Hur kommer jag åt mina favoriter?

Du kommer till dina favoriter om du går till avsnittet med favoriter som visas med en stjärnflik högst upp i lobbyn.