Gaelisk sport

Förutom följande special-spelregler, gäller våra vanliga spelregler. Specialreglerna gäller ändå över de vanliga reglerna.

1.) Nedflyttningslag: Detta spel gäller vilka lag som kommer att hamna på nedflyttningsplatserna i slutet av säsongen. Alla framtida förändringar, som eventuellt inträffar, oavsett orsak, är irrelevanta för spelutgången.

2.) Första/Sista poängen i matchen: Möjligheten „Free” innehåller poäng som erhållits direkt genom en „Free“, „Penalty“, „65 Award“, „45 Award“, „Sideline Cut“ eller „Kick“.