Čo mám urobiť, keď som dosiahol/dosiahla maximálnu sumu?

Každý užívateľ má možnosť náhľadu alebo úpravy svojich aktuálnych platobných limitov v nastaveniach svojich kont. Pri žiadosti o platobný limit by mali zákazníci zvážiť, ktorú sumu chcú minúť na hranie v mesiaci, týždni alebo dni. Zákazníci môžu zažiadať o zníženie svojho limitu a to s okamžitým efektom. Pre užívateľov je ďalej možné v spolupráci so spoločnosťou stanoviť si zvýšený platobný limit. Všetky zvýšenia limitu podliehajú čakacej dobe stanovenej reguláciou hier. Spoločnosť si vyhradzuje právo kontrolovať a, v prípade potreby, tieto limity kedykoľvek znížiť.