Balls of Fire

ballsoffire

Stávkujte na rôzne výsledky žrebovania s pevnými kurzami! Žrebovanie sa koná každú minútu po podaní stávok, keď je náhodne vyžrebovaných 6 loptičiek z celkových 36. Každá loptička má špecifickú farbu (červenú, oranžovú alebo modrú) a špecifickú hodnotu (1 - 36), z ktorých je 12 červených, 12 oranžových a 12 modrých (celkovo 36 loptičiek). Aktuálne ponúkame nasledujúce hry: Lotto, Colour Wars, Balls of Fire, Odd/Even, Sum Range, 1st vs. 6th.

Upozorňujeme, že žrebovania loptičiek je špecifické pre každého užívateľa a nie spoločné pre všetkých.

Lotto

Žrebovanie sa koná každú minútu a pri jednom správnom tipe dostávate naspäť svoj vklad! Všetko, čo potrebujete urobiť je vybrať si štyri z 36 loptičiek, nastaviť vklad a podať tip (výber). Následne sledujte prebiehajúce žrebovanie a zisite hneď, či ste vyhrali.

Colour Wars

Červená, Oranžová alebo Modrá - ktorá farba bude najčastejšie vyžrebovaná? Ak sú vyžrebované jedna modrá, dve červené a tri oranžové, potom vyhráva "Oranžová". Taktiež ale môžete staviť, že nevyhrá žiadna farba (distribúcia 2-2-2 alebo 3-3-0) alebo že loptičky konkrétnej farby nebudú vôbec vyžrebované.

Balls of Fire

Tipnite si koľko lotpičiek rovnakej farby bude vyžrebovaných. Vyberte si medzi 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 loptičkami rovnakej farby (červená, modrá alebo oranžová). Je dôležité, že výsledok súhlasí presne s Vašim tipom. Keď je žrebovaných šesť loptičiek rovnakej farby, toto sa volá Balls of Fire.

Odd/Even

Pri Odd/Even (nepárne/párne) musíte tipovať, či budú žrebované čísla párne alebo nepárne. Staviť môžete buď na nepárne alebo párne, celkovú sumu vyžrebovaných čísel (charakterizovanú "+" symbolom medzi loptičkami v hre), alebo či budú loptičky párne alebo nepárne.

Sum Range

Pri Sum Range musíte tipovať, v ktorom rozsahu bude hodnota vyžrebovaných loptičiek ležať. Tip: Najmenšia možná kombinovaná hodnota je 21, najvyššia je 201 a priemer je 111. Máte štyri možnosti, z ktorých si môžete vybrať: Nad 129, 112 do 129, 94 do 111 alebo Pod 94.

1st vs. 6th

Tipujte, či bude číselná hodnota prvej vyžrebovanej loptičky nižšia alebo vyššia ako posledná vyžrebovaná loptička. Počítajú sa iba prvá a posledná loptička! Ďalšia variácia hry porovnáva číselnú hodnotu každej vyžrebovanej loptičky. Toto Vám umožňuje staviť na to, že hodnota každej vyžrebovanej loptičky bude vyššia alebo nižšia ako tej, ktorá bude nasledovať.

Podávanie stávok:

 • Kliknite na hru podľa Vášho výberu.
 • Vyberte si výsledok žrebovania, na ktorý chcete staviť.
 • Určite si Váš vklad v políčku kliknutím na tlačidlá '-' & '+'. Závisle od výberu Vašej hry je pri každom tipe minimálny vklad (zobrazený naľavo od polička výberu vkladu), zatiaľ čo maximálny vklad pre príslušný tip je zobrazený na pravej strane políčka výberul.
 • Kliknite na "GO".
 • "Repeat" možnosť (opakovať): Ak chcete podať rovnaký tip viackrát po sebe, prosím, zadajte počet krát, keď chcete rovnaký tip a následne kliknite na tlačidlo "GO". Váš tip bude automaticky podaný, koľkokrát ste si vybrali.

