Mega Deuces Wild Poker

Mega Deuces Wild Poker hráte proti počítaču. Cieľom hry je získať päťkartový poker z trojice alebo lepší a to až na maximálnu hodnotu natural royal flush. Ohľadne podrobnejších údajov pozrite nižšie uvedenú tabuľku výplat.

Po podaní stávky Vám bude rozdaných päť kariet. Následne si vyberáte karty, ktoré si chcete ponechať a rozhodnete sa pre karty, ktorých sa chcete zbaviť. Počítač následne nahradí karty, ktorých ste sa zbavili a zostanú Vám v rukách ako konečný list. Vyhrávate podľa hodnoty Vášho listu v rebríčku.

Informácia k hre

 • Všetky symboly (kríže, kára, piká a srdcia) majú rovnakú hodnotu.
 • Hra sa hrá s jediným balíčkom o 52 kartách.
 • Všetky dvojky sú kartami wild a nahrádzajú ostatné karty pri vyplatení maximálneho možného výherného listu.
 • Karty sú premiešané na začiatku každého listu.

Návod k hre

 • V tejto hre stávkujete s mincami, ktorých hodnotu môžete zmeniť kliknutím na šípky po oboch stranách oválneho symbolu mince nad políčkom Game Balance (stav prostriedkov v hre).  
 • Stávkové limity v hre sú zobrazené v políčku názov hry.
 • Celková stávková suma je zobrazená v políčku 'Bet' (stávka) v dolnej časti obrazovky hry.
 • Hodnota Vašej mince je zobrazená na oválnom zlatom symbole mince. Použitím šípiek Hore a Dolu môžete hodnotu mincí meniť.
 • Hodnota mincí je minimálna a maximálna.
 • Počet mincí, s ktorými sa hrá je zobrazený na políčku 'Coins' (mince); hrať môžete s jednou až piatimi mincami na list.
 • Počet minći môžete zvýšiť kliknutím na 'Bet One' alebo výberu stĺpca na tabuľke výplat v hornej časti obrazovky. Počet hraných mincí je taktiež označený zvýraznením príslušneho stĺpca v tabuľke výplat.
 • Tačidlo 'Bet Max' hrá s piatimi mincami podľa Vášho výberu. Kliknutím na tlačidlo 'Bet Max' taktiež automaticky začnete ďalšiu hru.
 • Paytable (tabuľka výplat): počítač vypláca podľa tabuľky výplat v hornej časti obrazovky. Výhry na tabuľke výplat sú v minciách a každý stĺpec zodpovedá stavenému počtu mincí (od jeden až po päť mincí). Vaša celková výhra je počet vyhraných mincí násobených hodnotou týchto mincí, čo je zobrazené na políčku 'Win' (výhra).
 • Kliknutím na 'Deal' Vám je rozdaných päť obrátených kariet.
 • Následne máte možnosť si podržať jednu alebo viacero kariet vo Vašom úvodnom liste.
 • Kliknutím kartu označíte symbolom 'Hold' (podržať). Symbol 'Hold' odstránite z karty znovu kliknutím.
 • Po uskutočnení Vášho výberu kliknite na 'Draw'. Karty, ktoré nepodržíte sú nahradené a Vám zostáva v rukách konečný list.
 • Vaša výhra vychádza z kombinácie konečnej hodnoty Vašej sady kariet podľa tabuľky výplat zobrazenej v hornej časti obrazovky hry.
 • Vaše výhry sú zobrazené v dolároch a/alebo centoch v políčku 'Win' v pravom dolnom rohu obrazovky hry.
 • Stav Vašich prostriedkov je zobrazený v ľavom dolnom rohu obrazovky hry. Nižšie si môžete pozrieť viac údajov ohľadne 'Rebuy'.
 • Automatická stávková suma pre ďalšiu hru je rovnaká ako v predošlej hre. Vašu stávku môžete zvýšiť alebo znížiť podľa potreby.
 • Kliknutím na tlačidlo 'Rules' (pravidlá) v ľavom dolnom rohu si pozriete pravidlá hry.
 • Kliknutím na tlačidlo 'Gamelogs' si pozriete záznamy odohraných hier.
 • Kliknutím na 'Version' si pozriete aktuálne číslo verzie hry.
 • Kliknutím na 'Rebuy' si kúpite viac kreditov pre hru z Vášho konta.
 • Hru opustíte kliknutím na 'Exit Game'.

Tabuľka výplat

 • Tabuľka výplat uvádza výhry za výherné listy.
 • Vyplácaný je iba najvyšší výherný list.
 • Všetky výhry sú na tabuľke výplat zobrazené ako mince. Políčko 'Win' (výhra) v pravom dolnom rohu obrazovky hry zobrazuje všetky výhry vyplatácané v dolároch a centoch.
Tabuľka výplat pri hre s jednou mincou
Pokerové listy Počet vyplatených mincí Popis listu
Natural royal flush 250
(jackpot 4000 mincí pri 5 hraných minciach)
A, K, Q, J, 10 v rovnakom symbole bez použitia karty wild (žolíka).
Štvorica 200 Všety štyri karty sú dvojky plus ďalšia karta.
Deuces wild flush 25 A, K, Q, J, 10 v rovnakom symbole pri použití jednej alebo viac kariet wild (žolíkov).
Päťica 16 Štyri karty rovnakej hodnoty plus jedna karta wild (žolík).
Straight flush 13 Päť kariet v rovnakom symbole v jednom slede.
Štvorica 4 Štyri rovnaké karty.
Full house 3 Trojica plus pár.
Flush 2 Päť kariet rovnakej farby.
Postupka 2 Päť kariet v jednom slede. (Eso môže byť vysoké alebo nízke).
Trojica 1 Tri karty rovnakej hodnoty.

Nemohol som dokončiť hru. Čo mám robiť?

Pokiaľ budete odpojený uprostred Vašej hry, softvér automaticky dokončí hru za Vás. Výsledok si môžete pozrieť kliknutím na tlačidlo 'Gamelogs', keď sa prihlásite späť do hry.

Pokiaľ budete odpojený uprostred extra hry, po opätovnom pripojení do hry budete vyzvaný, aby ste hru dokončili. Po dokončení extra hry môžete v rovnakej základnej hre pokračovať, alebo si vybrať inú hru podľa Vášho výberu.

Pri chybách v hre sú všetky výplaty a hry neplatné.

Dátum poslednej aktualizácie: 31.7.2018