American Roulette

Americká ruleta sa hrá s cylindrom, obsahujúcim 38 očíslovaných políčok (1 až 36, plus 0 a 00), jednou guľôčku a plochou, na ktorú môžete umiestňovať svoje stávky na jednotlivé čísla alebo skupiny čísiel. Cylinder sa roztočí, guľôčka sa na konci zastaví na jednom z políčok a určí tak vyhrávajúce číslo.

Hráč vyhrá vtedy, keď správne uhádne číslo, ktoré vyhrá a vyplatený bude podľa nižšie uvedenej tabuľky na základe počtu žetónov, ktoré umiestnil celkom alebo čiastočne na vyhrávajúce číslo.

Informácie o hre

 • Na titulnej lište herného displeja sú zobrazené stávkové limity. Maximálny stávkový limit je limitom stola.
 • Hra a jej pravidlá sú v režimoch "play for real" a "play for fun" rovnaké.

Ako hrať

 • Vyberte si žetón a stávku umiestnite klinutím na príslušné políčko na stole.
 • V rámci stanoveného maximálneho limitu stola môžete uzavrieť ľubovoľný počet stávok.
 • Ak chcete istý žetón zo stola odstrániť, kliknite na neho pravou stranou myše.
 • Váš herný zostatok je zobrazený v ľavej spodnej časti herného displeja.
 • Celkový vklad, stavený na rôzne stávkové možnosti, je zobrazený v rubrike Total bet, v hornej časti displeja.
 • Keď ste umiestnili svoje žetóny, kliknite na Spin a roztočte cylinder rulety.
 • Keď sa guľôčka zastavím, označí sa vyhrávajúce číslo a všetky prehraté stávky budú zo stola odstránené.
 • V pravej hornej časti herného displeja sa zobrazí zväčšený detail točiaceho sa cylindra s guľôčkou. Vyhratá suma bude vypočítaná podľa nižšie uvedenej tabuľky výplat. Výhra je uvedená v rubrike Last win v dolároch a/alebo centoch. Táto suma bude pripočítaná k Vášmu hernému zostatku.
 • V pravom hornom rohu je uvedených posledných 10 výherných čísiel, pričom na prvom mieste je uvedený najčastejší výsledok. Výsledné čísla čiernej farby nájdete na pravej, čísla červenej farby na ľavej strane. Víťazná 0 alebo 00 sú uvedené v strede.
 • Po skončení hry ostáva východzia hodnota žetónov pre nasledujúcu hru rovnaká ako v predchádzajúcej hre. Keď kliknete na Clear, odstránite zo stola všetky žetóny. Potom budete môcť umiestniť svoje nové stávky.
 • Ak chcete zopakovať rovnakú stávku, kliknite na Rebet a potom na Spin.
 • Váš herný zostatok zobrazuje sumu, ktorú ešte máte pre svoju hru k dispozícii. Informácie o navýšení zostatku nájdete nižšie.
 • Východzia stávka ďalšej hry je rovnaká ako suma, stavená v predchádzajúcej hre. Túto sumu môžete ľubovoľne zvyšovať alebo znižovať.
 • Ak bude Váš zostatok nižší ako čiastka, stavená v predchádzajúcej hre, dostanete výzvu, aby ste zvolili nižší vklad alebo pomocou funkcie Rebuy navýšili svoj herný zostatok.
 • Keď si chcete pozrieť pravidlá hry, kliknite na Rules v ľavej dolnej časti herného displeja.
 • Ak kliknete na Gamelogs, zobrazia sa záznamy o Vašich posledných hrách.
 • Kliknutím na 'Version' si pozriete aktuálne číslo verzie hry.
 • Kliknutím na Rebuy si zo svojho konta môžete kúpiť viac kreditov.
 • Kliknutím na 'Exit game' opustíte hru.

Tabuľka výplat

Inside stávky

Stávka Popis Výplata
Straight Stávka na ktorékoľvek jedno číslo. 35 : 1
Split Stávka na ľubovoľné dve susediace čísla, keď umiestnite žetón na líniu medzi príslušnými číslami. Za stávku Split je považovaná aj stávka na 0 a 00. 17 : 1
Street Stávka, umiestnená na konci ľubovoľného radu čísiel, pokrývajúca tri čísla. Za stávku Street je považovaná aj stávka 0, 1, 2 a 0, 2, 3. 11 : 1
Corner alebo Square Stávka, umiestnená na priesečník, a ktorom susedia štyri ľubovoľné čísla a ktorá príslušné štyri čísla obsahuje. 8 : 1
Five ways Stávka, umiestnená na susediace kombinácie Street 0 a 1. Táto stávka obsahuje päť čísiel: 0, 00, 1, 2, 3. 6 : 1
Line Stávka, umiestnená na konci dvoch kombinácií Street na líniu medzi nimi. Táto stávka obsahuje všetky čísla oboch kombinácii Street, teda spolu šesť čísiel. 5 : 1

Outside stávky

Stávka Popis Výplata
Dozen (stávka na tucet) Stávka, umiestnená na jednu z plôch s označením 1st 12, 2nd 12 alebo 3rd 12, pričom každá z nich obsahuje 12 čísiel. 2 : 1
Column (stávka na stĺpec) Stávka, umiestnená na jednu z plôch s označením 2 to 1, na dolnej časti stola pričom každý stĺpec (column) obsahuje 12 čísiel. 2 : 1
Adjacent Dozen (priľahlá stávka na tucet) Stávka, umiestnená na líniu medzi ľubovoľnými dvoma plochami s označením 1st 12, 2nd 12 alebo 3rd 12, pričom každá plocha obsahuje 12 čísiel. 0,5 : 1
Adjacent Column (priľahlá stávka na stĺpec) Stávka, umiestnená na líniu medzi ľubovoľnými dvoma stĺpcami v dolnej časti s označením 2 to 1, pričom každý stĺpec obsahuje 12 čísiel. 0,5 : 1
Red/Black, Even/Odd, 1-18/19-36 Stávka, umiestnená na jednu zo štyroch plôch po bokoch stola, zahŕňajúca polovicu čísiel na stole, vždy podľa popisu príslušnej plochy (červené/čierne čísla, párne/nepárne čísla, 1-18/19-36). Žiadna z týchto plôch neobsahuje 0 a 00. Každá plocha obsahuje 18 čísiel. 1 : 1
Red/Black, Even/Odd, 1-18/19-36 a ak guľôčka skončí na 0 alebo 00. Stávka, umiestnená na jednu zo štyroch plôch po bokoch stola, zahŕňajúca polovicu čísiel na stole, vždy podľa popisu príslušnej plochy (červené/čierne čísla, párne/nepárne čísla, 1-18/19-36). Žiadna z týchto plôch neobsahuje 0 a 00. Každá plocha obsahuje 18 čísiel. Polovica vkladu je vyplatená späť.

The theoretical return to player of this game is 92.11%.

Nemôžem ukončiť hru. Čo mám urobiť?

Ak odpojenie nastane v priebehu základnej hry, softvér automaticky ukončí hru za Vás. Keď sa opäť prihlásite a kliknete na tlačidlo Game Logs, zobrazí sa výsledok. Tento môžete zistiť aj podľa zostatku na Vašom konte.

Ak odpojenie nastane v priebehu bonusovej hry, dostanete po opätovnom prihlásení výzvu, aby ste hru ukončili. Po ukončení bonusového kola môžete pokračovať v hraní rovnakej hry alebo si vybrať inú hru.

V prípade poruchy sú všetky výplaty a hry neplatné.

Dátum poslednej aktualizácie: 29.3.2018