Po prijatí tipu ho nie je možné zmeniť alebo zrušiť!

Potvrdiť tip

Váš tip bude okamžite zobrazený v "Histórii stávkových výberov" v dolnej časti (strednej) okienka hry. V políčku statusu môžete vidieť, či je Vaša stávka aktuálne spracovávaná, alebo či už bola akceptovaná. Ak by pri spracovávaní Vašej stávky došlo k chybe, v statusovom políčku sa Vám zobrazí odkaz "Rejected" (odmietnuté). Ak je Vaša stávka akceptovaná bez problému, status políčka bude "Accepted" (akceptované). Na vzdialenejšej ľavej strane zoznamu stávok nájdete číslo žrebovania, v ktorom ste podali tip. Ak ste podali viac ako päť tipov, prosím, prejdite pomocou scroll-bar doprava, kde si skontrolujete tipy. Výsledok každej hry je zobrazený v rámci príslušnej grafiky hry v lobby hry, čím si môžete pozrieť všetky výsledky v jednom náhľade.

Žrebovanie

Pri rúrke s loptičkami vyžrebovanými v poslednom žrebovaní sa nachádzajú stopky s časom zostávajúcim do ďalšieho žrebovania. Stávky nebudú akceptované 5 sekúnd pred ďalším žrebovaním.. V jednom žrebovaní môžete podať ľubovoľný počet tipov v rámci časového limitu do ďalšieho žrebovania. Upozorňujeme: Staviť môžete na rovnaký výsledok v žrebovaní iba raz. (Napríklad: Stavíte sa, že celková suma čísel vyžrebovaných loptičiek bude párna. Ak podáte rovnaký tip v tom istom žrebovaní, systém ho neakceptuje, keďže tip bol už akcepovaný.)

Žrebovanie vychádza z náhodného výberu a nie je rovnaké pre všetkých hráčov.

História žrebovaní

Tu si môžete pozrieť všetky údaje ohľadne našich žrebovaní, ako aj príslušné výsledky.

Výber hry

Hru si môžete vybrať kliknutím na jej symbol. Ďalšia obrazovka Vám ukáže všetky možné výsledky, na ktoré sa môžete staviť. Hlavná stránka s príslušnými symbolmi hry sa zobrazí ešte raz po podaní podaní Vášho tipu, alebo po kliknutím na "Lobby". Výsledok žrebovania je tiež zobrazený v rámci tejto grafickej prezentácie. Aktuálne výsledky pre každú hru sú zobrazené hneď po uskutočnení žrebovania.

Č. sekvencie žrebovaných loptičiek

Vľavo, vedľa loptičiek vyžrebovaných v sklennej trúbke, je číslo, čo je sekvenčné číslo aktuálneho žrebovania. Keď si vyberiete tip, číslo sekvencie je tiež zobrazené v časti "História výberu stávok". Toto sekvenčné číslo je rovnaké pre ktorýkoľvek tip v jednom žrebovaní. Keď ste podali stávky pred nejakým časom, výsledky žrebovaní si môžete nájsť v časti pre štatistiky (história žrebovaní) a v časti "História výberu stávok" v hre.

"História výberu stávok"

História výberu stávok zobrazuje tipy podané hráčom v jednom sekvenčnom čísle hry. Každá hra má sekvenčné číslo zobrazené v novom riadku.

Časť "História výberu stávok" pre Vaše aktuálne tipy môžete nájsť priamo pod výberom hry. Tento zoznam zobrazuje Vaše stávkové údaje a obsahuje nasledujúce stĺpce:

Žrebovanie

Žrebovanie: V tomto stĺpci vidíte číslo žrebovania, v ktorom ste podali vklad za príslušný tip v hre.

Možnosti Rebet

Rebet: Ak si želáte staviť ešte raz s rovnakým vkladom, kliknutím na Rebet ešte raz stavíte na tento tip.

