Bra att veta

Ticket Premium är en säker betalningsmetod. Kombinationen av transaktionsövervakning, SMS-verifiering och specialistkompetens inom bedrägeribekämpning gör Ticket Premium till en helt säker betalningsmetod för betalningar online.