Pikado

Poleg naslednjih posebnih pravil za stave veljajo splošna pravila za stave. Posebna pravila imajo prednost pred splošnimi pravili za stave.

1.) Stave na zmagovalca Če ni navedeno drugače, so vse stave veljavne. Lahko se uveljavijo odštevki na podlagi pravila 4. 

2.) Stave pred tekmo Če se tekma začne, a se ne zaključi, se kot zmagovalec vrednoti igralec, ki napreduje v naslednji krog - pod pogojem, da je eden od igralcev vrgel vsaj eno puščico. Pri tekmovanjih Premier League so za tekme lahko na voljo stave 1 x 2 in 1 2. Za namene poravnave stave stava 1 x 2 vključuje neodločen izid. Če je izid neodločen, so stave 1 2 neveljavne.

3.) Stave live Stave na tekme, ki se prekinejo, preden je v celoti zaključeno obvezno število krogov/nizov, so neveljavne. Izjema so stave, katerih izid je ob prekinitvi že določen. Primer: skupno število krogov je bilo ob prekinitvi že preseženo. Primer: skupno število krogov je bilo ob prekinitvi že preseženo.

4.) Handicap stave 1 2 in 1 x 2 na krog/niz Če se obvezno število krogov/nizov ne zaključi, če se spremeni ali če se razlikuje od ponujenega števila za stavo, so vse stave neveljavne. Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne. To ne velja za stave, katerih izid je bil ob prekinitvi že določen.

5.) Povprečja posameznih igralcev Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne. Stave se poravnajo v skladu z uradnimi rezultati upravnega organa turnirja, na primer družbe PDC, spletna stran: www.pdc.tv . Pri stavah na povprečja igralcev na turnirjih je treba napovedati, če bo izbrani igralec na turnirjev dosegel povprečje, ki je višje ali nižje od navedene vrednosti. Če je stava "Povprečje igralca na turnirju" na voljo, se ta poravna v skladu z rezultatom, objavljenim na spletni strani upravnega organa zadevnega turnirja. Morebitne spremembe prvotne odločitve se ne upoštevajo. Stave se poravnajo na dve decimalki; če je povprečje 104,03 in gre za stavo "več/manj kot 104,0", se ta poravna kot "več". Če se rezultat na dve decimalki ujema z vrednostjo stave, so stave neveljavne (npr. "več/manj kot 103,5" in rezultat je 103,50). Če se turnir ne zaključi, so vse stave na povprečja igralcev na turnirju neveljavne.

6.) Checkout posameznih igralcev Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne, razen če je vrednost že presežena.

7.) Stave na prvi/naslednji krog/niz Če se prvi/naslednji krog/niz ne zaključi in izid še ni določen, so vse stave neveljavne.

8.) Prvi/naslednji/zadnji krog - barva zmagovalnega polja z dvojno vrednostjo Središče tarče (bull) šteje kot rdeča. Za veljavnost stave se mora krog zaključiti.

9.) Prvi/naslednji/zadnji krog - vrednost zmagovalnega polja z dvojno vrednostjo Če ni navedeno drugače, središče tarče (bull) šteje kot "ostalo". Za veljavnost stave se mora krog zaključiti.

10.) Kdo bo prvi osvojil 3 kroge? Stave so veljavne, če kateri od igralcev osvoji 3 kroge.

11.) Najvišji checkout - 1 x 2 Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne, razen če je vrednost že presežena.

12.) Skupno število checkoutov na tekmi Če se tekma ali ustrezni krog/niz ne zaključi in izid še ni določen, so vse stave neveljavne.

13.) Skupno število krogov/nizov Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne, razen če je vrednost že presežena.

14.) Kdo bo večkrat dosegel 180 točk? Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne. Če cena za neodločeno ni na voljo, se uporabi pravilo "dead heat".

15.) Skupno število 180 točk Če se tekma ali ustrezni krog/niz ne zaključi in izid še ni določen, so vse stave neveljavne.

16.) Prvih/naslednjih/zadnjih 180 točk Če se tekma ne zaključi in izid še ni določen, so vse stave neveljavne. Če nobeden od igralcev ne doseže 180 točk, so stave neveljavne.

17.) Skupno število/največ doseženih 180 točk na turnirju Če imata vsaj dva igralca enako doseženih 180 točk, se uporabi pravilo "dead heat". Če se turnir ne zaključi, so stave neveljavne.

18.) Zaključek s 170 točkami Če se tekma ne zaključi in izid še ni določen, so vse stave neveljavne.

19.) Stave na prvo puščico Stave se poravnajo glede na prvo puščico ali prvi komplet puščic v določenem krogu/nizu. Če se puščica odbije ali ne pristane v tarči, se to za poravnavo stave vrednoti kot "drugo".

20.) Prvi break Če se tekma ne zaključi in izid še ni določen, so vse stave neveljavne. Če break ni dosežen, so vse stave neveljavne.

21.) Zaključek "9-dart" Če se tekma ne zaključi in izid še ni določen, so vse stave neveljavne. Stave na igralca s povprečjem "9-dart" na turnirju so veljavne le, če izbrani igralec vrže vsaj 1 puščico. Za stavo "Ali bo na turnirju zaključek "9-dart?" - turnir se mora zaključiti, razen če je že dosežen zaključek "9-dart". Stave so veljavne, ne glede na odpovedi igralcev..

22.) Točen izid niz/tekma Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne, razen če je izid že določen.

23.) Najvišji checkout na turnirju Če imata dva igralca enak najvišji checkout, se uporabi pravilo "dead heat". Če se turnir ne zaključi, so vse stave neveljavne.

24.) King of the OcheTa stava se na nanaša na to, da bo enak igralec zmagal, največkrat dosegel 180 točk in na isti tekmi imel najvišji checkout. Če se katera od teh kategorij konča neodločeno, se vse stave poravnajo kot izgubljene. Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne. Če se katera od teh kategorij konča neodločeno, se vse stave poravnajo kot izgubljene. Če se tekma ne zaključi, so vse stave neveljavne.

25.) Ligaško tekmovanje Če igralec pred koncem ligaškega tekmovanja (npr. Premier League) odstopi, so stave nanj neveljavne, razen če so že poravnane. Stave na "uvrstitev na zadnje mesto" so neveljavne.


26.) Posebne stave za Premier League 
Uvrstitev/brez uvrstitve v polfinale - stave so veljavne le, če se igralec udeleži vsaj ene ligaške tekme. Uvrstitev po ligaškem delu - stave se poravnajo glede na končne uvrstitve igralcev v ligaškem delu tekmovanja.

Izpad - zadnja igralca na ligaški lestvici (ki izpadeta iz tekmovanja) se za poravnavo stave vrednotita kot zmagovalca.

Zmagovalec rednega dela sezone - za poravnavo stave se to nanaša na igralca, ki je poligaškem delu tekmovanja na vrhu lestvice.

27.) Tedenske posebne stave za pikado (Premier League) Vse navedene tedenske vrste stav so neveljavne, če se razpored zaradi bolezni spremeni. Če igralci odigrajo po eno tekmo, so stave neveljavne, razen če je tako načrtovano.

28.) Dnevne posebne stave za pikado Vse spodaj navedene dnevne vrste stav so neveljavne, če katera od tekem ne poteka. Posebne dvoje/trojne stave so neveljavne, če ena od izbir ne igra.