Ako môžem skrátiť proces Cash Out?

Podobne ako pri podávaní stávky (Ako môžem skrátiť podávanie stávok live?), aj proces Cash Out môže byť urýchlený automaticky akceptovaním všetkých zmien hodnôt, ku ktorým môže dôjsť medzi kliknutím na ‘Payout’ a dokončením procesu.

Zmeny všetkých hodnôt automaticky akceptujete výberom ‘Akceptovať všetky hodnoty výplat’ v príslušnej sekcii ‘Cash Out’ vo Vašich ‘Nastaveniach’.