Balls of Fire

ballsoffire

Stavite na številne izide žrebanja s fiksnimi kvotami! Vsako minuto po sklenitvi stave poteka žrebanje, pri katerem se naključno izžreba 6 od skupno 36 žogic. Vsaka žogica je posebne barve (rdeče, oranžne ali modre) in ima posebno vrednost (1 do 36) - 12 rdečih, 12 oranžnih in 12 modrih žogic (skupno 36 žogic). Trenutno so na voljo naslednje igre: Lotto, Colour Wars, Balls of Fire, Odd/Even, Sum Range in 1st vs. 6th.

Upoštevajte: žrebanje se izvede za vsakega uporabnika posebej in ne za vse uporabnike skupaj.

Lotto

Žrebanje vsako minuto, že ena pravilna napoved vam povrne vložek! Izberete štiri od 36 žogic, določite vložek in sklenite stavo (potrdite izbiro). Nato si oglejte žrebanje in ugotovite, če ste osvojili dobitek.

Colour Wars

Rdeča, oranžna ali modra - katera barva bo največkrat izžrebana? Če se na primer izžreba ena modra, dve rdeči in tri oranžne kroglice, zmaga "oranžna". Lahko pa stavite tudi, da nobena od barv ne bo zmagala (razdelitev 2-2-2 ali 3-3-0) ali da ne bo izžrebana niti ena kroglica določene barve.

Balls of Fire

Napovejte, koliko kroglic enake barve bo izžrebanjih. Izberete lahko 1, 2, 3, 4, 5 ali 6 kroglic enake barve (rdeča, modra ali oranžna). Pomembno je, da se rezultat povsem ujema z vašo napovedjo. Če je izžrebanjih šest kroglic enake barve, se to imenuje "Balls of Fire".

Odd/Even

Pri možnosti Odd/Even morate napovedati, če bo izžrebano število sodo ali liho. Stavite lahko na sodo ali liho, vsoto vseh izžrebanih števil (prikazano s simbolom "+" med kroglicami) ali če bodo vse kroglice sode ali lihe.

Sum Range

Pri možnosti Sum Range morate napovedati, v katerem območju bo skupna vrednost izžrebanih žogic. Namig: najnižja skupna vrednost je 21, najvišja 201, povprečje pa 111. Na voljo so štiri možnosti: več kot 129, 112 do 129, 94 do 111 in manj kot 94.

1st vs. 6th

Napovejte, če bo številčna vrednost prve izžrebane žogice nižja ali višja od vrednosti zadnje izžrebane žogice. Štejeta le prva in zadnja žogica! Pri drugi različici igre se primerja številčna vrednost vseh izžrebanih žogic. Tako lahko stavite, če bo vrednost vsake izžrebane kroglice višja ali nižja od naslednje.

Sklepanje stav:

 • Kliknite želeno igro.
 • Izberite rezultat žrebanja, na katerega želite staviti.
 • S klikom na "-" in "+'" v polju "Stake" (vložek) določite svoj vložek. Glede na to, katero igro izberete, obstajata minimalni vložek (prikazan levo ob polju za izbiro vložka) in maksimalni vložek na napoved (prikazan desno ob polju za izbiro vložka).
 • Kliknite "GO".
 • Možnost "Repeat" (ponovitev): če želite pri več zaporednih žrebanjih staviti na enako napoved, vnesite število ponovitev in nato kliknite gumb "GO". Sistem na napoved nato samodejno stavi tolikokrat, kolikokrat ste določili.

Ko sistem sprejme vašo napoved, je ni mogoče spremeniti ali preklicati!

Potrditev napovedi

Vaša napoved je nemudoma prikazana pod "Bet Selection History" (zgodovina stav) na dnu/sredini okna igre. V statusnem polju si lahko ogledate, če je vaša stava v obdelavi ali je že sprejeta. Če se med sprejemanjem stave pojavi napaka, se v statusnem polju prikaže sporočilo "Rejected" (zavrnjeno). Če je vaša stava brez težav sprejeta, je v statusnem polju prikazano "Accepted" (sprejeto). Skrajno levo na seznamu stav je navedena številka žrebanja, pri katerem ste stavili. Če ste stavili na več kot pet napovedi, si jih lahko ogledate s pomočjo drsnika. Rezultat za vsako igro je prikazan z grafičnim simbolom ustrezne igre v čakalnici, tako da si lahko ogledate vse rezultate hkrati.

