Varför kan bara ett uppdrag i taget vara aktivt?

Uppdragen kan vara ganska svåra och du måste fokusera på din uppgift. Vi vill inte överbelasta dig med för många uppdrag samtidigt.