Inställning av spel

Det kan ibland hända att spel ställs in men det är ingenting att vara orolig för. Om ditt spel ställs in kan det bero på flera olika saker. 

•             Spelet eller urvalet ändras eller bearbetas p.g.a. live-händelser. 
•             Spelet har tagits bort (t.ex. 0.5+ mål tas bort efter att ett mål har gjorts).
•             Feed-fel – för att undvika att spel placeras på klara resultat eller höga odds.
•             Borttagning av live-spel för ett helt event.

Om de första 2 exemplen förekommer, kommer dina spel inte att beträffas och betalas ut helt normalt. Om det ovanliga fallet förekommer att feed-fel görs eller att livespel tas bort för ett helt event, kommer dina spel att förbli giltiga i de flesta av fallen. Cash Out kommer att erbjudas beroende på ändringarna i spelen och urvalen.