Žrebanje

Ob cevi z žogicami z zadnjega žrebanja je časomer, ki prikazuje čas do naslednjega žrebanja. 5 sekund pred žrebanjem sistem ne sprejema več stav. Za vsako žrebanje lahko v času do naslednjega žrebanja stavite na poljubno število napovedi. Upoštevajte: pri vsakem žrebanju lahko na vsak rezultat stavite le enkrat. (Primer: stavite, da bo vsota števil na izžrebanjih kroglicah soda. Če želite pri istem žrebanju še enkrat staviti na enako napoved, sistem stave ne sprejme, ker ste na to napoved že stavili.)

Žrebanje temelji na naključnem izbiranju in ni za vse igralce enako.

Draw History (zgodovina žrebanj)

Tukaj lahko najdete vse podrobnosti v zvezi z žrebanji in ustrezne rezultate.

Izbira igre

Igro lahko izberete s klikom na njen simbol. V naslednjem oknu si lahko ogledate možne rezultate, na katere lahko stavite. Ko stavite na želeno napoved oz. kliknete gumb za čakalnico, se ponovno prikaže glavna stran s simboli iger. Znotraj simbolov je grafično prikazan rezultat pri žrebanju. Po koncu novega žrebanja se prikaže trenutni rezultat vsake igre.

Zaporedna št. izžrebanih kroglic

Na levi strni ob izžrebanih kroglicah v stekleni cevi je navedena številka, ki prikazuje zaporedno številko trenutnega žrebanja. Ko izberete napoved, je zaporedna št. prikazana tudi v predelu "Bet Selection History" (zgodovina izbranih stav). Ta zaporedna številka je edinstvena in enaka za vse napovedi enega žrebanja. Če ste na napovedi stavili pred nekaj časa, lahko rezultat žrebanja najdete v predelu s statistiko (Draw History) in v igri pod "Bet Selection History".

"Bet Selection History" (zgodovina izbranih stav)

V predelu "Bet Selection History" so glede na zaporedno št. navedene napovedi, na katere ste stavili. Vsaka igra vsake zaporedne št. je prikazana v novi vrstici.

Predel "Bet Selection History" za aktualne napovedi lahko najdete neposredno pod izbiro igre. Seznam prikazuje vaše stavne podatke in vsebuje naslednje stolpce:

Draw (žrebanje)

Draw (žrebanje): v tem stolpcu lahko za izbrano igro vidite številko žrebanja, pri katerem ste stavili.

Rebet Options (možnosti za ponovitev stave)

Rebet (ponovna stava): če želite z enakim vložkom ponovno staviti na enak izid, kliknite "Rebet" in ponovite napoved.

Repeat (ponovitev): če želite pri zaporednih žrebanjih z enakim vložkom staviti na enak izid, določite napoved in v predelu "Repeat" vnesite število ponovitev. Vaša napoved se samodejno uporabi pri vnesenem številu zaporednih žrebanj. Ta možnost je posebej uporabna pri igri Lotto, če zaupate določenemu kompletu števil!

Numerično zaporedje, na primer 0/10, prikazuje, če igrate zaporedne napovedi. Prva številka prikazuje število trenutno igranih napovedi, druga pa število izbranih zaporedij. Razlika med številkama predstavlja število samodejnih napovedi, ki so še na voljo. Če se ponavlja enaka napoved, "običajna" funkcija za ponovitev stave (Rebet) ni na voljo. Tako se prepreči, da bi pri žrebanju dvakrat izbrali isto napoved, česar sistem ne dovoljuje.

