E-športy

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.) E-športy: 1 2 - Kto vyhrá?
Stávky budú vyhodnotené podľa výsledku vrátane predĺženia. V prípade, že príslušný zápas/súťaž skončí odstúpením, platia všetky stávky aj naďalej a vyhodnotené budú podľa oficiálneho víťaza.

2.) E-športy: 1 X 2 - Výsledok
Stávky budú vyhodnotené podľa výsledku po ukončení regulárnej hracej doby. V prípade, že príslušný zápas/súťaž skončí odstúpením, platia všetky stávky aj naďalej a vyhodnotené budú podľa oficiálneho víťaza.

3.) E-športy: Zrušenie stávok
Stávky budú okrem iného zrušené predovšetkým v nasledujúcich prípadoch:
  • Ak nastane zmena plánovanej dĺžky zápasu
  • Ak sa nedostaví súper (walkover)

4.) E-športy: Odložené hry

Akékoľvek stávky na hry, ktoré neprebehnú v čase alebo v lokalite naplánovanej v čase podania stávky, sa vyhlásia za neplatné.

5.) E-športy: Všeobecné pravidlá

Pokiaľ udalosť zahŕňa rovnakých dvoch hráčov alebo tímy, ktoré hrajú viacero hier alebo na viacerých mapách, napríklad „best of 3“, a jedna alebo niekoľko hier alebo máp sa nebude hrať, pretože sa výsledok udalosti už určil, stávky na nehrané hry alebo mapy sú neplatné a vklady sa vrátia.

Mapa sa považuje za spustenú, hneď ako začnú bežať herné hodiny alebo keď tím alebo hráč vykoná hernú akciu súvisiacu s mapou vrátane výberov, zákazov a nákupov zbraní. Pokiaľ sa mapa musí prepracovať v dôsledku technickej poruchy alebo chyby, stávky podané po spustení mapy sa zneplatnia. Ak je mapa pozastavená, ale reštartuje sa podľa plánu, stávky ostanú zachované.

Vyrovnanie stávok je založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti.

Nižšie uvedené pravidlá sa môžu vzťahovať na rôzne hry. Napríklad Team to Score the Next Kill platí pre LoL aj Dota2. Osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú iba na jeden typ hry, budú zvýraznené tam, kde je to vhodné.

4.) E-športy: Odložené hry

Akékoľvek stávky na hry, ktoré neprebehnú v čase alebo v lokalite naplánovanej v čase podania stávky, sa vyhlásia za neplatné.

5.) E-športy: Všeobecné pravidlá

Pokiaľ udalosť zahŕňa rovnakých dvoch hráčov alebo tímy, ktoré hrajú viacero hier alebo na viacerých mapách, napríklad „best of 3“, a jedna alebo niekoľko hier alebo máp sa nebude hrať, pretože sa výsledok udalosti už určil, stávky na nehrané hry alebo mapy sú neplatné a vklady sa vrátia.

Hra na mape sa považuje za zahájenú, hneď ako začnú bežať herné hodiny alebo keď tím alebo hráč vykoná hernú akciu súvisiacu s mapou vrátane výberov, zákazov a nákupov zbraní. Pokiaľ sa mapa musí prepracovať v dôsledku technickej poruchy alebo chyby, stávky podané po spustení mapy sa zneplatnia. Ak je mapa pozastavená, ale reštartuje sa podľa plánu, stávky ostanú zachované.

Vyrovnanie stávok je založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti.

Nižšie uvedené pravidlá sa môžu vzťahovať na rôzne hry. Napríklad Team to Score the Next Kill platí pre LoL aj Dota2. Osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú iba na jeden typ hry, budú zvýraznené tam, kde je to vhodné.

6.) E-športy: Víťaz súťaže

Kto vyhrá súťaž

Pri zmene počtu hraných hier alebo máp ostanú stávky podané na tomto trhu zachované.

Ak sa ktorákoľvek mapa nehrá alebo pripíše niektorému hráčovi alebo tímu kontumačne alebo predvolene bez zahájenia hry, všetky stávky na túto mapu a celú súťaž sú neplatné.

7.) E-športyVíťaz mapy

Kto vyhrá mapu

Ak sa ktorákoľvek mapa nehrá alebo sa pripíše niektorému hráčovi alebo tímu kontumačne alebo predvolene bez zahájenia hry, všetky stávky na túto mapu sú neplatné.