Repeat: Ak si želáte staviť na rovnaký výsledok s rovnakým vkladom pre po sebe idúce žrebovania, potom zadajte počet opakovaní v Repeat po výbere akéhokoľvek tipu. Váš tip bude automaticky zadaný v sume po sebe idúcich žrebovaní, ktoré ste si vybrali. Táto funkcia je najviac užitočná pre Lotto, ak dôverujete najmä konkrétnej sade čísel!

Číselná postupnosť, napr, 0/10, zobrazuje, či sú hrané opakované tipy. Prvý údaj zobrazuje počet aktuálne hraných tipov, zatiaľ čo druhý údaje zobrazuje počet opakovaní, pre ktoré ste sa rozhodli. Rozdiel medzi týmito dvoma údajmi predstavuje počet zostávajúcich automatických opakovaní. Pokiaľ je opakovaný rovnaký tip, "základná" opakovacia funkcia (Rebet) nebude ponúknutá ako možnosť. Toto Vám zabraňuje vybrať si rovnaký tip v rovnakom žrebovaní, čo systém nedovoľuje.

Change (zmena): Ak chcete staviť znovu na rovnaký výsledok s iným vkladom, kliknite na Change pod stĺpcom s možnosťami Rebet. Kliknutím na Change (zmenu) stávkového odkazu bude príslušný stávkový výsledok hry zvýraznený hráčovi, môžete uskutočňovať zmeny vkladu alebo výberov a kliknutím na "Go" potvrdíte stávku predtým, keď sa stopky zmenia na červenu.

Vklad Tu je zobrazený Váš aktuálny vklad na tip.
Hry/Výsledok [Výber] Tu je zobrazená hra a Vami vybraný výsledok. V Lotto a iných hrách, v ktorých si vyberáte jednotlivé čísla, príslušné čísla sú zobrazené v zátvorkách.
Status Toto ukazuje Váš aktuálny status Vami podaného tipu. Keď systém akceptuje tip, zobrazený bude status "Accepted" (akceptované). Ak je z dôvodu neskorého podania stávka odmietnutá, potom sa zobrazí status "Rejected" (odmietnuté).

Naraz môže byť vybraný a akceptovaný iba jeden tip. Ak dôjde pri uzavretí tipu k chybe, potom sa v políčku statusu zobrazí "Rejected" (odmietnuté).

Keď je tip akceptovaný systémom, status zostáva "Accepted", až kým sa neuskutoční príslušné žrebovanie. Tento tip je následne vyhodnotený. Ak je stávka prehraná, v okienku so statusom je zobrazené "Lost" (prehra). Ak ste vyhrali Vašu stávku, potom je spolu s vyhranou sumou zobrazené "Win" (výhra).

1. Lotto

bof-lotto

V hre sa žrebuje šesť náhodných loptičiek od 1 do 36, kedykoľvek podáte na žrebovanie stávku. Hráč si vyberá 4 z 1 až 36 loptičiek a určuje vklad aspoň 5 sekúnd pred začiatkom žrebovania. Ak sa výber hráča zhoduje s výsledkom žrebovania, potom vyhráva hráč. Výber hráča a vklad platí iba pre jedno žrebovanie. Po výbere tipov je zobrazená možná výherná suma v políčku "You can win" (možná výhra) závisle od podaného vkladu a ODDS (kurzy) pre príslušnú stávku.

