Om jag blockerar någon, får han eller hon veta det?

Om du blockerar någon meddelar vi inte den spelaren. Men eftersom en blockering innebär att kontakten mellan dig och den spelaren begränsas kan det hända att spelaren listar ut att han eller hon blockerats.