Let It Ride

Cieľom hry je zostaviť čo najvyšší pokerový list (obsahujúci najmenej jeden pár desiatok) za použitia troch kariet, ktoré budú rozdané lícom nahor a dvoch kariet, ktoré dostane krupiér a ktoré budú lícom nadol.

Výplatu si vyslúžite vtedy, keď Váš list bude obsahovať najmenej jeden pár desiatok; výplata bude závisieť od hodnoty Vášho listu (podľa tabuľky výplat, ktorá je uvedená nižšie). Vyhrať môžete aj bonusovú výplatu podľa tabuľky výplat, a to vtedy, keď uzavriete bonusovú stávku a na ruke budete mať jeden z nasledujúcich listov: Royal Flush, Straight Flush, Four of a Kind, Full House, Flush alebo Straight.

Informácie o hre

 • Hra sa hrá s jedným štandardným balíčkom, obsahujúcim 52 kariet bez žolíkov.
 • Na začiatku každej hry sa zamieša balíček kariet.
 • Stávkové limity sú uvedené na titulnej lište herného displeja.
 • Hra a jej pravidlá sú v režimoch "play for real" a "play for fun" rovnaké.
 • Všetky farby (srdcia, trefy, piky a kára) majú rovnakú hodnotu.

Najvyšším možným listom, za ktorý môžete dostať výplatu, je Royal Flush. Najnižším možným listom, za ktorý môžete dostať výplatu, je pár desiatok - Pair of Tens.

Ako hrať

 • Vyberte si sumu, ktorú chcete staviť na príslušný list tak, že kliknete na žetón zodpovedajúcej hodnoty. Ak chcete svoju stávku znížiť alebo odstrániť, kliknite na žetón/žetóny, umiestnené na stole.
 • Keď kliknete na istý žetón, budú umiestnené tri stávky na políčka č. 1, 2 a 3.
 • Ak chcete pridať bonusovú stávku, kliknite na malé čierne políčko BONUS.
 • Keď kliknete na DEAL, rozdajú sa karty. Dostanete tri karty lícom nahor a krupiér dostane dve karty lícom nadol.
 • Teraz máte dve možnosti - LET IT RIDE alebo BET BACK.
 • Ak chcete ponechať svoje stávky v hre, kliknite na LET IT RIDE.
 • Ak chcete niektorú z Vašich stávok stiahnuť, kliknite na BET BACK.
 • Vždy, keď sa rozhodnete medzi možnosťami LET IT RIDE a BET BACK, otočí sa jedna z krupiérových kariet lícom nahor.
 • Výsledok je zobrazený na aktualizovanom displeji v spodnej časti herného okna.
 • Váš hrací zostatok je zobrazený v ľavej spodnej časti herného okna.
 • Ak budete chcieť svoje stávky zo stola odstrániť, kliknite na CLEAR. To však môžete urobiť len na začiatku novej hry.
 • Ak chcete svoju stávku zopakovať, kliknite na REBET. Všimnite, si, že ak ste v predchádzajúcej hre uzavreli aj bonusovú stávku, uzavrie sa kliknutím na REBET bonusová stávka aj v nasledujúcej hre.
 • Po kliknutí na REBET budú karty automaticky rozdané. Potom už nebudete mať žiadnu možnosť na zmenu sumy.
 • Kliknutím na PAYOFF sa zobrazí tabuľka výplat.
 • V prípade, že Váš zostatok v hre bude nižší ako posledná uzavretá stávka, tlačítko REBET sa neaktivuje. Vo svojej hre budete môcť pokračovať až vtedy, keď znížite stavenú sumu.
 • Ak v priebehu hry Váš zostatok klesne pod minimálny vklad, otvorí sa okno "Buy-in" a Vy si budete môcť z Vášho konta kúpiť ďalšie kredity.
 • Keď si chcete pozrieť pravidlá hry, kliknite na RULES.
 • Keď kliknete na REBUY, budete môcť kúpiť do hry ďalšie kredity.
 • Ak kliknete na GAMELOGS, zobrazia sa záznamy o Vašich posledných hrách.
 • Ak kliknete na VERSION, zobrazíte číslo aktuálnej verzie hry.
 • Keď sa rozhodnete opustiť hru, kliknite na EXIT GAME a vrátite sa späť do herne.