Obrazovka predvýberu

bof-lotto-screen1

Obrazovkapost výberu

bof-lotto-screen2

2. Colour Wars

colour-wars

Hra žrebuje šesť náhodných čísel od 1 do 36 loptičiek, kedykoľvek je v žrebovaní podaná stávka. Hráč musí tipovať a staviť aspoň 5 sekúnd pred začatím žrebovania, ktorá farba z 3 možných farieb 'Red', 'Blue', 'Orange' (červená, modrá, oranžová) bude vyžrebovaná najviac. Výber hráča a vklad platí iba pre jedno žrebovanie. Po výbere tipov je zobrazená možná výherná suma v políčku "You can win" (možná výhra) závisle od podaného vkladu a ODDS (kurzy) pre príslušnú stávku.

colour-wars-screen1

Ak sú vyžrebované jedna modrá, dve červené a tri oranžové, potom vyhráva "Oranžová". Avšak hráč môže tiež staviť, že nevyhrá žiadna farba (rozdelenie 2-2-2 alebo 3-3-0), alebo že nebudú loptičky konkrétnej farby vôbec vyžrebované.

3. Balls of Fire

bof-bof

Hra žrebuje šesť náhodných loptičiek od 1 do 36, kedykoľvek je podaná v žrebovaní stávka. Hráč musí tipovať a staviť aspoň 5 sekúnd pred začiatkom žrebovania na to, koľko loptičiek rovnakej farby bude vyžrebovaných. Hráč si môže vybrať medzi 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 loptičkami rovnakej farby (Red, Orange, Blue). Výsledok by sa mal presne zhodovať s tipom hráča. Keď je žrebovaných šesť loptičiek rovnakej farby, toto sa volá Balls of Fire. Výber hráča a vklad platí iba pre jedno žrebovanie. Po výbere tipov je zobrazená možná výherná suma v políčku "You can win" (možná výhra) závisle od podaného vkladu a ODDS (kurzy) pre príslušnú stávku.

bof-bof-screen1

4. Odd / Even

oddeven

V hre je žrebovaných šesť náhodných loptičiek z 1 až 36 loptičiek, kedykoľvek je podaná v žrebovaní stávka. Pri Odd/Even (nepárne/párne) hráč musí tipovať a staviť aspoň 5 sekúnd pre začiatkom žrebovania, či budú vyžrebované čísla nepárne alebo párne. Môžete staviť čí už na nepárne alebo párne - celkovú sumu všetkých vyžrebovaných čísel, alebo či budú všetky loptičky nepárne alebo párne. Výber hráča a vklad platí iba pre jedno žrebovanie. Po výbere tipov je zobrazená možná výherná suma v políčku "You can win" (možná výhra) závisle od podaného vkladu a ODDS (kurzy) pre príslušnú stávku. Loptičky modrej farby zobrazené v tejto hre je iba príklad a na farbe loptičky nezáleží.

oddeven-screen1

5. Sum Range

sum-range

V hre sa žrebuje šesť náhodných loptičiek z 1 až do 36, kedykoľvek je v žrebovaní podaná stávka. V Sum Range musí hráč tipovať a stávkovať aspoň 5 sekúnd pred začiatkom žrebovania, v ktorom rozsahu bude ležať kombinovaná hodnota (suma) čísel vyžrebovaných loptičiek. Výber hráča a vklad platí iba pre jedno žrebovanie. Po výbere tipov je zobrazená možná výherná suma v políčku "You can win" (možná výhra) závisle od podaného vkladu a ODDS (kurzy) pre príslušnú stávku.

sum-range-screen1

6. 1st vs. 6th

1vs6

V hre sa žrebuje šesť náhodných loptičiek od 1 do 36, kedykoľvek je v žrebovaní podaná stávka. Hráč musí tipovať a stávkovať aspoň 5 sekúnd pred začiatkom žrebovania na to, či bude číselná hodnota prvej vyžrebovanej loptičky nižšia alebo vyššia ako posledná vyžrebovaná loptička. Počíta sa iba prvá a posledná loptička!

Ďalšia variácia hry porovnáva číselnú hodnotu každej vyžrebovanej loptičky. Toto umožňuje hráčovi staviť na šancu, že hodnota každej vyžrebovanej loptičky bude buď vyššia, alebo nižšia, ako hodnota nasledujúcej loptičky. Výber hráča a vklad platí iba pre jedno žrebovanie. Po výbere tipov je zobrazená možná výherná suma v políčku "You can win" (možná výhra) závisle od podaného vkladu a ODDS (kurzy) pre príslušnú stávku. Loptičky modrej farby zobrazené v tejto hre je iba príklad a na farbe loptičky nezáleží.

