American Roulette

American roulette spelas med ett roulettehjul som har 38 numrerade fack, 1-36 plus en eller två nollor (0 eller 00), en kula och ett spelfält där spelaren placerar sin insats genom att täcka ett enstaka eller flera nummer. Kulan snurras runt i hjulet och stannar till slut i ett av de numrerade facken och visar vilket nummer som vunnit.

Du vinner om du gissat rätt vinstnummer och får betalt enligt vinsttabellen nedan utifrån hur många spelmarker som du placerat på hela eller delar av vinstnumret.

Information om spelet

 • Insatsgränserna visas i titellisten på spelskärmen. Den högsta motsvarar bordets insatsgräns.
 • Spelet och spelreglerna är desamma oavsett om du spelar med riktiga pengar eller med låtsaspengar.

 

Så här spelar du

 • Efter att du valt spelmarker placerar du din insats genom att klicka på önskad placering i spelområdet på bordet.
 • Du kan lägga så många insatser du vill bara du håller dig inom bordets insatsgräns.
 • Om du vill ta bort en spelmarker från bordet högerklickar du på den.
 • Disponibelt spelsaldo visas längst ned till vänster på spelskärmen.
 • Totalt belopp som du satsat genom att lägga dina marker på olika platser visas i rutan Total bet (total insats) högst upp på spelskärmen.
 • När du har placerat ut dina marker klickar du på knappen Spin för att sätta roulettehjulet i rörelse.
 • När kulan stannar placeras en markör på vinstnumret och alla förlorade insatser tas bort.
 • Det snurrande hjulet och kulan visas i närbild högst upp till höger på spelskärmen. Vinstbeloppet beräknas enligt vinsttabellen nedan och din vinst visas i euro under Last Win (senaste vinst). Vinstbeloppet adderas till spelsaldot.
 • Vinstnumren från de senaste 10 spelen visas högst upp till höger på skärmen. Det senaste resultatet visas överst i listan. Vinster från spel på svart visas till höger och vinster från spel på rött till vänster. Vinst på 0 eller 00 visas i mitten.
 • Efter avslutat spel används automatiskt samma markerstorlek i efterföljande spel som i det föregående. Du kan välja att ta bort alla marker på bordet genom att klicka på Clear (ta bort) och därefter lägga din nya insats.
 • Om du vill använda samma insats igen klickar du på Rebet (satsa igen) och därefer på knappen Spin (snurra).
 • I spelsaldot visas hur stort spelkapital du har kvar att spela med. Se nedan för mer information om hur du gör ett nytt köp.
 • Förinställd insats i nästa spel är samma belopp som du satsat i föregående spel. Du kan välja att öka eller minska insatsen.
 • Om ditt spelsaldo sjunker till under motsvarande nivå för senast placerade insats blir du ombedd att antingen välja en lägre insatsnivå eller klicka på knappen Rebuy (nytt köp) och lägga in mer spelkapital på bordet.
 • Klicka på knappen Rules (regler) längst ned till vänster på spelskärmen om du vill läsa spelreglerna.
 • Klicka på knappen Game logs (spelloggar) om du vill visa loggar från tidigare spel.
 • Klicka på Version om du vill visa spelets aktuella versionsnummer.
 • Klicka på Rebuy (nytt köp) om du vill överföra mer pengar till ditt spelsaldo från ditt konto.
 • Klicka på Exit Game (avsluta spel) om du vill avsluta spelet.

Vinsttabell

Inside-insatser

Insats Beskrivning Utbetalning
Straight Enkelnummer. Insatsen läggs på ett enda nummer.. 35:1
Split Två nummer. Insatsen läggs mellan två angränsande nummer. Markerna läggs på linjen mellan de två numren. En insats som placeras på 0 eller 00 räknas också som split-insats. 17:1
Street Rad. Insatsen läggs längst ut på en nummerrad och täcker tre nummer. Insatser som placeras på 0, 1, 2, eller 0, 2, 3 räknas också som street-insats. 11:1
Corner eller square Hörn. Insatsen läggs på ett hörn där fyra nummer möts. 8:1
Five ways Femvägsspel. Insatsen läggs mellan angränsande street-insatser på noll och 1. Insatsen täcker fem nummer: 0, 00, 1, 2 och 3. 6:1
Line Dubbelrad. Insatsen läggs längst ut på linjen mellan två rader. Täcker alla nummer i båda raderna och ger totalt sex nummer att spela på. 5:1

Outside-insatser

Insats Beskrivning Utbetalning
Dozen Dussin. Insatsen läggs på något av fälten som är markerade "1st 12" (nummer 1-12), "2nd 12" (nummer 13-24) eller "3rd 12" (nummer 25-36) och täcker motsvarande tolv nummer. 2:1
Column Kolumn. Insatsen läggs på något av fälten som är markerade "2 to 1" (2 till 1) längst ned i layouten och täcker de 12 numren i respektive kolumn. 2:1
Adjacent dozen Angränsande dussin. Insatsen läggs på linjen mellan två angränsande fält som är markerade med "1st 12", "2nd 12" eller "3rd 12" och täcker motsvarande 12 nummer. 0,5:1
Adjacent column Angränsande kolumn. Insatsen läggs på linjen mellan två kolumner som är markerade med "2 to 1" (2 till 1) längst ned i layouten och täcker motsvarande 12 nummer. 0,5:1
Red/black, even/odd, 1-18/19-36 Rött/svart, udda/jämnt, 1-18/19-36 och kulan stannar på nollan. Insatsen läggs på något av de fyra fälten på sidan av layouten och täcker hälften av numren på bordet enligt beskrivningen i respektive fält. Nollan (0) och dubbelnollan (00) ingår inte i något av dessa fält. Varje fält täcker 18 nummer. 1:1
Red/black, even/odd, 1-18/19-36 och kulan stannar på 0 eller 00. Insatsen läggs på ett av de fyra fälten på sidan av layouten och täcker hälften av numren på bordet enligt beskrivningen i respektive fält. Nollan (0) och dubbelnollan (00) ingår inte i något av dessa fält. Varje fält täcker 18 nummer. Halva insatsen betalas tillbaka.

The theoretical return to player of this game is 92.11%.

Det gick inte att spela klart. Vad ska jag göra?

Om du kopplas bort mitt under det ordinarie spelet slutförs spelet automatiskt av programvaran. Resultatet från spelet hittar du om du klickar på knappen Gamelogs när du loggat in igen. Du hittar även resultatet i ditt kontosaldo.

Om du kopplas bort under en spelrunda blir du ombedd att slutföra spelet när du har loggat in igen. När du spelat klart kan du fortsätta med samma spel igen eller välja ett annat.

Vid eventuella fel annulleras alla utbetalningar och spel.

Datum för senaste ändring: 2018-03-29