú chcete staviť na list kliknutím na žetón v príslušnej hodnote.
 • Vybratý žetón sa zvýrazní, povytiahne a má pod sebou indikátor
 • Podajte stávky kliknutím na ktorúkoľvek z troch kruhových pozícií pre stávky. Hrať môžete ktorúkoľvek alebo všetky dostupné pozície.
 • CLEAR BETS vymaže celú stavenú sumu.
 • Po podaní stávok kliknite na tlačidlo DEAL.
 • Ak chcete zopakovať stávku z predchádzajúcej hry, kliknite na tlačítko REBET

Možnosti hry

 • SOFT celkovo: List obsahujúci A, ktorý môže byť počítaný ako 11 bez bust. Napríklad, A-6 je soft 17
 • HARD total: List pozostávajúci z A, ktorý môže byť počítaný ako 1, pretože ak by sa počítal za 11, potom by list prekročil 21. Napríklad, A-6-10 je hard 17
 • Remíza medzi hráčom a domom je známe aj ako PUSH, a vaša stávka je vrátená.
 • Závisle od sily vašich kariet si môžete vybrať z nasledovných ponúkaných možností: HIT (ťahať), STAND (stáť), DOUBLE, SPLIT, alebo SURRENDER (vzdať sa), ako je uvedené podľa pravidiel hry.
 • Ak je krupiérova prvá karta 10, J, Q, K, alebo A, krupiérov list je checkovaný, či má krupiér blackjack predtým, než si potiahnete tretiu kartu.
 • STAND: Kliknutím na STAND (stáť) nebudete viac dostávať karty. Môžete stáť kedykoľvek, ak ste spokojní so svojim listom.
 • HIT: Kliknutím na HIT vám bude rozdaná ďalšia karta. Môžete pokračovať v ťahaní kariet, až kým nezostanete stáť, vybuchnete (bust), dostanete 7- Card Charlie alebo hodnota listu je 21.
 • DOUBLE: Po rozdaní prvých dvoch kariet vám bude ponúknutá možnosť DOUBLE, tzv. zdvojnásobenie. Keď sa rozhodnete pre túto možnosť vaša suma bude zdvojnásobená a vy dostanete rozdanú ešte jednu finálnu kartu. List zostane po rozdaní karty stáť.
 • Zdvojnásobenie je ponúknuté po splitnutí. Ak nebude zostatok na Vašom konte postačujúci, nedostanete ponuku Double-down. Ak prehráte list, prehráte celú zdvojnásobenú stávku.
 • SPLIT:Ak máte dve karty rovnakej hodnoty (napr. páry, dve sedmičky, dve karty 10 s hodnotou, dve karty s obrázkom a pod.), môžete kliknúť na SPLIT a rozdeliť karty, jednu do každého z dvoch listov. Tieto dva samostatné listy dostanú každý po jednej karte. Splitnúť (rozdeliť) môžete iba raz a to aj vtedy, keď je splitnutý list s pármi.
 • Ťahať môžete ľubovoľný počet kariet pri každom splitnutom liste až na výnimku splitnutia AA a zdvojnásobení po splitnutí. Ak rozdelíte esá AA, ku každému A Vám bude rozdaná iba jedna karta. Ak dostanete ku každému A 10-bodovú kartu, hodnota listu sa bude počítať ako 21 a nie ako Blackjack.
 • Keď sa rozhodnete pre SPLIT, automaticky podáte dodatočnú stávku identickú s pôvodnou stávkou.
 • Ak sa kvalifikovali pre Split, Váš herný zostatok však nepokrýva ďalšiu stávku, ponuku splitnúť nedostanete.
 • Ako vždy, list, ku ktorému smeruje šípka, je aktívny list.
 • Kliknite na ŤAHAŤ, STÁŤ alebo DOUBLE.
 • DOUBLE (zdvojnásobenie) je k dispozícii iba pre 2 karty a nie po splitnutí AA.
 • Po dokončení prvého listu je druhý stále aktívny
 • 21: Šípka sa nezobrazí vtedy, keď je hodnota Vášho listu 21. Presunutý bude do ďalšieho listu. Listy v hodnote 21 automaticky STAND (stoja).
 • INSURANCE (poistka) je ponúknutá, keď je prvá krupiérova karta A
 • Poistka Vám dáva šancu ochrániť svoj list pre prípad, ak by mal krupiér blackjack.
 • Svoj list môžete ochrániť kliknutím na YES, vedľa INSURANCE? label.

