Rugby Union

Okrem nasledujúcich zvláštnych stávkových pravidiel platia všeobecné stávkové pravidlá. Zvláštne pravidlá majú prednosť pred všeobecnými pravidlami.

1.)Vyhodnotenie stávky Všetky výherné stávky musia byť vyhodnotené pri kurzoch zobrazených na webovej stránke v okamihu, keď stávka bola akceptovaná. Toto sa netýka prípadných protestov po zápase zo strany ktoréhokoľvek tímu, ktoré môžu zmeniť konečný výsledok zápasu. Za účelom týchto pravidiel je polčas zadefinovaný ako prvých 40 minút 1. polčasu. Regulárna hracia doba a 80 minút zápasu sú zadefinované ako naplánovaných 80 minút hry 1. a 2. polčasu. Nadstavený čas je zadefinovaný ako naplánované časti hry po regulárnej hracej dobe 80 minút hry. Všetky stávky na ragbyové zápasy vychádzajú zo skóre na konci 80 minút hry, iba ak by bolo stanované inak, alebo stávka už bola vyhodnotená. Kurzy súvisiace zo skóre zápasu po nastavenom čase môžu byť ponúkané na konci 80 minút plánovanej hry. Všetky stávky týkajúce sa nadstaveného času budú neplatné, ak je zápas zrušený pred jeho plánovaným koncom, pokiaľ nie je uvedené inak, alebo stávka už bola vyhodnotená.

2.) Zrušené zápasy Všetky stávky budú neplatné na zápasy, ktoré boli zrušené pred dokončením 80 minút hry, pokiaľ nie je uvedené inak, alebo stávka už bola vyhodnotená.

3.) Odložené/Preložené zápasy Všetky stávky na zápasy, ktoré boli odložené budú neplatné, iba ak by boli odohrané do 48 hodín od pôvodného času začiatku, v takom prípade zostanú stávky v platnosti.

4.) Zmena miesta konania Ak sa zápas neodohrá v avizovanom dejisku, potom stávky zostávajú v platnosti. Toto platí za predpokladu, že miesto konania nebolo preložené na ihrisko súpera (alebo v prípade medzinárodných zápasov, ak dejisko zostane v rovnakej krajine).

5.) Víťaz turnaja (iba regulárna sezóna) Výherné stávky musia správne tipovať na víťaza ligovej tabuľky na konci sezóny.

6.) Víťaz turnaja (vrátane play-off) Výherné stávky musia správne tipovať na víťaza konca sezóny. Toto sa udeje po rozhodnutí po regulárnej sezóne prostredníctvom zápasov play-off.

7.) Kurzy na zápasy 1X2 Výherné stávky musia správne tipovať na víťaza zápasu na konci regulárnej hracej doby.

8.) 1 2 (pri remíze žiadna stávka) Víťazné stávky musia správne tipovať na víťaza zápasu na konci regulárnej hracej doby. Ak sa stávka skončí remízou, všetky stávky budú neplatné.

9.) 1 2 (výsledok po nastavenom čase) Výherné stávky musia správne tipovať na víťaza zápasu na konci zápasu, vrátane odohraného nadstaveného času (ak je na konci regulárnej hracej doby remíza).

10.) Hendikepové stávky Výherné stávky musia správne tipovať na víťaza zápasu na konci normálnej hracej doby po úprave skóre hendikepom.

11.) Celkové body Výherné stávky musia správne tipovať na celkový počet bodov zaznamenaných ktorýmkoľvek z tímov/každý tím individuálne na konci prvého polčasu alebo regulárnej hracej doby podľa uvedenej ponuky, akékoľvek body zaznamenané v nastavenom čase sa nepočítajú, pokiaľ nie je uvedené inak.

12.) Prvý tím, ktorý zaznamená body / Prvý tím, ktorý zaznamená body v 2. polčase Výherné stávky musia správne tipovať na prvý tím, ktorý zaznamená body v zápase/ druhom polčase v regulárnej hracej dobe. Trestné päťky sa počítajú za účelom týchto kurzov vyhodnotenia tejto stávky. Kde sú ponúkané kurzy na 1 2, ak nebolo zaznamenané skóre, potom budú všetky stávky neplatné. Ak je zápas zrušený pred dokončením a žiaden z tímov nezaznamená body, potom sú všetky stávky neplatné.