Víťazom mapy, kde sa jeden tím vzdá, bude tím, ktorý sa nevzdal.

8.) E-športyTeam to Draw First Blood

Ktorý tím si zapíše prvé zabitie na mape

Pri určení, či sa smrť šampióna počíta ako zabitie, je rozhodujúce API rozhranie, ak je k dispozícii, alebo oficiálne vysielanie. Ak napríklad šampióna zabije poškodenie, ktoré spôsobí veža alebo poskok bez zapojenia nepriateľského šampióna, táto akcia sa nemusí zaregistrovať ako zabitie pri vysielaní, čo znamená, že sa nebude počítať ako zabitie pri vyrovnávaní stávok.

9.) E-športyTeam to Score the Next Kill

Tím, ktorý si pripíše väčšinu zabití
Pri určení, či sa smrť šampióna počíta ako zabitie, je rozhodujúce API rozhranie, ak je k dispozícii, alebo oficiálne vysielanie. Ak napríklad šampióna zabije poškodenie, ktoré spôsobí veža alebo poskok bez zapojenia nepriateľského šampióna, táto akcia sa nemusí zaregistrovať ako zabitie pri vysielaní, čo znamená, že sa nebude počítať ako zabitie pri vyrovnávaní stávok.

10.) E-športyTeam to Score the Most Kills

Tím, ktorý si pripíše väčšinu zabití
Pri určení, či sa smrť šampióna počíta ako zabitie, je rozhodujúce API rozhranie, ak je k dispozícii, alebo oficiálne vysielanie. Ak napríklad šampióna zabije poškodenie, ktoré spôsobí veža alebo poskok bez zapojenia nepriateľského šampióna, táto akcia sa nemusí zaregistrovať ako zabitie pri vysielaní, čo znamená, že sa nebude počítať ako zabitie pri vyrovnávaní stávok.

11.) E-športyTotal Kills Scored Over/Under

Celkový počet pripísaných zabití na mape
Pri určení, či sa smrť šampióna počíta ako zabitie, je rozhodujúce API rozhranie, ak je k dispozícii, alebo oficiálne vysielanie. Ak napríklad šampióna zabije poškodenie, ktoré spôsobí veža alebo poskok bez zapojenia nepriateľského šampióna, táto akcia sa nemusí zaregistrovať ako zabitie pri vysielaní, čo znamená, že sa nebude počítať ako zabitie pri vyrovnávaní stávok.

12.) E-športyTeam to Destroy the Next Tower

Ktorý tím zničí nasledujúcu vežu
Pri stávkach zahŕňajúcich veže sa všetky zničené veže počítajú ako zničené nepriateľským tímom, aj keď posledný úder dá poskok.

CS:GO

13.) E-športyTeam to Win the Next Round

Ktorý tím vyhrá nasledujúce kolo
Ak je kolo opustené, všetky stávky na tomto trhu budú neplatné.

14.) E-športyMap Rounds Handicap

Výsledok mapy po uplatnení určeného handicapu.
Pri opustenej mape alebo diskvalifikácii budú stávky neplatné, pokiaľ sa už neurčil výsledok handicapu.
Ak nie je stanovené inak, možnosť Map Rounds Handicap zahŕňa kolá cez stanovený čas.

League Of Legends

15.) E-športyTeam to Score a Quadra Kill

Hráč v tíme si zaregistruje Quadra Kill

Aby bolo možné zaregistrovať viacnásobné zabitie ako Quadra Kill, musí sa príslušne ohlásiť počas súťaže alebo uviesť v oficiálnej histórii súťaže.

Pri určení, či sa smrť šampión a počíta ako zabitie, je rozhodujúce API rozhranie, ak je k dispozícii, alebo oficiálne vysielanie. Ak napríklad šampióna zabije poškodenie, ktoré spôsobí veža alebo poskok bez zapojenia nepriateľského šampióna, táto akcia sa nemusí zaregistrovať ako zabitie pri vysielaní, čo znamená, že sa nebude počítať ako zabitie pri vyrovnávaní stávok.