Change (sprememba): če želite staviti na enak rezultat, a želite spremeniti vložek, pod "Rebet Options" izberite "Change". Če pri rezultatu kliknete "Change", se ustrezni rezultati stav poudarijo. Nato lahko spremenite vložek ali svoje napovedi in kliknete gumb "GO" ter tako stavo potrdite, preden se časomer prestavi na rdeče.

Stake (vložek) Tukaj je prikazan vaš vložek za trenutno napoved.
Game/Result [Selection] (igra/rezultat [izbira]) Tukaj sta prikazana igra in izbrani rezultat. Pri igri Lotto in drugih igrah, pri katerih izberete posamezne številke, so ustrezne številke prikazane v oklepajih.
Status Tukaj se prikazan trenutni status vaše aktualne napovedi. Ko sistem sprejme napoved, je prikazan status "Accepted" (sprejeto). Če sistem stave zavrne, ker ste jih sklenili prepozno, je status prikazan kot 'Rejected' (zavrnjeno).

Več napovedi hkrati ni mogoče izbrati in sprejeti. Če se med sprejemanjem stave pojavi napaka, se v statusnem polju prikaže sporočilo "Rejected" (zavrnjeno).

Ko sistem napoved sprejme, je njen status do ustreznega žrebanja "Accepted". Napoved se nato ovrednoti. Če stavo izgubite, je v statusnem oknu prikazano "Lost" (izgubljeno). Če stavo dobite, je v statusnem oknu prikazano "Win" (zmaga).

1. Lotto

bof-lotto

Ko sklenete stavo, se pri igri izžreba 6 naključnih kroglic od 1 do 36. Izberete 4 kroglice od 1 do 36 in vsaj 5 sekund pred začetkom žrebanja določite vložek. Če se vaša izbira ujema z rezultatom žrebanja, osvojite dobitek. Vaša izbira in vaš vložek sta veljavna le za eno žrebanje. Ko izberete napovedi, je v polju "You can win" (osvojite lahko) prikazan možni dobitek, ki je odvisen od vložka in od KVOTE za ustrezno stavo.

Okno pred izbiro

bof-lotto-screen1

Okno po izbiri

bof-lotto-screen2

2. Colour Wars

colour-wars

Ko sklenete stavo, se pri igri izžreba 6 naključnih kroglic od 1 do 36. Vsaj 5 sekund pred začetkom žrebanja morate napovedati in staviti, katera barva (rdeča, modra ali oranžna) bo največkrat izžrebana. Vaša izbira in vaš vložek sta veljavna le za eno žrebanje. Ko izberete napovedi, je v polju "You can win" (osvojite lahko) prikazan možni dobitek, ki je odvisen od vložka in od KVOTE za ustrezno stavo.

colour-wars-screen1

Če se na primer izžreba ena modra, dve rdeči in tri oranžne kroglice, zmaga "oranžna". Lahko pa stavite tudi, da nobena od barv ne bo zmagala (razdelitev 2-2-2 ali 3-3-0) ali da ne bo izžrebana niti ena kroglica določene barve.

3. Balls of Fire

bof-bof

Ko sklenete stavo, se pri igri izžreba 6 naključnih kroglic od 1 do 36. Vsaj 5 sekund pred začetkom žrebanja morate napovedati in staviti, koliko kroglic enake barve bo izžrebanih. Izberete lahko 1, 2, 3, 4, 5 ali 6 kroglic enake barve (rdeča, modra ali oranžna). Pomembno je, da se rezultat povsem ujema z vašo napovedjo. Če je izžrebanjih šest kroglic enake barve, se to imenuje "Balls of Fire". Vaša izbira in vaš vložek sta veljavna le za eno žrebanje. Ko izberete napovedi, je v polju "You can win" (osvojite lahko) prikazan možni dobitek, ki je odvisen od vložka in od KVOTE za ustrezno stavo.