Pravidlá

 • Keď si vyberiete hodnotu žetónov, budú stavené tri žetóny vybratej hodnoty, napr.: keď sa rozhodnete pre 5 EUR, budú na všetky tri pozície stavené tri žetóny, každý v hodnote 5 EUR.
 • Keď dostanete 3 karty, musíte sa rozhodnúť pre LET IT RIDE alebo pre BET BACK. Ak kliknete na BET BACK, bude jedna tretina (1/3) celkovej stávky stiahnutá zo stola a pripísaná opäť k Vášmu zostatku. Ak ste však toho presvedčenia, že sa Vám podarí zostaviť víťazný list podľa tabuľky výplat, ktorá je uvedená nižšie, môžete kliknúť na tlačítko LET IT RIDE a na stole tak ponecháte všetky 3 stávky.
 • Potom bude obrátená lícom nahor prvá krupiérova karta. Na základe štyroch odkrytých kariet, ležiacich na stole, sa budete opäť musieť rozhodnúť pre jednu z možností - Let It Ride alebo Bet Back. Tak, ako aj predtým, aj teraz dostanete buď jednu tretinu (1/3) celkovej stávky naspäť alebo stávky ostanú nezmenené - podľa toho, či sa rozhodnete pre Let It Ride alebo pre možnosť Bet Back.
 • V momente, kedy sa rozhodnete pre jednu z možností, bude odkrytá druhá a posledná krupiérova karta. Táto karta doplní Váš list a Vy získate výplatu podľa tabuľky výplat.
 • Vyplatená bude len výplata za najvyšší víťazný list.
 • Pre zostavenie víťazného listu potrebujete najmenej jeden pár desiatok. Ak bude mať Váš list nižšiu hodnotu, stávku prehrávate.
 • Výplata vyplýva z celkovej stavenej sumy bez bonusovej stávky. Keď uzavriete bonusovú stávku, získate výplatu podľa bonusovej výplatnej tabuľky, ak sa Vám podarí vytvoriť jeden z nasledujúcich listov: Royal Flush, Straight Flush, Four of a Kind, Full House, Flush alebo Straight.

Tabuľka výplat

Tabuľka výplat
Kombinácia Popis Výplata
(stávka)
Bonusová výplata
(bonusová stávka)
Royal Flush Eso, kráľ, dáma, dolník a 10 rovnakej farby. Napríklad: A, K, Q, J, 10 v rovnakej farbe 1000 k 1 20 000
Straight Flush Päť kariet jednej farby, idúcich za sebou. Napríklad: 10, 9, 8, 7, 6 jednej farby 200 k 1 1000
Four of a Kind Štyri karty rovnakej hodnoty. Napríklad: 5, 5, 5, 5, 2 50 k 1 300
Full House Jeden pár + trojica. Napríklad: K, K, K, 4, 4 11 k 1 150
Flush Päť kariet akejkoľvek hodnoty, ale rovnakej farby. Napríklad: K, J, 9, 6, 3 v rovnakej farbe 8 k 1 50
Straight Päť kariet rôznej farby, idúcich za sebou. Napríklad: 5, 4, 3, 2, A 5 k 1 25
Three of a Kind Tri karty rovnakej hodnoty. Napríklad: 9, 9, 9, A, 8 3 k 1 ¯
Two Pairs Dva páry kariet rovnakej hodnoty. Napríklad: 4, 4, J, J, A 2 k 1 ¯
Pair of 10's or better Dve karty rovnakej hodnoty, pričom táto hodnota musí byť 10, J, Q, K alebo A (dve desiatky, dvaja dolníci, dve dámy, dvaja králi alebo dve esá). Napríklad: 8, 4, J, J, A 1 k 1 ¯

Nemôžem ukončiť hru. Čo mám urobiť?

Ak nemôžete ukončiť hru Let it Ride alebo keď sa preruší internetové spojenie, odhláste sa zo sekcie Kasíno a neskôr sa opäť prihláste. Po opätovnom prihlásení dostanete výzvu, aby ste nedokončenú hru ukončili.

V prípade poruchy sú všetky výplaty a hry neplatné.

Dátum poslednej aktualizácie: 29.3.2018