Ingår jag några förpliktelser gentemot bwin genom min registrering?

Nej. Du förpliktar dig inte till något genom att registrera dig och du måste inte betala in pengar eller göra några insatser regelbundet. Med registreringen förbinder du dig däremot att följa våra bestämmelser och villkor.