Brisanje/odizbira stave

Stavo lahko hitro in preprosto zbrišete s stavnega listka oz. jo odizberete.

  • Stavo lahko s stavnega listka zbrišete s tapom na  , ki se nato spremeni v gumb "Zbriši" . S ponovnim tapom se stava zbriše s stavnega listka. Postopek lahko izvedete tudi tako, da z desne proti levi (vodoravno) podrsate po stavi, ki jo želite zbrisati.
  • Stavo lahko odizberete s tapom na  ob vsaki stavi. Nov simbol je prazen kvadratek.