Varför går det inte att kombinera mina tips till ett kombinationsspel (parlay)?

De tips du valt kan inte kombineras. Om du har valt ett live-spel som inte kan kombineras med andra framgår det av spelkupongen. Ta bort valt tips eller klicka på uppdateringsknappen. Därefter kan du lägga till andra live-spel som kan kombineras.

Om det inte går att kombinera samtliga tips som du valt markeras de tips som inte kan kombineras enligt ett visst färgkodningssystem.

Färgkoderna (gult eller rött) visar vilka tips som inte kan kombineras. Du kan nu ta bort eller radera de färgmarkerade tipsen eller använda uppdateringsknappen för att få bästa möjliga kombination.

Läs mer i FAQ "Vilka live-spel kan kombineras till kombinationsspel (parlay)?" för att få mer information om olika typer av live-spel som erbjuds och hur dessa kan kombineras.