13.) Polčas - Stávky na regulárnu hraciu dobu (dvojnásobný výsledok) Výherné stávky musia tipovať na výsledok polčasu alebo regulárnej hracej doby. Stávky budú neplatné, ak 80 minút hry nie je dokončených. Možnosť "Akékoľvek iné" sa vzťahuje na remízu buď na polčas alebo/a celú hraciu dobu.

14.) Prvé/Ďalšie zaznamenané skóre v hre Výherné stávky musia správne tipovať, či ďalšie body boli zaznamenané z päťky, trestného gólu alebo gólu z odrazu v regulárnej hracej dobe. Trestná päťka je považovaná ako päťka, pokiaľ nie je vypísaný zvlášť kurz na "Trestnú päťku". Ak neboli zaznamenané body v hre pred koncom regulárnej hracej doby, potom všetky stávky budú neplatné, pokiaľ nie je ponúkaná stávková možnosť "Hry bez skóre".

15.) Posledná hra, z ktorej sa skórovalo Výherné stávky musia správne tipovať, či ďalší zaznamenaný bod v hre je päťka, trestný gól alebo gól z odrazu v regulárnej hracej dobe. Trestná päťka je považovaná za päťku, pokiaľ nie je vypísaný zvlášť kurz za "Trestnú päťku". Ak nie je v hre zaznamenaný bod v hre pred koncom regulárnej hracej doby, potom budú všetky stávky neplatné, pokiaľ nie je ponúkaná stávková možnosť "Žiadne skóre v hre". Konverzie pätiek sa nepočítajú. V tomto prípade je "Päťka" výherná možnosť.

16.) Tím, ktorý zaznamená 1. päťku Výherné stávky musia byť na prvý tím, ktorý zaznamená päťku v zápase v regulárnej hracej dobe. Trestné päťky sa počítajú za účelom vyhodnotenia tejto stávky. Kde sú ponúkané kurzy na 1 2, ak nebola zaznamenaná päťka, potom budú všetky stávky neplatné. Ak je zápas zrušený pred zaznamenaním prvej päťky, potom sú všetky stávky neplatné, vrátane stávok na "Nebola zaznamenaná päťka". Ak je zápas zrušený po zaznamenaní prvej päťky, potom všetky stávky zostávajú v platnosti.

17.) Ďalší tím, ktorý zaznamená päťku Výherné stávky musia byť na ďalší tím, ktorý zaznamená päťku v regulárnej hracej dobe. Trestné päťky sa počítajú za účelom vyhodnotenia tejto stávky. Kde sú ponúkané stávky na 1 2, ak nebola zaznamenaná ďalšia päťka, potom budú všetky stávky neplatné. Ak je zápas zrušený pred zaznamenaním ďalšej päťky, potom sú všetky stávky neplatné, vrátane stávok na "Nebola zaznamenaná päťka".

18.) Prvý tím, ktorý zaznamená päťku v 1. polčase/2. polčase Výherné stávky musia správne tipovať na prvý tím, ktorý zaznamená päťku v prvom alebo druhom polčase v regulárnej hracej dobe. Trestné päťky sa počítajú za účelom vyhodnotenia tejto stávky. Kde sú ponúkané stávky na 1 2, ak nebola zaznamenaná päťka, potom budú všetky stávky neplatné. Ak je zápas zrušený pred uplynutím polčasu na ktorý bola stávka podaná a nebola zaznamenaná päťka do daného momentu, potom sú všetky stávky neplatné.

19.) Posledný tím, ktorý zaznamená päťku Výherné stávky musia byť na posledný tím, ktorý zaznamená päťku v regulárnej hracej dobe. Trestné päťky sa počítajú za účelom vyhodnotenia tejto stávky. Kde sú ponúkané stávky na 1 2, ak nebola zaznamenaná päťka, potom budú všetky stávky neplatné. Ak je zápas zrušený pred zaznamenaním päťky, potom sú všetky stávky neplatné, vrátane stávok na "Nebola zaznamenaná päťka".