bof-bof-screen1

4. Odd/Even

oddeven

Ko sklenete stavo, se pri igri izžreba 6 naključnih kroglic od 1 do 36. Vsaj 5 sekund pred začetkom žrebanja morate napovedati in staviti, če bodo izžrebane številke sode ali lihe. Stavite lahko na sodo ali liho – na vsoto vseh izžrebanih števil ali če bodo vse kroglice sode ali lihe. Vaša izbira in vaš vložek sta veljavna le za eno žrebanje. Ko izberete napovedi, je v polju "You can win" (osvojite lahko) prikazan možni dobitek, ki je odvisen od vložka in od KVOTE za ustrezno stavo. Modre kroglice pri tej igri so le primer in barva kroglice tukaj ni pomembna.

oddeven-screen1

5. Sum Range

sum-range

Ko sklenete stavo, se pri igri izžreba 6 naključnih kroglic od 1 do 36. Pri igri Sum Range morate vsaj 5 sekund pred začetkom žrebanja napovedati in staviti, v katerem območju bo skupna vrednost izžrebanih žogic. Vaša izbira in vaš vložek sta veljavna le za eno žrebanje. Ko izberete napovedi, je v polju "You can win" (osvojite lahko) prikazan možni dobitek, ki je odvisen od vložka in od KVOTE za ustrezno stavo.

sum-range-screen1

6. 1st vs. 6th

1vs6

Ko sklenete stavo, se pri igri izžreba 6 naključnih kroglic od 1 do 36. Vsaj 5 sekund pred začetkom žrebanja morate napovedati in staviti, če bo številčna vrednost prve izžrebane žogice nižja ali višja od vrednosti zadnje izžrebane žogice. Štejeta le prva in zadnja žogica!

Pri drugi različici igre se primerja številčna vrednost vseh izžrebanih žogic. Tako lahko stavite, ali bo vrednost vsake izžrebane kroglice višja ali nižja od naslednje. Vaša izbira in vaš vložek sta veljavna le za eno žrebanje. Ko izberete napovedi, je v polju "You can win" (osvojite lahko) prikazan možni dobitek, ki je odvisen od vložka in od KVOTE za ustrezno stavo. Modre kroglice pri tej igri so le primer in barva kroglice tukaj ni pomembna.

