Är livevideo hos bwin gratis?

Livevideo hos bwin är endast tillgängligt för kunder som har ett konto hos bwin med pengar på kontot (bonuspengar räknas inte) eller som placerat ett spel de senaste 24 timmarna.

Livevideotjänsten hos bwin är i dagsläget gratis. bwin förbehåller sig dock rätten att när som helst, efter föregående meddelande, ta ut en service- eller abonnemangavgift eller att införa andra villkor avseende åtkomsten till livevideotjänsten hos bwin.