Jag har klarat ett uppdrag. Var hämtar jag min belöning?

Alla belöningar för utförda uppdrag överförs automatiskt till ditt konto.