20.) Hráč, ktorý zaznamená prvú päťku Výherné stávky musia byť na prvého hráča, ktorý zaznamená päťku v zápase v regulárnej hracej dobe. Trestné päťky sa nepočítajú za účelom vyhodnotenia tejto stávky (pokiaľ nie je vypísaný zvlášť kurz na "Trestnú päťku"). Stávky budú neplatné na hráčov, ktorí do zápasu nenastúpili, alebo nastúpili ako náhradníci po zaznamenaní prvej päťky. Stávky na hráčov, ktorí boli vystriedaní alebo boli vylúčení pred zaznamenaním prvej päťky sú vyhodnotené ako prehraté. Kde je ponúkaná stávková možnosť "Bez skórujúceho päťky" a hra skončí bez zaznamenanej päťky, potom toto bude výherná možnosť a všetky ostatné výsledky budú príslušne vyhodnotené ako prehry, ak nie je ponúkaná možnosť "Bez skórujúceho päťky" a žiadna päťka nie je zaznamenaná, potom budú všetky stávky neplatné. Ak je zápas zrušený pred zaznamenaním prvej päťky, potom sú všetky stávky neplatné, vrátane stávok na "Bez skórujúceho päťky". Ak je zápas zrušený po zaznamenaní prvej päťky, potom všetky stávky zostávajú v platnosti. Stávky na hráča, ktorý zaznamená prvú päťku, sú vyhodnotené v súlade so štatistikami a správami z oficiálnej webovej stránky ligy/turnaja daného zápasu. Následné úpravy nezmenia vyhodnotenie. Pri maximálnej snahe zostaviť kompletný zoznam účastníkov každého zápasu, nemusia byť tieto zoznamy úplné a iní hráči sa budú počítať ako výhercovia, ak zaznamenajú prvú päťku.

21.) Ďalší skórujúci hráč päťky Výherné stávky musia byť na ďalšieho hráča, ktorý zaznamená body z päťky v regulárnej hracej dobe. Trestné päťky sa nepočítajú za účelom vyhodnoteia tejto stávky (pokiaľ nie je vypísaný zvlášť kurz na "Trestnú päťku"). Stávky budú neplatné na hráčov, ktorí do zápasu nenastúpili, alebo nastúpili ako náhradníci po zaznamenaní ďalšej päťky. Stávky na hráčov, ktorí boli vystriedaní alebo vylúčení pred zaznamenaním ďalšej päťky sú vyhodnotené ako prehraté. Kde je ponúkaná stávková možnosť "Bez skórujúceho päťky" a hra skončí bez zaznamenanej päťky, potom toto bude výherná možnosť a všetky ostatné výsledky budú príslušne vyhodnotené ako prehry, ak nie je ponúkaná možnosť "Bez skórujúceho päťky" a žiadna päťka nie je zaznamenaná, potom budú všetky stávky neplatné. Ak je zápas zrušený pred ďalšou päťkou, potom sú všetky stávky neplatné, vrátane stávok na "Bez skórujúceho päťky". Ak je zápas zrušený po zaznamenaní ďalšej päťky, potom všetky stávky zostávajú v platnosti. Stávky na hráča, ktorý zaznamená ďalšiu päťku, sú vyhodnotené v súlade so štatistikami a správami z oficiálnej webovej stránky ligy/turnaja daného zápasu. Následné úpravy nezmenia vyhodnotenie. Pri maximálnej snahe zostaviť kompletný zoznam účastníkov každého zápasu, nemusia byť tieto zoznamy úplné a iní hráči sa budú počítať ako výhercovia, ak zaznamenajú ďalšiu päťku.

22.) Hráč, skórujúci päťku kedykoľvek v zápase Výherné stávky musia byť na hráča, ktorý v zápase kedykoľvek v regulárnej hracej dobe zaznamená päťku. Trestné päťky sa nepočítajú za účelom vyhodnoteia tejto stávky (pokiaľ nie je vypísaný zvlášť kurz na "Trestnú päťku"). Stávky na hráča, ktorý sa do zápasu nezapojil budú neplatné. Stávky na hráča, ktorý sa zapojil do ktorejkoľvek hry v zápase zostávajú v platnosti. Ak je zápas zrušený, potom budú všetky stávky neplatné, vrátane stávok na "Bez skórujúceho päťky" s výnimkou už vyhodnotených výherných stávok podaných na ktoréhokoľvek hráča, ktorý zaznamená päťky.. Stávky na skórujúceho päťky kedykoľvek v zápase sú vyhodnotené v súlade so štatistikami a správami z oficiálnej webovej stránky ligy/turnaja daného zápasu. Následné úpravy nezmenia vyhodnotenie. Pri maximálnej snahe zostaviť kompletný zoznam účastníkov každého zápasu, nemusia byť tieto zoznamy úplné a iní hráči sa budú počítať ako výhercovia, ak zaznamenajú päťku.

