Resultatet kunde ej bestämmas.

Om det ovanliga fallet förekommer att ett resultat inte kan bekräftas för ett event, kan spel komma att strykas på det eventet. En trovärdig källa behövs för att vi ska kunna garantera att ett resultat är korrekt och vi försöker alltid att hitta en innan vi stryker spel.