1vs6-screen1

Navodila za stavljenje

1vs6-screen2

 1. Določite rezultat žrebanja, na katerega želite staviti. Igra sama stavi privzeti vložek. Privzeti vložek lahko v okviru minimalne in maksimalne vrednosti spremenite, tako da ga kliknete ali izberete gumba za zvišanje/znižanje vložka.
 2. Glede na izbrano igro obstajata minimalni vložek (prikazan levo ob polju za izbiro vložka) in maksimalni vložek na napoved (prikazan desno ob polju za izbiro vložka).
 3. "Repeat" (ponovitev): če želite pri zaporednih žrebanjih z enakim vložkom staviti na enak izid, določite napoved in v predelu "Repeat" vnesite število ponovitev ter kliknite gumb "GO". Vaša napoved se samodejno uporabi pri vnesenem številu zaporednih žrebanj. Ta možnost je na voljo le za igranje s pravim denarjem.
 4. Če želite ponoviti stavo, ki ste jo s pomočjo možnosti "Repeat" že sklenili, se prikaže "Cancel Repeat" (prekliči ponovitev).
 5. Če želite preklicati ponovljeno stavo, izberite ustrezno napoved in kliknite možnost "Cancel Repeat".
 6. Če stavo pri poljubni igri ponovite N-krat, se znesek za to število ponovljenih stav v skupnem dobroimetju igre blokira in v predelu "Stake" ni posebej prikazan. Če želite skleniti stave, a je vaše dobroimetje prenizko, se odpre pojavno okno. Primer: vaše dobroimetje znaša 100 $. Če pri poljubni igri želite skleniti stavo za 10 $ in uporabite 4-kratno ponovitev (1 * 10 $ za aktualno stavo + 4 * 10 $ za 4 ponovitve = 50 $), se ustrezni znesek stave za preostale ponovljene stave blokira. Od skupnega dobroimetja je za stavljenje tako na voljo le preostalih 50 $.
 7. Ponovljene stave lahko kadarkoli prekličete in tako sprostite blokirani znesek.
 8. Ponovljene stave se ne nadaljujejo, če igro zaprete in jo nato nadaljujete.
 9. Predel "You can win" (osvojite lahko) prikazuje možni dobitek, ko izberete napoved.
 10. Če kliknete "GO", ne da bi izbrali napoved, se odpre pojavno okno s sporočilom, da morate izbrati napoved. Za vsa obvestila se odpre enako pojavno okno.
 11. Ko v oknu ustrezne igre izberete napoved in miško držite nad gumbom "GO", se izbrani predel poudari, tako da se ostali elementi igre zatemnijo za 100 %. Ko miško premaknete, se elementi spet prikažejo 100 % osvetljeni. Stavo sklenete s klikom na "GO" go-btn. 5 sekund pred žrebanjem in med njim je gumb "GO" go-btn-locked zaklenjen. Ko je gumb zaklenjen, vaša izbira ostane veljavna.
 12. Vaša napoved se nemudoma prikaže na seznamu "Bet Selection History" (na dnu okna). V statusnem polju si lahko ogledate, če je vaša stava v obdelavi ali je že sprejeta. Če se med sprejemanjem stave pojavi napaka, se pojavi sporočilo o napaki. Če je vaša stava brez težav sprejeta, je v statusnem polju prikazano "Accepted" (sprejeto). Skrajno levo na seznamu stav je prikazana zaporedna št. igre za sklenjeno stavo.
 13. Ko sistem sprejme vašo napoved, je za aktualno žrebanje ni mogoče spremeniti ali preklicati. Če kliknete gumb za čakalnico, se ponovno prikaže glavna stran s 6 igrami.
 14. Vsaka zaporedna št. je prikazana z izmeničnim ozadjem. Tako lahko lažje najdete napovedi za vsako igro.
 15. Rezultat za vsako igro je prikazan znotraj grafičnega simbola ustrezne igre, tako da si lahko ogledate vse rezultate hkrati.
 16. Pri vsaki igri lahko le enkrat stavite na enako kombinacijo. Primer: ne morete dvakrat staviti, da bodo pri igri "Balls of Fire" izžrebane 4 rdeče kroglice. Lahko pa stavite, da bodo pri enem žrebanju igre "Balls of Fire" izžrebane 4 rdeče kroglice in 3 rdeče kroglice.
 17. Prejšnjo stavo lahko ponovite/spremenite s klikom na "Rebet/Change" pod 'Bet Selection History' v stolpcu "Rebet Options".
 18. Če kliknete "Rebet", se prikaže animacija (spremeni se barva vrstice in njena kopija se prestavi na vrh tabele, barva pa se nastavi na privzeto) in sistem brez možnosti za urejanje sklene enako stavo.
 19. Če kliknete "Change" (spremeni), se odpre stran igre s sklenjeno stavo, ki jo lahko po potrebi popravite. Za sklenitev stave kliknite "GO".
 20. Če stave ne sklenete, se kroglice za naslednje žrebanje ne pripravijo, temveč se ob izteku časa odpre pojavno okno s sporočilom "You did not place any bet for this draw". Next draw will start in few seconds" (Za to žrebanje niste sklenili stave. Naslednje žrebanje se začne čez nekaj sekund.). Če 5 žrebanj zapored pri igri ni aktivnosti, se odpre pojavno okno in okno igre se samodejno zapre.

Žrebanje in časomer

 1. Številke prejšnjega žrebanja so do 5 sekund pred začetkom naslednjega žrebanja prikazane v predelu za žrebanje. Če za naslednje žrebanje ne sklenete stave, izžrebane številke ostanejo in nove številke se ne izžrebajo.
 2. Med žrebanjem kroglic je do 5 sekund pred naslednjim žrebanjem (če ste zanj sklenili stavo) na grafičnem simbolu za vsako igro v skladu s pravili igre prikazan izid žrebanja.
 3. 5 sekund pred naslednjim žrebanjem (če ste zanj sklenili stavo), grafični simboli iger posivijo.
  draw-timer
 4. Časomer prikazuje preostali čas za stavljenje. Stavite lahko najkasneje 5 sekund pred začetkom naslednjega žrebanja.
 5. Zadnjih 15 in zadnjih 5 sekund žrebanja časomer spremni barvo.

