Vymazanie / zrušenie výberu stávky

Odstránenie alebo zrušenie vybratej stávky zo stávkového tiketu je rýchle a jednoduché.

  • Stávku môžete zo stávkového tiketu vymazať ťuknutím na  , ktoré sa potom zmení na tlačítko "Vymazať" ("Zrušiť"). Opätovným ťuknutím bude príslušná položka zo stávkového tiketu vymazaná. To isté dosiahnete, keď svoj prst položíte na položku, ktorú chcete vymazať a potiahnete sprava doľava (vodorovný pohyb).
  • Vybratú stávku môžete zrušiť ťuknutím na   pri každej stávke. Okienko potom stratí svoje označenie.