16.) E-športyTeam to Score a Penta Kill

Hráč v tíme si zaregistruje Penta Kill

Aby bolo možné zaregistrovať viacnásobné zabitie ako Penta Kill, musí sa príslušne ohlásiť počas súťaže alebo uviesť v oficiálnej histórii súťaže.

Pri určení, či sa smrť šampióna počíta ako zabitie, je rozhodujúce API rozhranie, ak je k dispozícii, alebo oficiálne vysielanie. Ak napríklad šampióna zabije poškodenie, ktoré spôsobí veža alebo poskok bez zapojenia nepriateľského šampióna, táto akcia sa nemusí zaregistrovať ako zabitie pri vysielaní, čo znamená, že sa nebude počítať ako zabitie pri vyrovnávaní stávok.
 
17.) E-športyTeam to Slay the Rift Herald

Ktorý tím zabije Rift Herald

Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

Pokiaľ nie je možné vybrať možnosť „žiadny“ alebo „remíza“ a táto možnosť vyhrá, všetky stávky na príslušný index sú neplatné.

18.) E-športyTeam to Slay the Next Baron

Ktorý tím zabije najbližšieho Baróna

Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

Pokiaľ nie je možné vybrať možnosť „žiadny“ alebo „remíza“ a táto možnosť vyhrá, všetky stávky na príslušný index sú neplatné.

19.) E-športyTeam to Slay the Next Dragon

Ktorý tím zabije najbližšieho draka

Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

Pokiaľ nie je možné vybrať možnosť „žiadny“ alebo „remíza“ a táto možnosť vyhrá, všetky stávky na príslušný index sú neplatné.

20.) E-športyTeam to Destroy the Next Inhibitor

Ktorý tím zničí najbližší Inhibítor

Inhibítory sa počítajú ako zničené nepriateľským tímom, aj keď posledný úder dá poskok.

Každé zničenie inhibítora sa počíta samostatne, aj keď bol inhibítor respawnovaný a zničený druhý krát alebo neskôr.

Pokiaľ nie je možné vybrať možnosť „žiadny“ alebo „remíza“ a táto možnosť vyhrá, všetky stávky na príslušný index sú neplatné.

21.) E-športyTeam to Destroy the Next Tower

Ktorý tím zničí najbližšiu vežu

Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

Štruktúry vytvorené šampiónom sa nepočítajú ako veže.

Pokiaľ nie je možné vybrať možnosť „žiadny“ alebo „remíza“ a táto možnosť vyhrá, všetky stávky na príslušný index sú neplatné.

22.) E-športyTotal Barons Slain Over/Under

Celkový počet Barónov zabitých na mape
Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

23.) E-športyTotal Dragons Slain Over/Under

Celkový počet drakov zabitých na mape
Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

24.) E-športyTotal Inhibitors Destroyed Over/Under

Celkový počet inhibítorov zničených na mape
Každý zo šiestich inhibítorov sa počíta iba raz, aj keď bol zničený, respawnovaný a zničený znova.

25.) E-športyTotal Towers Destroyed Over/Under

Celkový počet veží zničených na mape

Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

„Štruktúry“ vytvorené šampiónom sa nepočítajú ako veže.

Pri kapitulácii sa tento trh vyrovná ako celkový počet zničených veží v čase kapitulácie PLUS minimálny počet veží navyše, ktoré víťazný tím potrebuje na zaistenie víťazstva.

26.) E-športyBoth Teams to Destroy an Inhibitor

Zničia obidva tímy inhibítor?
Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

27.) E-športyBoth Teams to Slay a Baron

Zabijú obidva tímy Baróna?
Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.

Dota 2

28.) E-športyTeam To Slay the Next Roshan

Ktorý tím zničí najbližšieho Roshana
Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.
Pokiaľ nie je možné vybrať možnosť „žiadny“ alebo „remíza“ a táto možnosť vyhrá, všetky stávky na príslušný index sú neplatné.

Heroes of The Storm

29.) E-športyKtorý tím zničí najbližšiu pevnosť

Výsledky budú založené na oficiálnom vysielaní, ktoré zabezpečí vydavateľ alebo organizátor udalosti, alebo na API rozhraní hry, ak je k dispozícii.
Pokiaľ nie je možné vybrať možnosť „žiadny“ alebo „remíza“ a táto možnosť vyhrá, všetky stávky na príslušný index sú neplatné.