Baccarat Classic

1

Úvod:

Baccarat Classic je kartová hra, ktorú hráte proti krupiérovi. Cieľom hry je predpovedať výsledok porovnania kariet, ktoré dostane hráč a krupiér. Bodová hodnota každého listu je rovná alebo nižšia ako deväť, pričom všetky karty s hodnotou 10 bodov sa počítajú ako 0 a eso má hodnotu 1. Keď je celková hodnota kariet listu vyššia ako 10, tak bude od tejto hodnoty odčítaných 10, aby bola hodnota nižšia alebo rovná deväť. Na začiatku hry, podáte svoju stávku na jednu z nasledujúcich možností: BANKER (krupiér), PLAYER (hráč) alebo TIE (remíza), stávka na viaceré z týchto možností nie je možná.

Pravidlá rozdávania kariet nájdete v nižšie uvedenej rubrike Pravidlá. Výherným listom sa stáva ten list, ktorý sa po rozdaní kariet najbližšie priblížil k hodnote deväť.

Potom budú rozdané karty a vyhrávajúci list bude vyplatený v súlade s tabuľkou výplat.

Informácie o hre:

 • Hrá sa so 6 bežnými balíčkami kariet, obsahujúcimi po 52 kariet bez žolíka.
 • Balíček bude pred každou hrou premiešaný.
 • Farby (piky, srdcia, kríže a kára) nemajú v tejto hre žiadnu úlohu.
 • Pravidlá hry a výplaty sú v herných režimoch o skutočné peniaze a virtuálne peniaze rovnaké.
 • Všetky 10 bodové karty alebo listy s celkovou hodnotou 10 sa počítajú ako nula. Napríklad: keď bude rozdaná sedmička a šestka, ktorých súčet je 13, bude z tejto sumy odčítaných 10 bodov a celkový výsledok bude tri.
 • Prostriedky je možné pridať s + vedľa $

Pravidlá:

 • Váš herný zostatok je zobrazený na hernom displeji vpravo hore.
 • Kliknite na + nad $ a pridajte peniaze na svoje konto.
 • Vyberte si sumu, ktorú chcete staviť kliknutím na príslušnú hodnotu. Vybratý žetón sa zvýrazní, povytiahne a bude jednoznačne rozpoznateľný.
 • Podávajte stávky kliknutím na ktorúkoľvek z troch stávkových pozícií. Hrať môžete len na jednej z pozícii, ktoré sú k dispozícii.
 • Tlačítkom CLEAR BET môžete vymazať kompletnú stavenú sumu.
 • Poslednú stavenú stávku odstránite pomocou UNDO.
 • Po podaní stávok kliknite na DEAL.
 • Po podaní Vašej stávky a kliknutí na DEAL budú rozdané štyri karty v nasledovnom poradí: hráč, krupiér, hráč a krupiér.
 • V súlade s nižšie uvedenými pravidlami potom dostane jednu ďalšiu kartu hráč a/alebo krupiér a celkovo môže byť rozdaných maximálne šesť kariet.
 • Vyhráva list, ktorý sa najviac priblížil k hodnote deväť.
 • Karty K, Q, J a 10 majú hodnotu nula, eso má hodnotu jedna a všetky ďalšie karty sú hodnotené podľa hodnoty, ktorá je na nich zobrazená.
 • Keď celková hodnota hráčovho alebo krupiérovho listu presiahne 10, odčítajú sa z nej násobky desať, až kým hodnota listu neklesne pod hodnotu, ktorá je nižšia ako 10. Napríklad: keď bude rozdané karty 7 a 6 s celkovým súčtom 13, bude odčítaných 10 bodov a celkovým výsledkom bude 3.
 • Ak majú prvé dve karty jedného listu celkovú hodnotu buď 8 alebo 9, hovoríme o liste "Natural" a k príslušnému listu už nie sú pridávané žiadne ďalšie karty.
 • V prípade remízy sú stávky na krupiéra alebo hráča vrátené.
 • Všetky vyhrávajúce stávky na hráčov list budú vyplatené v pomere 1:1.
 • Všetky vyhrávajúce stávky na krupiérov list budú vyplatené v pomere 1:1, mínus poplatok 5 %.
 • Všetky vyhrávajúce stávky na remízu budú vyplatené v pomere 9:1.
 • Po odohratí hry kliknite na NEW BET, RE-BET alebo RE-BETx2.
 • Po aktivovaní tlačítka NEW BET sa stôl vyprázdni a bude vybratý Váš prechádzajúci počet žetónov.
 • RE-BET podáva rovnakú stávku ako v predošlom kole a kolo sa začína automaticky.
 • RE-BETx2 – zdvojnásobte podané pred stávkou. Vaše bankroll počítadlo je automaticky upravené.

