Ako sú vypočítané moje SMS notifikácie?

Pokiaľ ste členom so statusom Yellow, máte nárok na 10 SMS notifikácií za mesiac.

Pokiaľ ste členom so statusom White, máte nárok na 5 SMS notifikácií zdarma za mesiac. Upozorňujeme, že úroveň vášho statusu v čase objednania SMS notifikácií je použitý ako základ pre výpočet vášho nároku, t.j. zaplatíte za SMS notifikácie, ak ste ich objednali ako člen Green, aj keď ste ich obdržali ako člen so statusom White. To isté platí o situácii, keď ste si objednali notifikácie ako člen White po použití vašich notifikácií zdarma, aj keď ste ich získali ako člen so statusom Yellow. Taktiež vás chceme upozorniť, že každá SMS notifikácia sa počíta oddelene v prípade kombi stávok, t.j. ak ste podali kombi stávku na 5 rôznych podujatí, získate 5 jednotlivých SMS notifikácií.