Draw History (zgodovina žrebanj)

draw-history

V zavihku "Draw History" so prikazani rezultati zadnjih 100 žrebanj (10 rezultatov na stran). Če želite prelistati po predelu "Draw History", kliknite levo ali desno puščico. V tem zavihku ni prikazanih vaših izbir za igro. Vaše izbire za igro so prikazane v protokolih iger.

Izplačila

 • Merilnik dobitkov prikazuje skupni dobitek iz vseh napovedi pri različnih igrah za aktualno žrebanje.
 • Vsi dobitki se izplačajo v skladu s KVOTO za sklenjeno stavo.
 • Teoretični donos pri tej igri znaša od 69,44 % do 97,6 % in je odvisen od vrste sklenjene stave.

Napake razveljavijo vse dobitke in vse igre.

Vplačilo denarja na račun

Če želite na svoj igralni račun vplačati denar, v meniju Cashier (blagajna) tapnite gumb "DEPOSIT" in izberite želen način vplačila (Instant Play Casino). Lahko pa izberete možnost DEPOSIT (vplačilo) v meniju Cashier na levi strani glavne čakalnice in nato izberite želen način vplačila (Download Casino). Denar lahko na svoj račun vplačate, tako da v oknu igre izberete gumb "REBUY" in nato tapnete "Deposit now'" (vplačaj zdaj). Čas za prenos denarja in pristojbina sta odvisna od izbrane vplačilne metode.

Kaj lahko storim, če dosežem svoj stavni limit?

Če vaše igralno dobroimetje pade pod vrednost minimalne stave, se samodejno odpre okno za vplačilo.

Če želite na svoj igralni račun vplačati denar, v meniju Cashier (blagajna) tapnite gumb "DEPOSIT" in izberite želen način vplačila (Instant Play Casino). Lahko pa izberete možnost DEPOSIT (vplačilo) v meniju Cashier na levi strani glavne čakalnice in nato izberite želen način vplačila (Download Casino) oz. pri kateri koli igri v oknu za vplačilo tapnete gumb "Deposit now" (vplačaj zdaj).

Nisem uspel/-a zaključiti igre Kaj lahko storim?

 • Če se povezava prekine, ko sklenete stavo/-e za žrebanje in se ponovno vzpostavi, preden čas za žrebanje poteče, se igra nadaljuje in čas začne teči od trenutka, ko ste za žrebanje sklenili zadnjo stavo.
 • Če se povezava prekine, ko sklenete stavo/-e za žrebanje in se ponovno vzpostavi, ko čas za žrebanje poteče, se igra ne nadaljuje in začne se novo žrebanje, časomer pa se nastavi na 60. Za vsa zaključena žrebanja med prekinitvijo povezave je v statusnem polju pod "Bet Selection History" prikazan status "Draw over" (konec žrebanja). Ogled protokolov iger.
 • Če se okno igre zapre po sklenitvi stav/-e za žrebanje in igro ponovno zaženete, ko čas za žrebanje poteče, se začne novo žrebanje in časomer se nastavi na 60. Rezultat si lahko po ponovni prijavi ogledate prek gumba "Game Logs" (protokoli iger).
 • Če se povezava prekine med žrebanjem s funkcijo "Repeat", se po ponovni vzpostavitvi povezave ponovljene stave nemoteno nadaljujejo.
 • Če se okno igre zapre med žrebanjem s funkcijo "Repeat", se po ponovnem zagonu igre preostale ponovitve stav ne nadaljujejo in začne se novo žrebanje, časomer pa se nastavi na 60.

Če napake ne boste uspeli odpraviti, se lahko 24 ur na dan obrnete na našo pomoč strankam.

Zadnja posodobitev: 18. 11. 2016