PROTEKTOR - podmienky účasti

1. PROTEKTOR - výber funkcie a jej cena

Na základe nášho uváženia môžeme pre isté kombinované stávky poskytovať v rámci hlavnej stávkovej ponuky a špecifických stávkových ponúk možnosť využitia funkcie ‚PROTEKTOR‘. Funkcia PROTEKTOR Vám bude k dispozícii na vopred určený počet tipov v rámci jednej kombinovanej stávky za poplatok, ktorý uvádzame ako cenu za PROTEKTOR („Cena za PROTEKTOR“) a Vy sa budete môcť rozhodnúť, či ju chcete akceptovať. Cenu za PROTEKTOR budeme kalkulovať na základe pravdepodobnosti prehry vopred stanoveného počtu tipov jednej kombinovanej stávky a vklad bude mať úlohu dodatočného násobiteľa. Keď sa rozhodnete využiť funkciu PROTEKTOR, odpočítame po akceptovaní Vašej stávky a výbere funkcie PROTEKTOR, príslušný vklad a cenu za PROTEKTOR zo zostatku na Vašom konte.

2. PROTEKTOR - odmietnutie výberu funkcie

Ak zostatok na Vašom konte nepostačuje na využitie funkcie PROTEKTOR, odmietneme celú Vašu stávku a aj PROTEKTOR. Pokiaľ sa v priebehu vyhodnocovania stávky zmení cena za PROTEKTOR alebo ak zistíme, že došlo k akejkoľvek chybe pri výpočte Vašej možnosti PROTEKTOR, bude odmietnutý Váš PROTEKTOR, ako aj Vaša stávka a zo zostatku na Vašom konte nebude odpočítaná cena za PROTEKTOR ani vklad Vašej stávky.

3. PROTEKTOR - možné scenáre

(A) Ak vyhráte všetky tipy, obsiahnuté vo Vašej kombinovanej stávke, vyplatíme Vám zodpovedajúcu výhru a ponecháme si Vami zaplatenú cenu za PROTEKTOR. (B) Ak Vám PROTEKTOR neposkytol dostatočnú ochranu a prehrali ste jednotlivé tipy svojej kombinovanej stávky, ponecháme si Váš vklad i cenu za PROTEKTOR. (C) Ak Vám PROTEKTOR poskytol dostatočnú ochranu a prehráte jednotlivé tipy, bude Vám cena za PROTEKTOR a aj vklad vrátený. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete na našich stránkach Pomoc.

4. PROTEKTOR - obmedzenia

Možnosti funkcie PROTEKTOR nebudete môcť využiť vtedy, keď na svoju stávku použijete akékoľvek bonusové peniaze alebo vklad FreeBet. Za stávky, podané s využitím funkcie PROTEKTOR nedostanete žiadne vernostné body. Za stávky, podané s využitím funkcie PROTEKTOR nezískate žiadne body pre promočné akcie ani žiadne bonusy.

5. PROTEKTOR - možnosti zrušenia

Vyhradzujeme si právo zrušiť akýkoľvek výber funkcie PROTEKTOR vtedy, keď sme presvedčení o tom, že ste možnosť PROTEKTOR zneužili a v takomto prípade Vám bude cena za PROTEKTOR vrátená späť. Taktiež zrušíme akýkoľvek výber funkcie PROTEKTOR v prípade zrušenia častí príslušnej kombinovanej stávky. V takomto prípade Vám budú náklady za PROTEKTOR vrátené späť. Kombi stávka zostáva otvorená bez PROTEKOTOR-a.