Výhody

  • Okamžitý prevod peňazí na Vaše konto, až do výšky Vašich platobných limitov. V prípade prekročenia limitov bude príslušná suma zaúčtovaná na Vaše konto až po pripísaní na naše bankové konto (za normálnych okolností v priebehu 8 pracovných dní).
  • Elektronický transfer môžete na výbery používať vtedy, keď ste týmto spôsobom v priebehu posledných 6 mesiacov uskutočnili úspešnú platbu.