Kako lahko nastavim obvestila?

Informacije o sklenjenih stavah lahko prejmete na dva načina: a) prek SMS sporočila in b) po e-pošti.

Vrsto obvestila lahko določite med sklepanjem stave. Ko izberete stave, ki jih želite skleniti, in vložek, na stavnem listku tapnite gumb "Naprej". Nato lahko izberete vrsto obvestila, ki jo uporabimo za pošiljanje informacij o statusu sklenjene stave. Obvestila vključite, tako da izberete kvadratek ob želeni vrsti obvestila.

Upoštevajte, da SMS sporočila niso brezplačna. Za vsako poslano SMS sporočilo se lahko zaračuna določen strošek. Temeljito preberite ustrezne informacije na stavnem listku.