Tlačítko "Ďalej" (Next) a nastavenia stávkového tiketu

Tlačítko "Ďalej" (Next) je na stávkovom tikete predposledným krokom pred vlastným umiestnením stávky. Tlačítko Ďalej spustí stránku s dostupnými kurzovými možnosťami (tzn. Akceptovať vyššie kurzy alebo Akceptovať všetky zmeny kurzov) a možnými spôsobmi komunikácie (tzn. e-mail a SMS), ktoré budú použité na to, aby Vás rýchlym spôsobom informovali o statuse podaných stávok. Tento krok však môžete preskočiť výberom možnosti "Túto správu už v priebehu sedenia nezobrazovať". Táto možnosť uloží Vaše posledné nastavenia počas Vášho posledného sedenia. Tieto nastavenia budú po odhlásení sa z Vášho konta bwin zresetované.

Ak chcete zobraziť vyskakovacie okno (po označení možnosti "Túto správu už v priebehu sedenia nezobrazovať"), ťuknite na  v pravom rohu nad tlačítkom "Podať stávku". Stránku môžete zatvoriť ťuknutím na tlačítko  .