1vs6-screen1

Ako stávkovať

1vs6-screen2

 1. Hráč si vyberie výsledok žrebovania, na ktorý chce staviť. V hre je podaná automatická stávka. Hráč si môže zmeniť automatickú stávku medzi Min alebo Max vkladom kliknutím na ne, alebo kliknutím na tlačidlá pre zvyšovanie/znižovanie stávok.
 2. Závisle od hry, ktorú si hráč vyberie, na tip je minimálna stávka (zobrazená na ľavej strane políčka pre výber vkladu), zatiaľ čo maximálna povolená stáka pre príslušný tip je zobrazená vpravo vedľa políčka pre výber vkladu.
 3. "Repeat" možnosť (opakovať): Ak chcete podať rovnaký tip viackrát po sebe, prosím, zadajte počet krát, keď chcete rovnaký tip a následne kliknite na tlačidlo "GO". Váš tip bude automaticky podaný, koľkokrát ste si vybrali. Možnosť Repeat pre opakovanie távky je možná iba v režime hry skutočných peňazí.
 4. Možnosť Repeat je zobrazená ako 'Cancel Repeat' (zrušiť opakovanie) pri pokuse zopakovať stávku, ktorá už bola podaná cez možnosť zopakovať.
 5. Pre zrušenie opakovanej stávky si vyberte najprv príslušný tip a kliknite na možnosť 'Cancel Repeat'.
 6. Ak je stávka podaná na ľubovoľnú hru na 'N' počet opakovaných stávok, suma zodpovedajúca opakovaných stávkami bude blokovaná z celkového stávu hry v okienku a nie je explicitne zobrazená v políčku pre vklady. Ak sa hráč pokúša staviť viac, ako je zostávajúci stáv, zobrazí sa pop-up okienko. Napr.: Ak je stav v okienku hry $100. Ak je stávka $10 podaná na ktorúkoľvek hru s použitím opakovania 4x (napr. 1*$10 pre aktuálnu stávku + 4*$10 pre 4 opakované stávky=$50), príslušná stávková suma je blokovaná pre zostávajúce opakované stávky. Iba zostávajúcich $50 z celkového stavu je k dispozícii pre ostatné stávky.
 7. Hráč môže zrušiť opakované stávky kedykoľvek na odblokovanie sumy.
 8. Zopakovaná stávka nebude pokračovať, ak sa hra zatvorí a znova pokračuje počas hry.
 9. Políčko "You can win" (možná výhra) zobrazuje možnú výhru, keď si hráč uskutoční výber v hre.
 10. Ak hráč kliknite na tlačidlo "GO" bez akéhokoľvek výberu, zjaví sa pop-up okienko informujúce hráča o tom, aby uskutočnil výber. Pre všetky upozornenia je zobrazený rovnaký popup štýl.
 11. Po uskutočnení výberu na príslušnej obrazovke hry, kedykoľvek prejde hráč nad "GO", zobrazený výber je zvýraznený zredukovaním nejasnosti všetkých ostatných prvkov na príslušnej obrazovke hry o 100%. Keď je myš preč, všetky prvky sa vrátia na 100% tmavosť. Hráč kliknutím na "GO" go-btn podá vklad. "GO" go-btn-locked tlačidlo bude zablokované 5 sekúnd pred žrebovaním a počas žrebovania. Výber hráča je stále dobrý počas tohoto uzamknutia.
 12. Tip hráča je okamžite zobrazený v zozname 'História výberu stávok' (uvedenom v dolnej časti okienka). V statusovom políčku môže hráč vidieť, či je stávka aktuálne spracovávaná, alebo či už bola prijatá. Ak by z nejakého dôvodu došlo pri spracovávaní stávky k chybe, zobrazí sa oznámenie o chybe. Ak bola stávka akceptovaná bez problémov, potom sa v statusovom políčku zobrazí "Accepted". Na ľavej strane stávkového zoznamu je zobrazené sekvenčné číslo hry, v ktorej je podaná stávka.
 13. Po akceptovaní tipu systémom stávku nie je možné zmeniť alebo ju v tomto žrebovaní zrušiť. Kliknutím na lobby sa obrazovka vráti späť, kde je zobrazených všetkých 6 hier.
 14. Každé sekvenčné číslo hry je zobrazené s obmieňajúcou sa farbou pozadia. Toto pomáha k ľahšej identifikácii tipov uskutočnených v hre.
 15. Výsledok každej hry bude zobrazený v rámci príslušného grafického symbolu hry, čím môžete vidieť všetky výsledky naraz.
 16. V jednej hre je povolená iba jedna stávka na rovnakú kombináciu. Napr. Hráč nemôže staviť dvakrát na to, že 4 červené loptičky budú vyžrebované v hre 'Balls of Fire'. Avšak hráč môže staviť na to, že 4 červené a 3 červené loptičky budú vyžrebované naraz v jednej hre 'Balls of fire'.
 17. Hráč môže zopakovať/zmeniť predošlú stávku kliknutím na text Rebet / Change v zozname 'História výberu stávok' v stĺpci s možnosťami Rebet (opakovaných stávok).
 18. Kliknutím na "Rebet" bude toto animované (farba radu sa zmení a duplikát sa posunie na špicu tabuľky a farba sa zmení na automatickú farbu) a podáva rovnakú stávku bez možnosti úpravy.
 19. Kliknutím na "Change" (zmena) sa otvorí stránka hry so stávkou podanou s možnosťou zmeny stávky, ak je potrebné. Na podanie stávky musí hráč kliknúť na "GO".
 20. Loptičky sa nevykotúľajú pre ďalšie žrebovanie, ak nie je podaná stávka, a namiesto toho sa zobrazí správa "Pre toto žrebovanie ste nepodali žiadnu stávku. Ďalšie žrebovanie začne o niekoľko sekúnd" sa zjaví, keď začnú stopky od Nula. Ak 5 po sebe idúcich žrebovaniach nehráte, zobrazí sa pop-up okienko a hra sa automaticky zatvorí.