Pravidlá rozdávania kariet:

Pravidlá rozdávania sa delia na dve časti: pravidlá, týkajúce sa hráčovho listu a pravidlá, týkajúce sa krupiérovho listu. Základom sú prvé dve karty.

 • V prípade, že hráčov alebo krupiérov list dosiahne celkovú hodnotu 8 alebo 9, karty sa prestanú rozdávať. Toto pravidlo platí pred ostatnými.
 • Ak je hodnota hráčovho listu 5 alebo menej, berie si hráč ďalšiu kartu. V opačnom prípade ostane hráč stáť.
 • Keď hráč stojí, berie si krupiér ďalšiu kartu, a to vtedy, keď má jeho list hodnotu 5 alebo nižšiu hodnotu.
Pravidlá rozdávania kariet hráčovi
Hráčovo skóre Rozhodnutie
0, 1, 2, 3, 4, 5 Ťahá si kartu
6, 7 Stojí
8, 9 Stojí ("Natural")

Ak si hráč zoberie ďalšiu kartu, bude podľa nasledujúcej tabuľky stanovené, či si krupiér tiež zoberie kartu alebo ostane stáť:

Pravidlá rozdávania kariet krupiérovi
Krupiérov list Berie si ďalšiu kartu, keď je hráčova karta Stojí, keď je hráčova karta
0, 1, 2 Vždy si berie kartu
3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 8.
4. 2, 3, 4, 5, 6, 7 0, 1, 8, 9
5. 4, 5, 6, 7 0, 1, 2, 3, 8, 9
6. 6, 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
7. Stojí Stojí
8,9 Stojí („Natural") Stojí („Natural")

Tabuľka výplat:

Tabuľka výplat hry Baccarat Classic
Druh stávky Výplata
Hráč (1: 1)
Krupiér 1:1, mínus poplatok 5 %
Stávka na remízu 9 : 1.
 • Minimálna teoretická návratnosť hráčovi je pri tejto hre 95,07%
 • V prípade poruchy sú všetky výplaty a hry neplatné.

História hry:

 • K podrobnej histórii hier sa dostanete prihlásením sa na svoje konto na desktopovej stránke a kliknutím na menu "Záznamy hier".

Možnosti hry

 • Zvuk je možné zapnúť alebo vypnúť

Pridávanie peňazí na Vaše konto

 • Na Váš herný zostatok môžete pridať ďalšie peniaze zo svojho konta - stačí na neho jednoducho kliknúť.
 • Ak chcete pridať peňažné prostriedky na svoje konto, kliknite na Platby a potom si zvoľte vybratú platobnú možnosť. Doba prevodu peňazí a príslušné poplatky sa môžu pri jednotlivých vybratých platobných spôsoboch odlišovať. Prostriedky je možné pridať iba na začiatku novej hry.

Čo mám robiť, ak dosiahnem stávkový limit?

 • Ak chcete pridať peňažné prostriedky na svoje konto, kliknite na Váš stav prostriedkov, ktorý sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky.

Nemôžem ukončiť hru. Čo mám robiť?

 • V prípade odpojenia počas hry sa vrátite do nej späť, keď sa znovu pripojíte.
 • Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis.