Kako lahko sklenem dogovor?

Vsi igralci za finalno mizo morajo v modulu "Sklepanje dogovora" izbrati možnost "Da". Tako se igra po aktualnem krogu prekine in začne se sklepanje dogovora.

Po koncu aktualnega kroga se odpre okno za skupinski klepet in vsi igralci za mizo sklenejo dogovor. To okno se prikaže igralcem za mizo in kibicem. Če je okno "Sklepanje dogovora" aktivno, se običajni klepet za mizo izključi.

Po koncu aktualnega kroga se odpre okno za skupinski klepet in vsi igralci za mizo sklenejo dogovor. To okno se prikaže igralcem za mizo in kibicem. Če je okno "Sklepanje dogovora" aktivno, se običajni klepet za mizo izključi.

Igralci se dogovorijo za dogovor in lahko izplačilno shemo potrdijo ali jo zavrnejo. Izplačilno shemo izbere igralec z največ žetoni. Če se odloči za možnost "Individualno izplačilo", mora sam navesti posamezne zneske izplačila.

Če se igralci z dogovorom ne strinjajo, igralec z največ žetoni izbere možnost "Brez dogovora" in igra se nadaljuje. Čas, v katerem lahko igralci sprejmejo dogovor, je omejen. Ko čas poteče, se zaprejo vsa okna za klepet in turnir se nadaljuje.

Igralec lahko postopek sklepanja dogovora zmeraj prekine, tako da klikne gumb "Zaprti". V takšnem primeru se postopek sklepanja dogovora za vse igralce prekine in turnir se nadaljuje.

Če se igralci dogovorijo za strukturo izplačil, igralec z največ žetoni izbere gumb "Pošlji" in vsak igralec lahko dogovor sprejme.

Če se vsi igralci z dogovorom strinjajo, se denar nemudoma pripiše v dobro na njihove račune. Turnir se nadaljuje (če je v potu še denar) ali pa se zaključi (če se razdeli ves denar). Na ta način se lahko zmeraj sklepajo dodatni dogovori.

Opozorilo: Če igralci sklenejo dogovor in je v potu še denar, se ta razdeli glede na odstotke izplačilne sheme za turnir. Če se na primer izplača 50 odstotkov za prvo mesto, 30 odstotkov za drugo mesto in 20 odstotkov za tretje mesto, se preostali denar razdeli v skladu s temi odstotki. Če pri igri sodelujeta le še dva igralca, ki skleneta dogovor za del nagradnega sklada, se preostali denar izplača (50/80) za 1. mesto in (30/80) za 2. mesto.