 • Poistka stojí 50% prvotnej stávky. Ak ste sa rozhodli pre ochranu, bude poistná stávka zobrazená vedľa pôvodnej stávky.
 • Ak má krupiér Blackjack, poisťovacia stávka sa vypláca v pomere 2:1 a Vy svoju prvotnú stávku prehráte. Ak nemá krupiér blackjack, prehrávate poisťovaciu stávku a hra pokračuje s vašou prvotnou stávkou na list.
 • Poistka Vám ponúknutá nebude, ak máte blackjack.
 • Poistná ochrana Vám nebude ponúknutá vtedy, keď máte nepostačujúci herný zostatok.
 • SURRENDER: (vzdať sa) Rozhodnúť sa môžete pre nepokračovanie v hre listu iba pri svojich prvých dvoch kartách kliknutím na SURRENDER. Polovicu stávkovej sumy prehrávate, druhá polovica Vám bude vrátená. Toto rozhodnutie musíte urobiť pred výberom DOUBLE DOWN, SPLIT, STAND alebo HIT.
 • Možnosť SURRENDER (vzdať sa) je možnosť ponúkaná po kontrole, či má krupiér blackjack. Ak má krupiér blackjack (a Vy nemáte blackjack na PUSH), potom celú Vašu stávku získava krupiér a Vaša hra sa končí. Ak však krupiér nemá blackjack, môžete si vybrať SURRENDER (vzdať sa).
 • Iba ak prvé dve rozdané karty sú A a karta s hodnotou 10, potom je list
 • BLACKJACK a vypláca 3:2, ak porazí krupiéra. Ak má ale krupiér tiež BLACKJACK , výsledkom je PUSH.

 • Ak máte A a kartu s hodnotou 10 po splitnutí listu, potom je hodnota iba 21 a nie BLACKJACK. Ak list s hodnotou 21 vyhráva, potom sú výplatné kurzy 1:1.
 • Ak je krupiérov list kompletný, výsledky sú zobrazené na kartách krupiéra a hráča
 • Kliknite na GAMES RULES a pozrite si pravidlá hry
 • Kliknite na GAMELOGS a prezrite si záznamy hier, ktoré ste odohrali
 • Ak chcete odísť z hry, kliknite na X, ktoré nájdete v hornom rohu herného okna

Tabuľka výplat:

Typ výhry Popis Výplata
BLACKJACK Blackjack alebo ‘natural’ označuje celkovú hodnotu 21 pri Vašich dvoch prvých kartách. Ak splitnete pár es alebo karty s hodnotou 10 a následne dostanete A s kartou o hodnote 10, toto sa nebude počítať ako blackjack, ale celkovo 21. Váš blackjack porazí akýkoľvek výsledok krupiéra, jedinou výnimkou je krupiérov blackjack. Ak máte blackjack a aj krupiér, výsledkom je nerozhodný stav alebo PUSHa nikto neprehráva ani nevyhráva. 3:2
NORMAL Váš celkový výsledok je vyšší ako výsledok krupiéra, ale nižší alebo rovný 21. 1:1
7- CARD CHARLIE Sedem kariet v hráčovom liste dáva dokopy 21 alebo menej. 1:1
PUSH Celkový stav vášho listu a krupiérovho je rovnaký. BET RETURNED
INSURANCE Ponuka v prípade krupiérovho esa na postenie Vášho listu proti krupiérovmu možnému Blackjacku. Stojí 50% stávkovej sumy pre daný list. Ak má krupiér blackjack, poisťovacia stávka sa vypláca v pomere 2:1 a svoju stávku prehráte. Ak krupiér nedostane blackjack, prehrávate poiťovaciu stávku a hra pokračuje s prvotnou sumou stávky.
SURRENDER Je povolené po prvých dvoch kartách. Hráč sa môže rozhodnuť s daným listom v kole nepokračovať. Ak dáva druhá krupiérova karta blackjack, hráčova celá stávka bude vybraná krupiérom.

Ak nedáva druhá krupiérova karta blackjack, potom bude hráčovi vrátaná polovica stávkovej sumy.

 • Teoretická návratnosť hráčovi je pri tejto hre 99.60%
 • V prípade poruchy sú všetky výplaty a hry neplatné.

Možnosti prispôsobenia

 • Prispôsobenia sú možné pomocou ikoniek v pravom hornom rohu
 • Zvuk je možné zapnúť alebo vypnúť
 • Maximálnu veľkosť obrazovky môžete zapnúť alebo vypnúť

Pridávanie peňazí na Vaše konto

 • Zo svojho konta si na herný zostatok môžete preniesť viac peňazí kliknutím na +$ vľavo od zostatku alebo kliknutím na Rebuy.
 • Ak chcete pridať peňažné prostriedky na svoje konto, kliknite na Quick Deposit a potom si vyberte želaný spôsob vkladu. Doba prevodu peňazí a príslušné poplatky sa môžu pri jednotlivých vybratých platobných spôsoboch odlišovať. Prostriedky je možné pridať iba na začiatku novej hry.

Čo mám robiť, ak dosiahnem stávkový limit?

 • Ak Váš herný zostatok klesne pod hodnotu minimálnej stávky, zobrazí sa okno Buy-in. Nové peniaze do hry môžete preniesť zo svojho konta alebo pridať peňažné prostriedky.
 • Ak chcete na svoje konto pridať peňažné prostriedky, kliknite na Deposit now v okne Buy-in alebo v lobby na DEPOSIT.

Nemôžem ukončiť hru. Čo mám robiť?

V prípade odpojenia počas hry sa vrátite do nej späť, keď sa znovu pripojíte.

Ak máte ešte stále problémy, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis.

Dátum poslednej aktualizácie: 4.11.2015