MultiBanco - najčastejšie otázky

 1. Čo je MultiBanco?
 2. Ktoré banky povoľujú vklady prostredníctvom systému MultiBanco?
 3. Ako môžem odosielať finančné prostriedky na svoj účet prostredníctvom systému MultiBanco?
 4. Sú so systémom MultiBanco spojené nejaké poplatky?
 5. Ako dlho trvá prevod finančných prostriedkov na môj účet?
 6. Môžem uskutočňovať výbery na účet v systéme MultiBanco?
 7. V ktorých menách sa uskutočňujú transakcie prostredníctvom systému MultiBanco?
 8. Môžem rovnaké referenčné číslo použiť na viac ako jeden vklad?

1. Čo je MultiBanco?

MultiBanco je sieť medzi bankami v Portugalsku, ktorá poskytuje majiteľom kariet viac ako 60 služieb – od výberu hotovosti v bankomatoch až po medzinárodné platby.

2. Ktoré banky povoľujú vklady prostredníctvom systému MultiBanco?

Takmer všetky portugalské banky môžu používať systém MultiBanco.

3. Ako môžem odosielať finančné prostriedky na svoj účet prostredníctvom systému MultiBanco?

 1. Prihláste sa do svojho účtu.
 2. Prejdite na kartu Pokladňa a vyberte položku Vklad.
 3. Po zobrazení loga MultiBanco vyberte túto možnosť vkladu jednoduchým kliknutím na ikonu.
 4. Zadajte alebo vyberte výšku vkladu a kód prémie (ak nejaký máte) a potom kliknite na položku Vklad.
 5. Zobrazí sa jedinečné číslo entity a Referenčné údaje o platbe, ktoré sa vyžadujú na dokončenie vášho vkladu prostredníctvom systému MultiBanco.
 6. Dostanete jedinečné číslo entity a referenčné údaje o platbe. Pomocou týchto údajov môžete dokončiť svoj vklad dvoma spôsobmi:
  1. Prejdite k bankomatu systému MultiBanco
   • Vložte svoju kartu a zadajte kód PIN.
   • Vyberte možnosť Platby a iné služby.
   • Potom vyberte položku Platby za služby/nákupy.
   • Zadajte Číslo entity, Referenčné údaje o platbe a Sumu.
   • Uschovajte si potvrdenku ako dôkaz platby.
  2. Používanie portugalskej služby internet banking:
   • Prihláste sa do svojho účtu online.
   • Vyberte možnosť Platby.
   • Potom vyberte položku Platby za služby/nákupy.
   • Zadajte Číslo entity, Referenčné údaje o platbe a Sumu.
   • Uschovajte si potvrdenku ako dôkaz platby.
 7. Po potvrdení platby sa vám finančné prostriedky pripíšu na účet.

4. Sú so systémom MultiBanco spojené nejaké poplatky?

Za vklady prostredníctvom systému MultiBanco sa neúčtujú žiadne poplatky.

5. Ako dlho trvá prevod finančných prostriedkov na môj účet?

Finančné prostriedky sa vám prevedú na účet okamžite.

6. Môžem uskutočňovať výbery na účet v systéme MultiBanco?

Systém MultiBanco je momentálne k dispozícii len ako možnosť vkladu.

7. V ktorých menách sa uskutočňujú transakcie prostredníctvom systému MultiBanco?

Prostredníctvom systému MultiBanco možno uskutočňovať transakcie len v menách EUR.

8. Môžem rovnaké referenčné číslo použiť na viac ako jeden vklad?

Pri budúcich vkladoch prostredníctvom systému MultiBanco môžete použiť rovnaké referenčné číslo platby. Upozorňujeme však, že tento údaj je spojený so sumou, ktorú ste pôvodne zadali po získaní tohto referenčného čísla platby.Ak chcete vložiť inú sumu, zopakovaním postupu vkladu získate nové referenčné číslo platby spojené s novou výškou vkladu.