Žrebovanie a stopky

 1. Predchádzajúce vyžrebované čísla sú zobrazené v sekcii žrebovania 5 sekúnd pred začiatkom nového žrebovania. Ak nie je podaná stávka pre ďalšie žrebovania, potom budú loptičky (vyžrebované) zostanú a nebudú žrebované žiadne ďalšie nové.
 2. Keď sú loptičky žrebované, každý grafický symbol predstavujúci každú hru zobrazí výsledok žrebovania podľa pravidiel hry až do 5 sekúnd pred ďalším žrebovaním, čo sa stane iba vedy, keď je podaná stávka pre (ďalšie) žrebovania.
 3. Grafické symboly v hre pokryje šedá farba 5 sekúnd pred ďalším žrebovaním, čo sa stane iba vtedy, ak je pre to (ďalšie) žrebovanie podaná stávka.
  draw-timer
 4. Viditeľne zobrazené stopky ukazujú čas, ktorý zostáva na podanie stávky. Stávky nebudú akceptované 5 sekúnd pred ďalším žrebovaním.
 5. Stopky zmenia farbu v posledných 15 a 5 sekundách žrebovania.

História žrebovaní

draw-history

Políčko s históriou žrebovania zobrazuje 100 predošlých výsledkov žrebovania, zobrazujúc 10 na stránku. Hráč musí kliknúť na tlačidlá vopravo alebo vľavo vedľa šípiek, čím prechádza na ďalšie stránky položky histórie žrebovaní. Toto nezobrazuje výbery hráča pre túto hru. Výber hráča je možné vidieť v záznamoch hry.