23.) Celkový počet päťiek v zápase/ Celkový počet pätiek pre každý tím Výherné stávky musia správne tipovať na celkový počet zaznamenaných pätiek v regulárnej hracej dobe. V prípade zrušenia zápasu budú všetky stávky neplatné. Trestné päťky sa počítajú.

24.) Celkový počet pätiek 1. polčasu/2. polčasu Výherné stávky musia správne tipovať na celkový počet pätiek zaznamenaných v polčase 40 minút (vrátane prerušenia). V prípade zrušenia zápasu sú všetky stávky neplatné. Trestné päťky sa počítajú.

25.) Celkový počet pätiek/body/červené karty/góly z kopov z odrazu v skupinových zápasoch/na turnaji Výherné stávky musia správne tipovať na celkový počet pätiek/bodov/červených kariet alebo gólov z odrazu v skupinových zápasoch v regulárnej hracej dobe. V prípade, že akékoľvek zápasy skupinovej fázy sú zrušené, potom budú všetky stávky neplatné.

26.) Čas prvej/ďalšej/poslednej päťky Výherné stávky musia správne tipovať na to, kedy bude zaznamenaná prvá/ďalšia/posledná päťka v regulárnej hracej dobe. Napríklad, ak nie sú zaznamenané v zápase žiadne päťky, potom bude možnosť "20:00 minút uplynutých po/bez žiadnej päťky" vyhodnotená ako výherná a "00:00 až 19:59 minúta" bude vyhodnotená ako prehratá. Ak je zápas zrušený, potom budú všetky stávky neplatné, iba ak bola zaznamenaná prvá päťka.

27.) Koľko bodov bude zaznamenaných medzi xx:xx – xx:xx minútami Výherné stávky musia správne tipovať počet bodov zaznamenaných v ponúkanom časovom rozmedzí. V prípade, že je zápas zrušený, potom všetky stávky zostávajú v platnosti, ak už uplynuli a boli vyhodnotené. Napríklad, ak zápas bol zrušený po 25 minútach, stávky podané na časové úseky "1-10" a "11-20" zostanú v platnosti, pričom stávky na 20-30 a ďalej budú neplatné. V prípade rozporov ohľadne času ktorýchkoľvek bodov bude použitá časomiera televíznej stanice, ktorá vysiela zápas. Tieto typy stávok budú ponúkané pre zápasy s televíznymi prenosmi.

28.) Kto zaznamená ako prvý 10/20/30 bodov Výherné stávky musia správne tipovať na tím, ktorý ako prvý zaznamená 10/20 alebo 30 bodov, kde je ponúkaná možnosť 1 2 a žiaden z tímov nezaznamená napríklad 10 bodov v stávke "Kto zaznamená ako prvý 10 bodov", potom budú všetky stávky neplatné. V prípade, že je zápas zrušený, všetky stávky zostávajú v platnosti, ak už prešli a boli vyhodnotené. Ak celkový počet bodov nebol dosiahnutý pred zrušením, potom budú všetky neplatné.

29.) Bude žltá karta Výherné stávky musia tipovať na to, že v zápase bude udelená žltá karta. Stávky platia iba pre regulárnu hraciu dobu. V prípade, že bol zápas zrušený, všetky stávky zostávajú v platnosti, ak bola pred zrušením udelená žltá karta.

30.) Bude červená karta Výherné stávky musia správne tipovať na to, že v zápase bude udelená červená karta, stávky sa počítajú iba na regulárnu hraciu dobu. V prípade, že bol zápas zrušený, všetky stávky zostávajú v platnosti, ak bola pred zrušením udelená červená karta.

31.) Bude zaznamenaný gól z odrazu? Výherné stávky musia správne tipovať na to, či bude v zápase gól z odrazu alebo nie a toto platí iba pre regulárnu hraciu dobu. V prípade, že bol zápas zrušený, všetky stávky zostávajú v platnosti, ak bol pred zrušením zaznamenaný gól z odrazu.

32.) Stávky na celkového víťaza: v prípade skrátenej sezóny z dôvodu nepredvídateľných dôvodv bude vyhodnotenie vychádzať z oficiálnych výsledkov, ktoré boli oznámené riadiacim orgánom súťaže. Stávky zostanú v platnosti na ktorýkoľvek tím, ktorý nedokončí všetky svoje zápasy.