Vad är en dubbelavgift?

En dubbelavgift är ett tillfälligt spärrat, tidigare inbetalat, belopp och en avgift på motsvarande belopp för den genomförda transaktionen. Detta kan inträffa när du betalar med kort och omfattas av gällande avtal mellan banker och kortutfärdare i Spanien.