3D Blackjack

BJ

Cieľ hry

Hráč vyhráva, ak dosiahne naakumulovanú hodnotu kariet, čo je rovnaká alebo nižšia hodnota ako 21 a vyššia ako hodnota naakumulovaná krupiérom; ALEBO, ak krupiér skončí bust - keď je naakumulovaná hodnota kariet krupiéra vyššia ako 21; ALEBO, ak hráč dostane Charlie - list, ktorý má 7 kariet bez toho, aby bol bust (naakumulovaná hodnota presahujúca 21).

Hodnoty kariet

Karty od 2 cez 10 majú hodnoty tak, ako sú označené.

Karty J, Q a K majú všetky hodnotu 10 bodov.

A(čítaj ako eso) sa počíta ako 1 alebo 11: Ak by ste získaním 11 prekročili so svojím listom hodnotu 21 (bust), A sa bude počítať ako 1.

Počet listov

Ak hráte na smartphone, môžete hrať až do troch listov zároveň.

Ako hrať:

 • Vyberte si list, ktorý chcete hrať stlačením krúžkovej pozície stávky;
 • Vyberte si sumu, na ktorú chcete staviť na daný list ťuknutím na žetón vybranej hodnoty a zopakovaním tohoto kroku, až kým nedosiahnete požadovanú sumu;
 • Ťuknutím na CLEAR BETS odstránite celú stavenú sumu;
 • Po podaní stávok kliknite na DEAL (rozdať) a rozdané Vám budú karty;
 • Ak chcete zopakovať stávku z predchádzajúcej hry, kliknite na tlačítko REBET;
 • Pre zdvojnásobenie a zopakovanie predošlej stávky kliknite na tlačidlo REBETx2;
 • Vaše kroky sú obmedzené výškou Vášho stavu;
 • Pravidlá hry a výplaty sú identické v režimoch o skutočné peniaze a hracie peniaze (hre o body).

Možnosti hry

 • Kliknutím na STAND prestanete dostávať karty. Môžete kedykoľvek zostať stáť;
 • HIT: Kliknutím na HIT dostanete ďalšiu kartu. Môžete ďalej dostávať karty, až kým nezostanete stáť, skončíte bust (hodnota Vašich kariet prekročí 21), dosiahnete hodnotu 21, alebo dostanete 7- Card Charlie;
 • DOUBLE: Po rozdaní Vašich prvýchd voch kariet môžete double down (zdvojnásobiť) kliknutím na tlačidlo DOUBLE. Keď si toto vyberiete, stávková suma je zdvojnásobená a rozdaná Vám bude ešte jedna karta a následne budete stáť;
 • Zdvojnásobenie je ponúknuté po splitnutí.
 • SPLIT:Ak máte dve karty rovnakej hodnoty, môžete kliknutím na SPLIT karty rozdeliť. Dva listy nakoniec dostanú po ďalšej karte a nový list dostane rovnakú stávkovú sumu ako prvý list. Splitnúť môžete len raz. Na každý rozdelený list môžete ťahať ľubovoľný počet kariet. Jedinou výnimkou je situácia, kedy rozdelíte esá AA. Ak rozdelíte esá AA, ku každému A Vám bude rozdaná iba jedna karta. Ak dostanete ku každému A 10-bodovú kartu, hodnota listu sa bude počítať ako 21 a nie ako Blackjack. DOUBLE nie je po splitnutí AA k dispozícii;
 • Keď sa rozhodnete pre SPLIT, automaticky podáte dodatočnú stávku identickú s pôvodnou stávkou.
 • Ako vždy, list, ku ktorému smeruje šípka, je aktívny list.
 • Kliknite na ŤAHAŤ, STÁŤ alebo DOUBLE.
 • DOUBLE (zdvojnásobenie) je k dispozícii iba pre 2 karty a nie po splitnutí AA.
 • INSURANCE (poistka) je ponúknutá, keď je prvá krupiérova karta A. Dáva Vám šancu rozdeliť Vašu prehru, ak krupiér získa Blackjack. Svoj list môžete ochrániť kliknutím na YES pod INSURANCE? label. Poistka stojí 50% prvotnej stávky na list. Ak ste sa rozhodli pre poistku, poistná stávka bude zobrazená vedľa pôvodnej stávky. Ak má krupiér Blackjack, poisťovacia stávka sa vypláca v pomere 2:1 a Vy svoju prvotnú stávku na list prehráte. Ak nemá krupiér blackjack, prehrávate poisťovaciu stávku a hra pokračuje s Vašou prvotnou stávkou na list.  Poistka Vám ponúknutá nebude, ak máte blackjack.
 • Iba ak prvé dve rozdané karty sú A a karta s hodnotou 10 je BLACKJACK a vypláca v pomere 3:2, ak porazí krupiéra. Ak má ale krupiér tiež BLACKJACK , výsledkom je PUSH.
 • Ak máte A a kartu s hodnotou 10 po splitnutí listu, potom je hodnota iba 21 a nie BLACKJACK. Ak list s hodnotou 21 vyhráva, potom sú výplatné kurzy 1:1.

Pravidlá:

 • V tejto hre sa používa osem balíčkov a každý balíček má 52 kariet;
 • Všetky karty sú premiešané pred každou hrou;
 • Krupiér zostáva stáť pri soft 17;
 • Každý list môže byť splitnutý raz, splitnuté/rozdelené listy nie je možné znova rozdeliť;
 • Double je po splite povolený;
 • Pri splitnutých esách nemôžete ťahať;
 • Môžete mať až 7 kariet, až kým neskončíte bust;
 • Ak má krupiér ako prvú kartu 10, J, Q, K alebo A, rozhodne sa pre PEEK po blackjacku ešte pred tým, ako si Vy potiahnete tretiu kartu;
 • Hráč si určuje stávkovú sumu pre každý list;
 • Regulárna výhra vypláca 1:1. BLACKJACK (kombinácia esa a 10/figúrovej karty) vypláca 3:2;
 • Remíza medzi hráčom a domom je známe aj ako PUSH, a Vaša stávka je vrátená;
 • Pri technických/prevádzkových chybách sú všetky výplaty a hry neplatné.

Blackjackové výherné podiely

Názov

Výherný podiel

Výhra

1:1

7-card

Charlie

1:1

Blackjack

3:2

Poistka

2:1

Push

BET RETURNED

Teoretická návratnosť hráčovi z tejto hry je minimálne 99.50%.

História hry

 • Podrobnú históriu hier si môžete pozrieť po prihlásení sa na Vaše konto cez desktopovú stránku a výberom menu “Záznamy hry” v položke Moje kasíno v záložke Kasíno.

Pridávanie peňazí na Vaše konto

 • Taktiež môžete priniesť viac peňazí z konta do stavu prostriedkov v hre kliknutím na ne.
 • Pre pridanie prostriedkov na konto kliknite na PLATBA a následne si vyberte želaný spôsob platby. Doba prevodu peňazí a príslušné poplatky sa môžu pri jednotlivých vybratých platobných spôsoboch odlišovať. Prostriedky je možné pridať iba na začiatku novej hry.

Čo mám robiť, ak dosiahnem stávkový limit?

 • Ak Váš herný zostatok klesne pod hodnotu minimálnej stávky, zobrazí sa okno Deposit.
 • Pre pridávanie prostriedkov na konto kliknite na stav prostriedkov, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

Nemohol som dokončiť hru. Čo mám robiť?

V prípade odpojenia počas hry sa vrátite do nej späť, keď sa znovu pripojíte.

Ak máte ešte stále problémy, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis.