Izjava o razkritju

Upoštevajte: v skladu z licenčnimi pogoji Komisije za nadzor iger na srečo Velike Britanije moramo vse igralce, ki uporabljajo naše storitve v Angliji, na Škotskem, v Walesu ali Severni Irski ("uporabniki iz Velike Britanije"), obvestiti o stopnji zaščite, ki jo zagotavljamo za sredstva uporabnikov iz Velike Britanije. Denar strank hranimo na bančnih računih, ki so ločeni od ostalih bančnih računov podjetja, a v primeru insolvence ta predstavlja del premoženja podjetja. To je v skladu s pogoji Komisije za nadzor iger na srečo glede ločevanja sredstev uporabnikov na naslednji stopnji: srednje ločevanje. Kliknite za več informacij: http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx. Uporabniki iz Velike Britanije morajo potrditi prejem te izjave o razkritju. Dokler tega ne storijo, uporabnikom iz Velike Britanije ne bomo dovolili, da vplačana sredstva koristijo za igre na srečo, in sicer v naslednjih primerih: (i) če uporabnik iz Velike Britanije še ni opravil vplačila pri nas - ob prvem vplačilu sredstev uporabnika iz Velike Britanije, (ii) če je uporabnik iz Velike Britanije že vplačal sredstva na svoj račun - pri naslednjem vplačilu, ki ga uporabnik iz Velike Britanije opravi pri nas; in (iii) ob kateremkoli nadaljnjem vplačilu stranke iz Velike Britanije, ki je prvo od spremembe v naši izjavi o razkritju.

Niti za podjetje ElectraWorks Ltd ("operater") niti za katerikoli del širše skupine GVC Holdings plc ("skupina") ni znano, da ne bi izpolnjeval odgovornosti, ki bi izhajale iz posameznih igralniških transakcij ali kakršnihkoli finančnih obveznosti. To vključuje primere, ko operater in druga podjetja znotraj skupine delujejo v različno licenciranih in različno urejenih državah.

Nadzor skupine

Kot minimum opravlja uprava skupine mesečne revizije raznih operativnih oddelkov skupine po več trgih, na katerih skupina deluje, in dodeljuje sredstva za posle, ki sredstva potrebujejo. Pomembne kapitalne investicije prejmejo nova podjetja in te v njihovi začetni fazi podrobno nadziramo. Uprava tako takoj opazi morebitne likvidnostne težave.

Skupina zagotavlja, da gotovina in ekvivalenti gotovine vedno presegajo sredstva uporabnikov skupine. 30. junija 2018 je skupina imela sredstva v obliki gotovine v višini 444,6 milijona £ in neizkoriščena posojila v višini 495 milijonov £.
Sredstva strank v skupini so v enakem času znašala 213,4 milijona £.
Operater je glavno finančno podjetje, ki skrbi za sredstva uporabnikov iz Velike Britanije in za gotovinske presežke skupine. Operater svoje gotovinske presežke vlaga v visokokakovostne sklade denarnega fonda in kratkoročne bančne depozite pri vodilnih evropskih bankah.

Nadzor operaterja

Sredstva operaterja uporabnikov iz Velike Britanije so imela skupno vrednost okoli 10 milijonov £. Za izpolnitev licenčnih pogojev in kodeksa ravnanja se sredstva v višini tega zneska polagajo na za to namenjen bančni račun. Brezplačna gotovina (razlika med gotovinskimi zneski in sredstvi uporabnikov) so začetna operativna sredstva, čeprav je trg Velike Britanije (glede na finančne napovedi) predviden kot pozitiven za neto dobitke in gotovinski denarni pretok na podlagi obstoječe baze igralcev.
Operater, kot del širše skupine, deluje pod strogo dodeljeno in uporabno stopnjo finančnega in upravnega nadzora. Nekateri primeri finančnega nadzora, ki se izvajajo v sklopu poslovanja, vključujejo:
• Upravni odbor operaterja in namenska upravna ekipa redno zagotavljata in preverjata odločitve in finančne kontrole.
• Obseg, v katerem lahko individualni zaposleni obvezujejo podjetje na kakršni koli izdatek je jasno določen v dokumentu Delegacija oblasti. Ta dokument zajema delovanje podjetja in podrobno določa aktivnosti do določene stopnje - (npr.) sodelavci pomoči strankam lahko nagrajujejo bonuse do stopnje izdatka, za katerega je potrebna odobritev nadrejenega sodelavca.
• Večina izdatkov se usmerja prek postopkov naročanja in nabave, ki se izvedejo, preden je oddano naročilo za blago ali storitve in sledenja pretoka izdatkov prek poslovanja. To je v celoti integrirano v poslovno računovodstvo.
• Različne strategije, kot sta upravljanje z blagajno in davki, se v celotni skupini uporabljajo za nadzor celotnega premoženja skupine.
• Skupina ima oddelek za interni revizijski nadzor, ki ga nadzira Komite za revizijo in tveganje skupine. Njegove naloge vključujejo nadzor finančnih in operativnih kontrol, ki se izvajajo znotraj poslovanja.

“Sklad uporabnikov iz Velike Britanije” predstavlja skupno vrednost sredstev, ki jih ima operater v korist uporabnikov iz Velike Britanije in vključujejo, brez omejitev: sredstva, ki so na voljo za uporabo in ki so jih uporabniki iz Velike Britanije vplačali operaterju s plačilom vložkov ali pristojbin, z nadaljnjim sodelovanjem pri igrah na srečo, dobitki ali nagradami, za katere so se uporabniki iz Velike Britanije odločili, da jih pustijo pri operaterju ali ki jih operater še mora poravnati uporabnikom iz Velike Britanije, in katerekoli kristalizirane, a še neplačane bonuse za zvestobo ali druge bonuse. Sredstva strank se hranijo na bančnih računih, ki so ločeni od drugih poslovnih bančnih računov in zaščiteni z ločenimi skrbniškimi računi. To je v skladu s pogoji Komisije za igre na srečo glede segregacije denarja strank na stopnji: "srednja zaščita", kar pomeni, da obstajajo dogovori za zagotavljanje povračila denarja strankam, če podjetje postane plačilno nesposobno.

"Sredstva uporabnikov skupine" predstavljajo skupno vrednost sredstev, ki so na voljo v korist vseh uporabnikov skupine.