Výplaty

 • Displej s výhrami zobrazuje kombinovanú výhru zo všetkých tipov podaných na rôzne hry v príslušnom žrebovaní.
 • Všetky výplatdy sú uskutočnené podľa príslušných ODDS (kurzov) pre podanú stávku.
 • Teoretická návratnosť hráča z tejto hry je od 69.44% do 97.6% závisle od podaného typu stávky.

Pri chybách sú všetky výplaty a hry neplatné.

Pridávanie prostriedkov na Vaše konto

Na pridanie prostriedkov na Vaše konto kliknite na 'DEPOSIT' v menu 'Cashier' (pokladník), následne si vyberte želanú možnosť vkladu (pre softvéry hry kdekoľvek) alebo kliknite na možnosť 'DEPOSIT' v možnosti 'Cashier' na ľavom paneli v hlavnej lobby a potom vyberte želanú možnosť vkladu (pre softvéry na stiahnutie). Taktiež môžete pridávať prostriedky na Vaše konto kliknutím na 'REBUY' na obrazovke hry a následne kliknutím na 'Deposit Now' (uskutočniť teraz vklad). Doba prevodu peňazí a príslušné poplatky sa môžu pri jednotlivých vybratých platobných spôsoboch odlišovať.

Čo mám robiť, ak dosiahnem stávkový limit?

Ak Váš herný zostatok klesne pod výšku minimálnej stávky, automaticky sa zobrazí nákupné okno.

Na pridávanie prostriedkov na Vaše konto kliknite na možnosť 'DEPOSIT' (vklad) v menu 'Cashier' (pokladník) v hlavnej lobby (v softvéroch pre hru kdekoľvek), alebo kliknite na 'DEPOSIT' v možnosti 'Cashier' (pokladník) na ľavej strane v hlavnej lobby a potom si vybere želanú možnosti vkladu (pri download softvéroch), alebo kliknite na tlačidlo 'Deposit Now' (uskutočniť teraz platbu) v 'Buy-In' okienku ktorejkoľvek hry.

Nemôžem ukončiť hru. Čo mám robiť?

 • Ak ste odpojení po podaní ľubovoľnej stávky v žrebovaní, potom sa v prípade opätovného pripojenia pred dokončením žrebovania bude hra pokračovať so stopkami začínajúc od času, keď bola v tomto žrebovaní podaná posledná stávka.
 • Ak ste odpojení po podaní stávky pred žrebovaním, potom v prípade opätovného pripojenia po dokončení žrebovania hra nebude pokračovať a začne sa nové žrebovania začínajúce na 60. Pre všetky dokončené žrebovania počas odpojenia statusové políčko "Hostória výberu stávok" bude zobrazené so statusom 'Žrebovanie skončené. Pozrite si záznamy hier'.
 • Ak bue Vaše okienko hry zatvorené po podaní akýchkoľvek stávok v žrebovaní, potom ak je hra znovu spustená po skončení žrebovacieho času, začne sa nové žrebovanie so stopkami na 60. Výsledky si budete môcť pozrieť kliknutím na tlačidlo 'Game Logs' (záznamy hry), keď sa znovu prihlásite.
 • Ak dôjde k odpojeniu uprstred Repeat (opakovaných) žrebovaní, po opätovnom pripojení budú zostávajúce opakované žrebovania pokračovať ako zvyčajne.
 • Ak je Vaše okienko s rhou zatvorené uprostred opakovaných stávkových žrebovaní, po opätovnom spustení nebudú zostávajúce opakované žrebovania pokračovať a začne sa nové žrebovanie so stopkami na 60.

Ak máte ešte stále problémy, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis, ktorý Vám je k dispozícii 24 hodín denne.

Dátum poslednej aktualizácie: 18.11.2016