Användarvillkor för PROTEKTOR

1. PROTEKTOR-tillägg och PROTEKTOR-kostnad

Vi kan, enligt egen bestämmanderätt, erbjuda ett PROTEKTOR-tillägg för vissa kombispel i sportspelskategorin och för vissa spelmarknader. Du kan välja till PROTEKTOR för ett förbestämt antal spelval i ett kombispel till en kostnad som vi kommunicerar till dig som en så kallad PROTEKTOR-kostnad (PROTEKTOR-kostnaden). PROTEKTOR-kostnaden beräknas av oss och baseras på sannolikheten att ett förbestämt antal spelval i kombispelet förloras. Insatsen används som multipliceringstal. När du väljer till PROTEKTOR drar vi insatsen och PROTEKTOR-kostnaden från ditt kontosaldo så snart spelet och PROTEKTOR-tillägget godkänts.

2. Refusering av PROTEKTOR-tillägg

Om du inte har tillräckligt med pengar på ditt konto för att välja till PROTEKTOR refuseras hela spelet och PROTEKTOR-tillägget. Om PROTEKTOR-kostnaden ändras under spelavgörandet eller om vi upptäcker ett tekniskt fel i beräkningen av PROTEKTOR-kostnaden refuseras PROTEKTOR-tillägget och ditt spel. Varken PROTEKTOR-kostnaden eller insatsen dras då från ditt konto.

3. Scenarier för PROTEKTOR-tillägg

(A) Om du vinner alla enskilda spelval i ditt kombispel får du din vinst och vi behåller PROTEKTOR-kostnaden. (B) Om du inte har ett tillräckligt försäkringsskydd via PROTEKTOR och förlorar enskilda spelval i ditt kombispel behåller vi insatsen och PROTEKTOR-kostnaden. (C) Om du har ett tillräckligt försäkringsskydd via PROTEKTOR och förlorar enskilda spelval få du tillbaka insatsen och PROTEKTOR-kostnaden. Mer information finns på våra hjälpsidor.

4. Begränsningar för PROTEKTOR

Du kan inte välja till PROTEKTOR i bonus- eller gratisspel. Du får inte lojalitetspoäng för spel som försäkrats med PROTEKTOR. Du får inte kampanj- eller bonuspoäng för spel som försäkrats med PROTEKTOR.

5. Annullerade PROTEKTOR-spel

Vi stryker PROTEKTOR-tillägget om vi misstänker att du missbrukat PROTEKTOR-funktionen. PROTEKTOR-kostnaden betalas då tillbaka till dig. Vi förbehåller oss dessutom rätten att annullera PROTEKTOR-tillägget om enstaka delar av kombispelet annulleras. PROTEKTOR-kostnaden betalas då tillbaka till dig. Kombispelet förblir öppet utan PROTEKTOR.