Prednosti

  • Do višine vplačilnega limita se zneski takoj pripišejo v dobro na vaš račun. Če prekoračite svoj limit, se zneski na vaš račun nakažejo, ko so knjiženi v dobro na naši banki, kar praviloma traja 8 delovnih dni.
  • Izplačila prek elektronskega nakazila lahko zahtevate, če ste v zadnjih šestih mesecih izvedli uspešno vplačilo.