Čo znamená “Nezobrazovať viac túto správu počas tohto prihlásenia”?

Počas podania stávky budete musieť nastaviť váš stávkový tiket a upozornenia. Pop-up stránka ja zobrazená ťuknutím na tlačidlo “Ďalej” na stávkovom tikete.

Po zadefinovaní vašich osobných nastavení ohľadne akceptovania kurzov a uprednostňovaného spôsobu upozornení v komunikácii s vami tiež môžete klinúť na políčko “Nezobrazovať viac túto správu počas prihlásenia” pre informáciu systému, aby si tento zapamätal vašej najaktuálnejšie nastavenia, až kým sa neodhlásite s vášho konta (napr. prerušíte vaše prihlásenie). Označením tohto políčka nebudete znovu vyzvaní špecifikovať nastavenia a tlačidlo “Ďalej” nebude zobrazené v procese podania stávky.

Pre zmenu vašich aktuálnych nastavení môžete ťuknúť na  (v hlavičke pop-up stránky nad tlačidlom “Podať stávku”), aby sa vám zobrazila stránka s nastaveniami stávkového tiketu. Ťuknutím na môžete zatvoriť pop-up stránku.